AG
PZOT stworzył standardowe OWU

Polski Związek Organizatorów Turystyki udostępnił na swojej stronie wzorzec ogólnych warunków…