PFR opublikował regulamin „tarczy finansowej” 2.0. Bez zmian korzystnych dla turystyki

PFR VAT marży
fot. Bruno /Germany / Pixabay

Zgodnie z zapowiedziami, PFR opublikował 14 stycznia regulamin „tarczy finansowej” 2.0 dla MŚP. Wnioski można składać od 15 stycznia. O rozdysponowaniu środków z programu decydować będzie kolejność prawidłowo składanych wniosków. Pierwszy rzut oka na regulamin pokazuje, że nie wprowadzono zmian, o które zabiegały firmy turystyczne.

Dzisiejsza noc może się dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców okazać zbyt krótka – wszyscy będą chcieli jak najszybciej złożyć wnioski o środki z „tarczy finansowej” 2.0. PFR regulamin opublikował na kilka godzin przed uruchomieniem naboru wniosków. Do rozdysponowania w sektorze MŚP jest 13 mld zł. O przyznaniu subwencji decydować będzie kolejność złożonych i nieobarczonych błędami wniosków. Ubiegać się o nią mogą firmy o konkretnym PKD – uwzględniono w tym zakresie wszystkie rodzaje działalności turystycznej.

Limity na jednego pracownika

O tym, jak na możliwość uzyskania subwencji przez firmy z branży MICE i część firm z branży turystycznej wpłyną ustalone przez PFR limity finansowania przypadającego na jednego pracownika alarmował dzisiaj SOIT. O zmianę tych limitów apelowały stowarzyszenia branżowe – w regulaminie pojawiły się one jednak bez zmian. Chodzi o próg 144 tys. zł z obu wersji „tarczy finansowej” na jednego pracownika dla małych i średnich i 72 tys. dla mikro przedsiębiorców.

SOIT: 95 proc. firm MICE bez pomocy z PFR

Firmy bez pracownika i zatrudniające sezonowo za burtą

Regulamin nie dopuszcza również do uczestnictwa w programie jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek niezatrudniających pracowników – o zmianę tego warunku również bezskutecznie apelowały firmy turystyczne, będące często rodzinnymi, małymi firmami.

Niepokojącym przedsiębiorców turystycznych warunkiem uzyskania subwencji jest również sposób obliczania stanu zatrudnienia, od którego zależy wysokość pożyczki. Zgodnie z zapowiedziami, regulamin ustala go na dzień 30 września – czyli po szczycie sezonu turystycznego i w okresie, gdy w biurach podróży i hotelach zaczęły się zwolnienia.

Umorzenie dla MŚP bez utrzymania zatrudnienia

Regulamin potwierdza zapowiedzi, zgodnie z którymi subwencja z “tarczy” 2.0 podlega umorzeniu, jeśli firmy spełnią określone warunki. W przypadku mikro firm chodzi o utrzymanie w sposób nieprzerwany działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r., oraz średniorocznego zatrudnienia w roku 2021 na co najmniej takim samym poziomie, jak średnioroczne zatrudnienie w roku 2020. Dla MŚP warunkami są również utrzymanie działalności do 31 grudnia 2021, a także rozliczenie nadwyżki otrzymanej Subwencji Finansowej w terminie po 31
października 2021 r. jednakże nie później niż do 31 stycznia 2022 r. oraz podanie we wniosku o subwencję zgodnych z rzeczywistym stanem kosztów stałych oraz wysokości przychodów.

Regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym “Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”

Wnioski o subwencję finansową będą przyjmowane od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. (do tego dnia banki uczestniczące w Programie będą przyjmowały wnioski o subwencje). Procedura odwoławcza w ramach Programu będzie trwała od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r., z możliwością przedłużenia tych terminów do 30 czerwca 2021 r