Powstała federacja branżowa. Taką formę przyjęła Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether

Do podpisania aktu założycielskiego federacji Tugether doszło w siedzibie Pracodawców RP, który był jednocześnie współorganizatorem tego wydarzenia. Niemal dwuletnie efekty współpracy organizacji branżowych z administracją państwową pokazują, że warto razem działać, a także profesjonalnie wspierać tę część gospodarki, która rozbudowanym łańcuchem dostaw obejmuje zarówno rynek krajowy, jak i regionalne rynki zagraniczne.

Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether integruje i systemowo wspiera sektor MICE (eventy, targi, kongresy, konferencje), usług hotelarskich, organizatorów wydarzeń rozrywkowo – artystycznych, usług transportowych, technik estradowych, czyli wszystkich branż, które przez ponad trzydzieści lat w Polsce dynamicznie się rozwijały. Niestety zostało, to wstrzymane przez pandemię Covid-19.

„To jest bardzo istotne wydarzenie dla branży, a jej głos jest coraz mocniej słyszalny właśnie poprzez takie inicjatywy. Jeśli chodzi o promocje, to my jesteśmy jak najbardziej zobowiązani do tego, żeby promować turystykę biznesową zarówno w kraju jak i za granicą. Promocja w kraju w związku z oczywistą sytuacją i obostrzeniami, które w tej chwili panują pokazuje, że turysta biznesowy w Polsce nabrał na wartości. W związku z tym został podjęty szereg działań, które podniosą świadomość wśród zleceniodawców i zleceniobiorców tego jak ważną częścią gospodarki jest turystyka biznesowa. Firmy tworzące branżę przemysłu spotkań mają mocny głos i wpływają na szereg działań, jakie będziemy realizować w przyszłym roku” – mówił Artur Pielaszek, zastępca dyrektora departamentu marketingu POT.

Dużą kwestię odgrywa też wizerunek tego spotkania. Do tej pory nie było się ono w opinii publicznej zbyt istotne. Dlatego tym bardziej ważne jest współdziałanie i jednolity głos branży oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat tego typu wydarzeń. Polska Organizacja Turystyczna już dostrzegła turystykę biznesową i zaczęła współpracować z organizatorami spotkania nad wspólnymi projektami, co w przyszłości ma skutkować najlepszym efektem promocji przemysłu turystycznego turystycznej.

Powstająca Federacja chce wykorzystać najbliższe półtora roku na zbudowanie silnej merytorycznej konstrukcji pozwalającej na poważne rozmowy z przedstawicielami rządu. Są nastawieni na konkretne rozmowy, o tym jak ma wyglądać polska gospodarka za rok, dziesięć, czy dwadzieścia lat. Niestety takie rozmowy wciąż nie są prowadzone. Rząd nie podjął również żadnych prób rozmów o największym programie gospodarczym w ostatnich latach, ani o innych pomysłach na rozwój polskiej gospodarki.

Podejmowane działania przez Radę Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether mają na celu odbudowę sektora w post-pandemicznej rzeczywistości oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw, które będą wspierały branżę na powrót do stabilnego rozwoju na polskim rynku spotkań i wydarzeń.

 

Organizacje założycielskie biorące udział w podpisaniu aktu założycielskiego Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether (Federacja):

Harmony Polish Hotels

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich

Polska Izba Przemysłu Targowego

Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych

Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych

Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji

Stowarzyszenie Branży Eventowej

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej / Klub Agencji Eventowych

Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce

Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel

Stowarzyszenie SITE Polska

Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce

Związek Organizatorów Sportu Masowego

 

Gospodarz spotkania – Pracodawcy RP

Sekretarz Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether,

Koordynator Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether