MSiT objęło patronatem honorowym turystyczną akcję charytatywną dla dzieci z domów dziecka

Sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Andrzej Gut-Mostowy objął honorowym patronatem akcję charytatywną. „Wakacje Marzeń” zorganizowane zostały przez stowarzyszenie People for People i Turystyczną Organizację Otwartą. Ma ona na celu ufundować wakacyjne wyjazdy dla dzieci z domów dziecka.

Niestety nie wszystkie dzieci mają możliwość skorzystania z letniego wypoczynku. W tym roku organizatorzy akcji chcą przygotować wyjazd dla 20 dzieci z domów dziecka.

Zgłaszanie uczestników

Każdy może zgłosić wybrany przez siebie dom dziecka, który weźmie udział w akcji. Zgłoszenie należy przesłać na maila: [email protected] do dnia 20 maja 2022 roku. Musi ono zawierać pełne dane kontaktowe zgłaszanego domu dziecka.

W kolejnym etapie organizator będzie wysyłał do wszystkich zgłoszonych domów dziecka informacje o możliwości przystąpienia do akcji oraz sposobu zgłoszenia uczestników. Następnie uczestnicy mogą zgłaszać się do 15 czerwca poprzez przygotowanie samodzielnej pracy wykonanej dowolną techniką (np. tekst lub tekst z rysunkiem, praca plastyczna, muzyczna czy audiowizualna) na temat „Moje Wakacje Marzeń”.

W przypadku prac przestrzennych należy przesłać ich jak najdokładniejsze zilustrowanie fotograficzne. W przypadku prac muzycznych lub audiowizualnych należy dostarczyć ją w formacie umożliwiającym odtworzenie za pomocą ogólnodostępnych programów. Pliki, których wielkość przekracza limity poczty elektronicznej, można wysyłać w postaci linków do pobrania, np. z chmury.

Wakacje Marzeń – turystyczna akcja charytatywna dla dzieci z domów dziecka