Oni ocenią kandydatów na prezesa POT

WaszaTurystyka.pl dowiedziała się, jaki jest skład zespołu, który oceniał kandydatów na nowego prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Szefową zespołu – dyrektor Alicja Omięcka.

Dzisiaj mija termin składania kandydatur na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na stanowisko prezesa polskiej Organizacji Turystycznej. Przypomnijmy, że poprzedni prezes, Wojciech Fedyk został odwołany przez ministra Witolda Bańkę 21 listopada. Od tego czasu obowiązki prezesa pełni dotychczasowy wiceprezes, Bartłomiej Walas.
19 grudnia 2016 roku MSiT ogłosił konkurs na stanowisko prezesa. Według ustawy o POT kolejnym krokiem jest ocena kandydatur przez zespół powołany przez ministra. Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie za czynności wykonywane w ramach prac Zespołu.
Zespół dokonuje analizy formalnej zgłoszeń kandydatów pod względem spełnienia wymogówformalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.
Przypomnijmy, że pierwszy etap obejmuje sprawdzenie kompetencji kierowniczych kandydatów, zaś drugi etap obejmuje sprawdzenie wiedzy oraz doświadczenia zawodowego kandydata w formie
rozmowy. W przypadku, gdy do drugiego etapu zakwalifikuje się więcej niż 10 kandydatów, Zespół może zweryfikować wiedzę kandydatów także w formie pisemnej (test wiedzy lub pytania otwarte), a rozmowa zostanie przeprowadzona z 3 kandydatami, którzy z części pisemnej uzyskają najwyższą punktację.
Następnie Zespół przedstawia Ministrowi Sportu i Turystyki nie więcej niż 3 najwyżej ocenionych kandydatów. Minister wybierze jedną z nich i przedstawi do zaopiniowania Radzie POT. Po wydaniu przez tę ostatnia opinii (niezależnie czy pozytywnej czy negatywnej) minister może oficjalnie mianować nowego szefa POT.
WaszaTurystyka.pl dowiedział się, jaki jest skład zespołu oceniającego kandydatów. Nie rozpoczął on jeszcze pracy, ale najprawdopodobniej nastąpi to w przyszłym tygodniu.

Przewodniczącą jest Alicja Omięcka, dyrektor generalny w MSiT
W składzie zespołu są zaś:
Joanna Jędrzejewska – Debortoli, dyrektor Departamentu Turystyki MSiT
Marek Korowajczyk, zastepca dyrektora Departamentu Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dariusz Rogowski – dyrektor departamentu kontroli i nadzoru

Przewodnicząca zespołu jest prawnikiem, urzędnikiem mianowanym służby cywilnej III stopnia. Posiada dwa fakultety – jest magistrem prawa i magistrem administracji. Ukończyła też studia doktoranckie w zakresie prawa oraz aplikację radcowską. Jest specjalistką z zakresu prawa administracyjnego, renomowanym i doświadczonym wykładowcą, mającym na swoim koncie liczne szkolenia dla pracowników administracji publicznej na terenie całej Polski z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji.

Joanny Jędrzejewska – Debortoli nie trzeba bliżej przedstawiać ludziom z branży turystycznej.

Marek Korowajczyk był m.in. zastępcą dyrektora Departamentu Promocji i Współpracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki. W polskiej administracji pracuje od 2003, na różnych stanowiskach zajmował się współpracą międzynarodową, szczególnie z krajami europejskimi oraz promocją Polski. Był członkiem poprzedniego zespołu, który wybrał kandydaturę Wojciecha Fedyka.