Co ma piernik do turystyki?
Jednym z gości III Forum Promocji Turystycznej będzie Andrzej Olszewski, twórca Żywego Muzeum Piernika. Opowie o tym, jak stworzyć produkt, który sam w sobie stanowi promocję dla miasta.
Czytaj więcej...
Promocja turystyki - co poszło źle
Trudno dziś uwierzyć w to, że na początku wieku na naszych rozwiązaniach w zarządzaniu promocją turystyczną wzorowały się inne kraje. Co poszło nie tak - dowiemy się na III Forum Promocji Turystycznej
Czytaj więcej...
Wiceprezydent Wrocławia na Forum
Magdalena Piasecka, wiceprezydent Wrocławia będzie gościem III Forum Promocji Turystycznej, które odbędzie 19 kwietnia we Wrocławiu.
Czytaj więcej...
Warszawa czarterem z Radomia
Prezes PPL powiedział, że Lotnisko w Radomiu rekomendowane jako komplementarne dla Lotniska Chopina – podała PAP.
Czytaj więcej...
Naprawa zarządzania promocją
archiwum prywatne Ile wiemy o tym, na czym polega system zarządzania promocją turystyczną? Jakich reform oczekuje środowisko? I jak wyglądają propozycje zmian, opracowane przez Wojciecha Fedyka?
Czytaj więcej...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Co ma piernik do turystyki?
  • Promocja turystyki - co poszło źle
  • Wiceprezydent Wrocławia na Forum
  • Warszawa czarterem z Radomia
  • Naprawa zarządzania promocją

Reklama

Reklama

czwartek, 15 wrzesień 2016 10:06

Kongres Turystyki Polskiej już za miesiąc

Napisane przez AG

W dniach 12 - 14 października w Świdnicy odbędzie Kongres Turystyki Polskiej.

Organizatorzy postawili przed soba i uczestnikami ambitne:
wypracowanie wytycznych dla polityki turystycznej Polski, wskazanie kierunków rozwoju polskiej turystyki na kolejne lata oraz przygotowanie rekomendacji programowych i inicjatyw legislacyjnych, które zostaną skierowane do organów władzy publicznej – ustawodawczej i wykonawczej,
dokonanie oceny funkcjonowania sektora usług turystycznych w Polsce,
stworzenie platformy stałego porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami turystycznymii organizacjami branżowymi, umożliwiającej integrację środowisk działających na rzecz turystyki,
ocenę konkurencyjności sektora usług turystycznych w Polsce w ujęciu międzynarodowym,
debatę nad wyzwaniami stojącymi przed turystyką w ujęciu globalnym,
wskazanie determinant konkurencyjności gospodarki turystycznej: rozwój innowacyjności, atrakcyjności, jakości usług i produktów turystycznych, struktura organizacyjna sektora, inne czynniki oraz korelacja ewolucji sektora turystycznego z rządowym Programem Rozwoju Turystyki do 2020 r.

Oto wypowiedzi ważnych dla polskiej turystyki osób o Kongresie:

Dawid Lasek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki: “Głównym celem Ministra Sportu i Turystyki są działania wspierające i prowadzące do rozwoju polskiej turystyki. Dlatego też popieramy wszelkie inicjatywy, które przyczyniają się do stworzenia platformy porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami a organizacjami turystycznymi, pozwalają na wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie funkcjonowania tego sektora gospodarki czy dyskusję nad wyzwaniami stojącymi przed polską turystyką. Organizacja Kongresu Turystyki Polskiej, w dniach 12 – 14 października 2016 r. w Świdnicy, jest właśnie takim wydarzeniem, dlatego też Ministerstwo aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu Honorowego i Organizacyjnego Kongresu Turystyki Polskiej oraz jest partnerem merytorycznym.”

Wojciech Fedyk Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej: “Wrażliwość na zmiany, jakie zachodzą na świecie i szybkie reagowanie, to determinanty skutecznego zarządzania. Odnosi się to także do turystyki. Dlatego tworzenie zasobów wiedzy o funkcjonowaniu i potrzebach polskiej turystyki jest moim zdaniem niezbędne. Jestem przekonany, że Kongres Turystyki Polskiej taką właśnie funkcję spełnia. Dzięki rozbudowanemu programowi merytorycznemu, udziałowi wybitnych ekspertów i szczególnej naukowej atmosferze, pozwala stworzyć silną wykładnię dla dalszych działań w zakresie rozwoju i promocji turystyki. Czuję się zaszczycony, że mogę reprezentować Polską Organizację Turystyczną i deklaruję, że będziemy w swoich działaniach wspierać projekty, które zostaną wypracowane przez środowisko turystyczne. Wierzę, że Kongres przyniesie wiele cennych wniosków i stanie się dla nas, uczestników, mocnym asumptem do rozwijania, w sposób efektywny, turystycznych inicjatyw. Tego życzę nam wszystkim.”

Marek Ciechanowski, prezes ITRP: “Już niedługo w Świdnicy na Dolnym Śląsku odbędzie się Kongres Turystyki Polskiej. Będzie to miejsce spotkań przedsiębiorców turystycznych, samorządów gospodarczych z samorządami terytorialnymi, administracją rządową oraz kadrą naukową. Kongres między innymi ma odpowiedzieć na następujące pytania: jak ma być nowa Ustawa o Usługach Turystycznych, a może Ustawa o Turystyce; jak na polski grunt przenieść nową Dyrektywę Unijną w sprawie turystyki, jakie powinny być relacje samorządu gospodarczego z przedsiębiorcami turystycznymi, jak ma wyglądać współpraca z samorządem terytorialnym a jak z administracją rządową. Pytań i problemów jest bardzo wiele dlatego każda sesja, panel będą stwarzać forum do wymiany zdań i ciekawej dyskusji. Izba Turystyki Rzeczypospolitej jako jeden z inicjatorów i współorganizatorów organizacji Kongresu popierało kandydaturę Świdnicy jako gospodarza wydarzenia. Nasze hasło „Jest Krynica będzie Świdnica” stało się faktem. Zapraszam do udziału w Kongresie.”

Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystycznej: ”Cieszę się, że Polska Izba Turystyki jest współorganizatorem wydarzenia, które będzie płaszczyzną do nawiązania dialogu między różnymi podmiotami zainteresowanymi rozwojem turystyki. Brakowało w Polsce inicjatywy, która miałaby na celu ułatwienie współpracy między branżą turystyczną a jednostkami samorządu terytorialnego. Obecnie ich współpraca układa się różnie, w zależności głównie od tzw. „czynnika ludzkiego”. Kongres będzie okazją do debaty nad usystematyzowaniem tej współpracy i zastanowieniem się, na jakich polach można jeszcze ją zacieśnić.”

Jacek Piekunko, prezes LOT „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”: “Turystyka to ważna dziedzina gospodarki, której rozwój związany jest bezpośrednio z zasobami lokalnymi. Lokalne Organizacje Turystyczne maja szczególne znaczenie dla rozwoju turystyki w regionie. Stanowią ogniowo łączące jednostki samorządu terytorialnego i lokalną branżę turystyczną. Nie zawsze ta współpraca układa się poprawnie. Liczę, że Kongres pozwoli zrozumieć samorządowcom jak ważna jest rola LOT - ów w promocji regionu.”

Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy: “Dynamiczny rozwój turystyki na tle innych sektorów gospodarki obserwujemy także w Polsce i to nie tylko w miejscowościach posiadających typowo wypoczynkowe walory. Wzrasta rola turystyki weekendowej, krajoznawczej, aktywnej, wycieczek po regionie i kraju. Szansę tę powinny wykorzystać samorządy terytorialne – szczególnie gminy, które dotąd nie były uważane za wyjątkowo atrakcyjne pod względem turystycznym. Z ubiegłorocznej konferencji przygotowawczej do Kongresu Turystyki Polskiej wiem, że branża turystyczna w postaci samorządu gospodarczego czy niezrzeszonych przedsiębiorców ma nie do końca najlepsze zdanie o urzędach gminnych jeśli chodzi prowadzone przez nie działania turystyczne i roli, jaką powinny spełniać, by turystykę na swoich obszarach działania rozwijać. Dzieje się tak zapewne dlatego, że część z nas – samorządowców - jednak nie do końca poprawnie interpretuje pojęcie turystyki. Niektórzy ciągle sprowadzają ją jedynie do formy rekreacji, a spoglądając na nią tylko w ten sposób - trudno dostrzec nowe jej formy, w oparciu o które każdy samorząd może wytworzyć atrakcyjne produkty turystyczne o wysokim potencjale ekonomicznym. Dlatego podczas kongresu jeden z bloków tematycznych w całości poświęcony będzie samorządowi terytorialnemu i jego roli w turystyce. Serdecznie zapraszam na Kongres Turystyki Polskiej w Świdnicy nie tylko branżowców, ale także wszystkie koleżanki i kolegów samorządowców. Nie przestawajmy się uczyć. Zdobywając wiedzę możemy mierzyć wpływ turystyki na lokalną gospodarkę i zrozumieć jak współpracować z branżą. W ten sposób jesteśmy w stanie uczynić zarządzane przez nas gminy zdecydowanie atrakcyjniejsze dla potencjalnego zewnętrznego odbiorcy.”