SPA w hotelu może być odrębną usługą turystyczną

Nowe przepisy obowiązujące od 1 lipca przedsiębiorców turystycznych stwarzają wątpliwości, czy usługi świadczone dodatkowo gościom hotelowym, powodują utworzenie imprezy turystycznej. Może się np. okazać, że świadcząc usługi SPA, hotelarz wchodzi w rolę organizatora turystyki.

Po wejściu w życie Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wielu przedsiębiorców, którzy przed 1 lipca nie podlegali przepisom obowiązującym organizatorów turystyki, znaleźli się w nowej rzeczywistości. Może dojść do sytuacji, w której np. hotelarze, świadcząc turystom dodatkowe usługi, staną się organizatorami turystyki i będą musieli spełniać wiążące się z tym ustawowe obowiązki. Pojawiają się liczne wątpliwości, w których, w praktyce, sytuacjach może to nastąpić.

Kim jest hotelarz, który oferuje usługi SPA

Wiele pytań zadawanych przez branżę przy okazji różnych spotkań i szkoleń dotyczyła połączenia noclegu w hotelu z usługami SPA. Pojawiły się wątpliwości, czy na interpretację przepisów ma wpływ np. to, że ośrodek SPA jest prowadzony przez innego przedsiębiorcę (podwykonawcę). O to, jak traktować usługę SPA świadczoną gościom hotelowym zapytaliśmy urzędników MSiT. Dowiedzieliśmy się, że:

„w motywie 17 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych wskazano, że usługi, które są nieodłączną częścią innej usługi turystycznej, nie powinny być uważane za odrębne usługi turystyczne.

Chodzi tu na przykład o transport bagażu świadczony w ramach przewozu pasażerów, drobne usługi transportowe, takie jak przewóz pasażerów w ramach wycieczki z przewodnikiem lub transfer pomiędzy hotelem a lotniskiem lub stacją kolejową, posiłki, napoje oraz sprzątanie zapewnione w ramach zakwaterowania lub właśnie dostęp do urządzeń na miejscu, takich jak np. basen, sauna, spa lub sala treningowa przeznaczona dla gości hotelu.

Rozróżnienia wymaga jednak dostęp do urządzeń a świadczenie wyrafinowanych usług jak np. zabiegi balneologiczne, które w połączeniu z podstawowymi rodzajami usług turystycznych mogą powodować utworzenie imprezy turystycznej. Jednakże, jak to było wspomniane wyżej, każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie.”*

SPA przy okazji wyjazdu czy jako jego cel

Podczas szkoleń dla branży wicedyrektor Departamentu Turystyki w MSiT Dominik Borek podkreślał, że rozpatrując, czy doszło do utworzenia imprezy turystycznej należy brać pod uwagę to, czy dodatkowa usługa jest istotnym elementem pakietu, oraz czy usługa ta była reklamowana jako jego istotny element. Czyli jeśli klient korzysta ze SPA „przy okazji” usługi noclegowej i cena tego dodatkowego świadczenia nie przekracza 25 proc. całości, to wtedy zapewne nie mamy do czynienia z imprezą turystyczną.

W innych przypadkach jednak, gdy usługi SPA są zasadniczą częścią, a wręcz celem całego wyjazdu, może się okazać, że oferujący je hotel tworzy imprezę turystyczną.

*MSIT zastrzegło, że przedstawionych przez nie wyjaśnień nie można rozpatrywać w kategorii wiążących interpretacji przepisów prawa, a jedynie jako informacji o obowiązujących regulacjach.