Rentowny rok dla PLL LOT. Zysk przekracza 113 mln zł w 2022 roku

fot. archiwum LOT

Walne zgromadzenie PLL LOT zatwierdziło sprawozdanie finansowe spółki za rok 2022. W minionym roku PLL LOT wypracował zysk przekraczający 113,7 mln zł przy przychodach przekraczających 8,3 mld zł.

PLL LOT podały wskaźniki finansowe osiągnięte w 2022 roku. Samoloty Narodowego Przewoźnika wykonały ponad 90 tys. rejsów, przewożąc na swoich pokładach blisko 8 mln podróżnych, a wskaźnik wypełnienia miejsc w samolotach przekroczył 80 proc.

„Publikujemy dane, które są zwieńczeniem ogromnej pracy i zaangażowania całego zespołu PLL LOT. Pasażerowie, klienci biznesowi i partnerzy handlowi LOT-u są zawsze w centrum naszej uwagi. A wyniki finansowe spółki potwierdzają, że właściwie odpowiadamy na ich oczekiwania. Z ostrożnym optymizmem pozwalają też patrzeć na perspektywę spłaty zobowiązań wynikających z pomocy publicznej i realizację naszych ambitnych założeń rozwojowych” – powiedział Michał Fijoł, prezes zarządu PLL LOT.

„LOT jest rentowny, LOT jest gościnny, LOT jest punktualny” – dodał prezes Fijoł, prezentując zestawienie Cirium, z którego wynika, że w ostatnich miesiącach polski przewoźnik regularnie plasował się w pierwszej trójce najbardziej punktualnych linii lotniczych w Europie.

PLL LOT są jedną z najbardziej dotkniętych przez wojnę w Ukrainie linii lotniczych. Na skutek działań wojennych anulacji uległo 11 połączeń obsługiwanych przez LOT. W związku z koniecznością omijania strefy dotkniętej konfliktem rejsy długodystansowe w kierunku Azji, w zależności od trasy, wydłużyły się nawet o ponad dwie godziny. Spółka odbudowuje się też po okresie ograniczeń i zawieszenia działalności operacyjnej na skutek pandemii Covid-19, która doprowadziła do największego kryzysu w całej historii lotnictwa cywilnego.

LOT połączy Warszawę z Rzymem i Wrocław z Seulem