Paula Fanderowska nową prezes SKKP

SKKP

W czasie pierwszego dnia Meetings Week Poland odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce. Wybrano nowy dziesięcioosobowy zarząd. Prezesem została Paula Fanderowska z ICE Kraków.

SKKP, którego celem jest wsparcie organizatorów w pozyskiwaniu i realizacji kongresów w Polsce, w zeszłym roku obchodziło 20-lecie swojej działalności i jest najstarszym stowarzyszeniem branżowym w kraju. Spotkanie członków było okazją do podsumowania działalności Stowarzyszenia i określenia dalszych celów i zadań stawianych organizacji na kolejną kadencję.

W wyniku głosowania zostały wybrane nowe władze. W skład Zarządu weszło 9 osób:

Paula Fanderowska (Centrum Kongresowe ICE Kraków) – prezes zarządu
Anna Jędrocha (Symposium Cracoviense) – wiceprezes zarządu i skarbnik
Anna Górska (Expo XXI Warszawa) – wiceprezes zarządu
Katarzyna Cioch (Grupa Uczelni Vistula) – wiceprezes zarządu
Krystyna Gołąbek (Business Service Galop) – wiceprezes zarządu
Anna Woda (Centrum Konferencyjne Kopernik) – sekretarz generalny
Karolina Bednarz (Business Service Galop) – członek zarządu
Sabrina Żymierska (Grupa MTP) – członek zarządu
Krzysztof Paradowski (CMA) – członek zarządu

Jako główny cel aktywności organizacja określiła sobie wsparcie nauki, biznesu oraz branży spotkań w celu zwiększenia liczby wydarzeń kongresowych i konferencyjnych w Polsce, a za priorytetowe obszary uznaje także współpracę międzynarodową, edukację oraz integrację jej członków i partnerów.

„Doceniając dorobek dwudziestu lat działalności SKKP czas pomyśleć o wizji kolejnej rozpoczynającej się dekady. Scheda tego pierwszego polskiego stowarzyszenia branżowego jest niepodważalnym dorobkiem, który wnieśli moi poprzednicy. To wyzwanie, by postawić przed nim nowe, ambitne cele na miarę współczesnych wyzwań i trendów w światowym przemyśle spotkań. Przed nami wyznaczenie nowych obszarów działalności statutowej i rozbudowanie struktur w poszczególnych destynacjach biznesowych kraju. Ukonstytuowany zarząd, którego siłą jest ekspercki charakter, doświadczenie, a także wyrazistość osobowości liderów tej organizacji pozwala mi wierzyć, że przed nami wiele do zrobienia na rzecz rozwoju tego sektora gospodarki.” – podsumowuje nowo wybrana prezes, Paula Fanderowska z Centrum Kongresowego ICE Kraków.