O co chodzi w akcji "za pół ceny"
Zbliżają się dziesiąta rocznica pierwszej akcji „Poznań za pół ceny”. O tym, jak się rozwinęła, co dała miastu i jak jest kopiowana przez innych rozmawiamy z jej twórcą, Janem Mazurczakiem.
Czytaj więcej...
Smaki Europy we Wrocławiu
archiwum UM Wrocław Słoneczna pogoda, wakacje na horyzoncie i wiosna w pełni – to najlepszy czas na imprezy plenerowe. A mało która może konkurować z „Europą na widelcu” – festiwalem, który rozpocznie się wkrótce we Wrocławiu.
Czytaj więcej...
Best Reisen: tania ezgotyka
Best Reisen Group udowadnia, że dzięki nowej strategii produktowej wyjazdy do dalekich krajów nie muszą być drogie.
Czytaj więcej...
Sri Lanka liczy na Polaków
MM Polska jest dla Sri Lanki dość szybko rosnącym rynkiem turystyki przyjazdowej. W Warszawie po raz drugi zagościł roadshow zorganizowany przez Organizację Turystyczną Sri Lanki.
Czytaj więcej...
"Tezy Fedyka" o promocji turystyki
Większa elastyczność, wyeliminowanie dublowania działań i wyraźne określenie wskaźników oraz odpowiedzialności za prowadzone działania – to niektóre z potrzeb naprawy polskiego systemu zarządzania promocją turystyczną.
Czytaj więcej...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • O co chodzi w akcji "za pół ceny"
  • Smaki Europy we Wrocławiu
  • Best Reisen: tania ezgotyka
  • Sri Lanka liczy na Polaków
  • "Tezy Fedyka" o promocji turystyki

Reklama

Reklama

czwartek, 04 styczeń 2018 21:37

Sprawdź jeszcze raz, kogo zatrudniasz

Napisane przez Marzena Markowska

Minister Sprawiedliwości opublikował w sieci Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. W związku z wejściem w życie ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, na osoby organizujące wypoczynek dla dzieci nałożone zostały dodatkowe obowiązki. I sankcje za ich niedopełnienie.

Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, w rejestrze zamieszczone zostały nazwiska i inne dane najgroźniejszych gwałcicieli i pedofilów. Rejestr jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości. Składa się z dwóch części: ogólnodostępnej (Rejestr publiczny) i z dostępem ograniczonym, z którego mogą korzystać przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi. W części ogólnodostępnej znalazły się imiona i nazwiska oraz fotografie 768 osób.

Już od 1 października 2017 roku obowiązuje ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z dnia 16 czerwca 2016 r.)
Jej artykuł 21. Nakłada nowe obowiązki na „pracodawców i innych organizatorów w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi"

Zgodnie z nowymi przepisami, przed zatrudnieniem osób w ramach „działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi", pracodawca ma obowiązek sprawdzić, czy kandydat nie figuruje w ww. rejestrze (w części z dostępem ograniczonym).
Za niedopełnienie tego obowiązku ustawa przewiduje karę „aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł." (art. 23.).

Teraz zarówno organizatorzy, jak i rodzice wysyłający dzieci na wypoczynek, mogą sprawdzić czy Rejestrze nie znajdują się inne osoby, które będą miały styczność z dziećmi (kierowcy, personel medyczny, ratownicy, przewodnicy itp.).

Dotychczas jedynym aktem prawnym, który określał wymogi wobec osób zatrudnionych podczas wypoczynku dla dzieci i młodzieży była ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Przepisy art. 92p. dotyczą kierowników wypoczynku i wychowawców. Muszą oni przedstawić zaświadczenie o niekaralności. 

A konkretnie, osoba zatrudniona jako kierownik lub wychowawca nie może być „karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;"

Aby potwierdzić ten warunek, kandydat na kierownika lub wychowawcę musi przedstawić organizatorowi wypoczynku informację z Krajowego Rejestru Karnego; (ważną przez 12 miesięcy).

A także: „kandydat na kierownika lub wychowawcę wypoczynku, który jest jednocześnie zatrudniony na podstawie przepisów, które przewidują warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, składa w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności [...]"