Co ma piernik do turystyki?
Jednym z gości III Forum Promocji Turystycznej będzie Andrzej Olszewski, twórca Żywego Muzeum Piernika. Opowie o tym, jak stworzyć produkt, który sam w sobie stanowi promocję dla miasta.
Czytaj więcej...
Promocja turystyki - co poszło źle
Trudno dziś uwierzyć w to, że na początku wieku na naszych rozwiązaniach w zarządzaniu promocją turystyczną wzorowały się inne kraje. Co poszło nie tak - dowiemy się na III Forum Promocji Turystycznej
Czytaj więcej...
Wiceprezydent Wrocławia na Forum
Magdalena Piasecka, wiceprezydent Wrocławia będzie gościem III Forum Promocji Turystycznej, które odbędzie 19 kwietnia we Wrocławiu.
Czytaj więcej...
Warszawa czarterem z Radomia
Prezes PPL powiedział, że Lotnisko w Radomiu rekomendowane jako komplementarne dla Lotniska Chopina – podała PAP.
Czytaj więcej...
Naprawa zarządzania promocją
archiwum prywatne Ile wiemy o tym, na czym polega system zarządzania promocją turystyczną? Jakich reform oczekuje środowisko? I jak wyglądają propozycje zmian, opracowane przez Wojciecha Fedyka?
Czytaj więcej...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Co ma piernik do turystyki?
  • Promocja turystyki - co poszło źle
  • Wiceprezydent Wrocławia na Forum
  • Warszawa czarterem z Radomia
  • Naprawa zarządzania promocją

Reklama

Reklama

środa, 22 czerwiec 2016 21:13

POT i samorządy razem w promocji

Napisane przez MG/PAP
Prezes POT, Wojciech Fedyk Prezes POT, Wojciech Fedyk AG

Polska Organizacja Turystyczna (POT) i samorządy województw wzmocnią współpracę m.in. poprzez wspólne planowanie działań promocyjnych, ujednolicenie metodologii badań ruchu turystycznego czy tworzenie spójnego systemu dostępu do danych i zarządzania turystyką.

Jak podała PAP, obradujący w Podzamczu k. Ogrodzieńca (Śląskie) Konwent Marszałków powołał zespół merytoryczny ds. turystyki. Z inicjatywą taką wystąpił wcześniej prezes POT Wojciech Fedyk.

Prezes Wojciech Fedyk powiedział: “Wzmocnienie współpracy z samorządami województw uzupełni lukę w systemie, którego częścią są - oprócz krajowej (POT) - także regionalne i lokalne organizacje turystyczne, samorządy lokalne i gospodarcze oraz wszystkie podmioty działające w branży turystycznej.
Chcemy budować turystyczną markę kraju w oparciu o marki regionów. Nie ma innej drogi - potrzebne jest pokazywanie walorów regionów, uwypuklanie cennych obszarów na ich terenie.
W działaniach promocyjnych poszczególnych regionów należy szukać "wspólnego mianownika" i wspólnie planować działania promocyjne w perspektywie średnio i długookresowej.
Chciałbym, aby samorządy mogły konsultować projekty przygotowywane przez tę organizację - np. plan jej działań na najbliższe dwa lata - już na etapie ich przygotowania, z możliwością wnoszenia swoich sugestii i koordynacji niektórych działań. POT postuluje tstworzenie spójnego systemu monitorowania działań w zakresie turystyki.
Jest potrzeba np. wspólnego planowania badań ruchu turystycznego, wypracowania wspólnej metodologii, aby uzyskać miarodajne i porównywalne dane dotyczące dochodów, jakie daje turystyka.”

POT chciałaby udostępnić samorządom - w formie portalu internetowego - zestaw przydatnych dla nich danych dotyczących rynku turystycznego; ma to być swoiste "obserwatorium turystyczne", pomocne np. w pracach nad działaniami promocyjnymi regionów.
Współpraca POT z samorządami województw ma również dotyczyć projektów w zakresie turystyki w kolejnej perspektywie finansowej UE oraz wspierania regionów jako - jak mówił prezes organizacji - "gospodarzy i beneficjentów przemysłu spotkań".

Marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa, dodał: "Mam nadzieję, że wspólnie wypracujemy jakiś model, który będzie satysfakcjonujący dla wszystkich. Każdy region jest inny i prowadzi własne działania promocyjne, ale też chyba żaden region nie jest dziś w pełni zadowolony z działań w tym obszarze."

W stanowisku powołującym zespół napisano m.in.: Celem powołanego w środę zespołu Konwentu Marszałków ds. turystyki będzie wspieranie i tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju i promocji turystyki, zwiększania jej innowacyjności i atrakcyjności zarówno wśród turystów krajowych, jak i zagranicznych.
W skład zespołu wejdą przedstawiciele zarządów województw lub osoby upoważnione przez zarząd, nadzorujące komórkę organizacyjną zajmującą się promocją turystyczną w poszczególnych urzędach marszałkowskich.
"Konwent uważa, że zespół merytoryczny ds. turystyki będzie dużym wzmocnieniem dla trójstopniowego modelu zarządzania promocją turystyczną w Polsce z udziałem Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych, ich partnerów - samorządów województw.”

Polska Organizacja Turystyczna (POT) i samorządy województw chcą wzmocnić współpracę m.in. poprzez wspólne planowanie działań promocyjnych, ujednolicenie metodologii badań ruchu turystycznego czy tworzenie spójnego systemu dostępu do danych i zarządzania turystyką. W środę obradujący w Podzamczu k. Ogrodzieńca (Śląskie) Konwent Marszałków powołał zespół merytoryczny ds. turystyki.

POT chciałaby udostępnić samorządom – w formie portalu internetowego – zestaw przydatnych dla nich danych dotyczących rynku turystycznego; ma to być swoiste „obserwatorium turystyczne”, pomocne np. w pracach nad działaniami promocyjnymi regionów.

Współpraca POT z samorządami województw ma również dotyczyć projektów w zakresie turystyki w kolejnej perspektywie finansowej UE oraz wspierania regionów jako – jak mówił prezes organizacji – „gospodarzy i beneficjentów przemysłu spotkań”.