PZOT stworzył standardowe OWU

AG

Polski Związek Organizatorów Turystyki udostępnił na swojej stronie wzorzec ogólnych warunków uczestnictwa, zgodnych z nową ustawą i z RODO.

PZOT przygotował projekt wzorca “Ogólnych warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych” do stosowania przez organizatorów w reakcji na liczne sygnały i potrzeby zgłaszane przez organizatorów turystyki w związku z wejściem w życie przepisów nowej ustawy o imprezach turystycznych i PUT.

„Wprowadzenie standardu OWU może stanowić finalizację długiego procesu szkolenia organizatorów w zakresie zmian przepisów oraz zwieńczenie cyklu szkoleń dla organizatorów i agentów turystycznych, organizowanych we współpracy z Departamentem Turystyki MSiT w ostatnich miesiącach.” – napisał prezes PZOT Krzysztof Piątek.

Projekt OWU opracowany został we współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego dr Karola Świtaja. Karol Świtaj był ekspertem zewnętrznym zatrudnionym przez MSiT do pracy nad Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Projekt jest ustandaryzowany, więc wymaga uzupełnienia danych przez poszczególnych organizatorów. Jego zapisy w niektórych fragmentach – umowa ubezpieczenia NNW i KL mogą być modyfikowane, w tym poprzez usunięcie, jeżeli dany organizator reguluje tą kwestię na mocy porozumienia z ubezpieczycielem w odrębnych dokumentów. Projekt zawiera niezbędną regulację w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.

Krzysztof Piątek wyjaśnia, że przy tworzeniu projektu wykorzystywane były wzorce, które już od 1 lipca funkcjonują na rynku. Twierdzi też, że być może będą konieczne zmiany i poprawki, gdy pojawią się do niego uwagi i komentarze. Aktualizacje będą zamieszczane na stronie www.pzot.pl

PZOT wysłał dokument do wiadomości Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak dotąd bez reakcji. Nie jest pewne, czy taka reakcja będzie, UOKiK nie opiniuje bowiem tego typu wzorców, wydaje jedynie postanowienia w konkretnych przypadkach, dotyczących umów podpisywanych z klientami.

„Obecnie projekt OWU może być traktowany wyłącznie jako rekomendacja PZOT do samodzielnego i odpowiedzialnego uznania i/lub stosowania przez organizatorów. Jednocześnie zapewniamy, że dołożyliśmy starań aby projekt OWU był w pełni zgodny z Ustawą z dnia 24 listopada 2017 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która weszła w życie od 1 lipca 2018 r. i nie zawierał niedozwolonych postanowień” – napisał do organizatorów Krzysztof Piątek.