Niemiecka Centrala Turystyki inwestuje w projekty cyfrowe

AG

Dodatkowe środki udostępnione przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii umożliwią Niemieckiej Centrali Turystyki (DZT) realizację nowych projektów, mających na celu promocję Niemiec. Główny nacisk położono na zwiększenie obecności Niemiec w globalnych kanałach dystrybucji Online tzw. Online Travel Companies (OTC), jak również na rozwój innowacyjnych formatów imprez oraz implementację technologii cyfrowych, systemów inteligentnych asystentów głosowych i chatbotów.

Petra Hedorfer, prezes zarządu DZT, powiedziała: „Lawinowy wzrost rezerwacji dokonywanych przez internet, do 70 proc. w przypadku podróży urlopowych z Europy do Niemiec i do 80 proc. w przypadku turystyki przyjazdowej zza oceanu, jest modelowym przykładem dominującego wpływu technologii cyfrowych na cały w branży turystycznej. Media internetowe są centralnym elementem naszej komunikacji marketingowej.
Cieszy nas niezmiernie fakt, iż Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii asygnując w 2018 roku dodatkowe środki budżetowe, umożliwia nam dalsze inwestycje w przyszłość, dzięki którym będziemy w stanie umocnić pozycję marki „Niemcy cel podróży” na bardzo konkurencyjnym światowym rynku.“

Zwiększenie obecności na platformach OTC 42 proc. wszystkich rezerwacji turystycznych online na świecie dokonywanych jest za pośrednictwem internetowych biur podróży, przy czym trzy platformy kontrolują obecnie ponad 90 proc. europejskiego rynku.

DZT dzięki systematycznemu zacieśnianiu współpracy z OTC dociera do coraz szerszych kręgów potencjalnych urlopowiczów już w fazie inspiracji. W roku 2017 DZT zrealizowała na rynkach brytyjskim, szwajcarskim, duńskim i holenderskim projekt pilotażowy we współpracy z Expedia-Group zatytułowany www.germany.travel.

Potencjalni klienci mogli w sposób łatwy i przyjemny zapoznać się ze zdjęciami prezentującymi atrakcje turystyczne Niemiec, definiując jednocześnie swoje preferencje co do celu podróży. W 2018 roku DZT prowadzi kolejną makroregionalną kampanię na platformie Expedia w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Włoszech i Danii. Na rynku chińskim DZT prowadzi kampanię na wiodącej platformie turystycznej Ctrip.
Udział w najważniejszych międzynarodowych imprezach targowych oraz własne imprezy specjalne – warsztaty i roadshow – to centralne elementy transferu wiedzy i networkingu Niemieckiej Centrali Turystyki. Dzięki rozszerzeniu tych platform o prezencję wirtualną, na przykład relacje na żywo, konferencje prasowe online, webinaria czy użycie komunikatorów (Google Hangouts), DZT zwiększa zasięg takich wydarzeń. Wprowadzając narzędzia cyfrowe w postaci rzeczywistości wirtualnej (virtual reality), rzeczywistości rozszerzonej (augmented reality), a także stosowaniu robotics igłosowania na żywo (live voting) intensyfikuje komunikację z uczestnikami.

Ponad miliard ludzi na całym świecie korzysta dziś z usług cyfrowych asystentów. Eksperci prognozują, że do roku 2020 około 50 proc. wyszukiwań prowadzonych będzie z wykorzystaniem inteligentnych asystentów głosowych.

Aktualnie DZT opracowuje projekt pilotażowy pod kątem zastosowania cyfrowego asystenta głosowego ‚Alexa’ w USA i Wielkiej Brytanii.