Meetings Week Poland już za miesiąc

W dniach 14 – 18 marca w Warszawie na Stadionie Narodowym odbędzie się czwarta edycja Meetings Week Poland – wydarzenia skupiającego branżę spotkań w Polsce. W programie znajdą się konferencje związane z poszczególnymi sektorami rynku. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Witold Bańka, minister sportu i turystyki, a jednym z patronów medialnych jest WaszaTurystyka.pl

Ideą imprezy, która odbędzie się na Stadionie Narodowym, jest promocja i profesjonalizacja przemysłu spotkań, sektora gospodarki określanego również jako turystyka biznesowa oraz branża spotkań i wydarzeń. Celem Meetings Week Poland jest zaprezentowanie rosnącej skali przemysłu spotkań w Polsce, jego znaczenia dla gospodarki oraz skupienie w jednym czasie osób z całego środowiska. Ważnym aspektem MWP jest także prezentacja narzędzi z zakresu branży spotkań i wydarzeń oraz możliwości ich biznesowego i efektywnego wykorzystania.
Przedsięwzięcie powstało w wyniku porozumienia czterech stowarzyszeń branżowych: MPI Poland, Stowarzyszenie Branży Eventowej, Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”, Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel. Do grona współorganizatorów dołączyli Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie, The Warsaw Voice, MeetingPlanner.pl oraz SITE Poland.

Marta Dunin-Michałowska, prezes zarządu Stowarzyszenia Branży Eventowej, koordynatora Meetings Week Poland 2016, powiedziała: „Meetings Week Poland to jedno z najważniejszych wydarzeń branży konferencyjno-eventowej w Polsce. Jest inicjatywą branżowych organizacji, a dedykowany jest wszystkim osobom bezpośrednio i pośrednio związanym z polskim rynkiem organizacji wydarzeń. Co roku podczas pięciu dni trwania MWP przedstawiciele stowarzyszeń oraz ich goście dzielą się wiedzą i doświadczeniem związanymi z różnymi obszarami działalności w branży, a także różnymi aspektami organizacji spotkań biznesowych. Rozmawiają również o znaczeniu branży w polskiej gospodarce oraz o trendach i pomysłach na jej przyszłość i rozwój.”

Meetings Week Poland tradycyjnie już rozpocznie konferencja Poland Meetings Destination, podczas której poruszone zostaną zagadnienia dotyczące pozycji i promocji Polski jako destynacji biznesowej oraz wymiar gospodarczy przemysłu spotkań, wciąż tak niedocenianego. W debacie, której tematem będą infrastruktura, finansowanie inwestycji w lokalne produkty turystyczne i przemysł spotkań, rola convention bureaux, swoimi doświadczeniami podzielą się polscy i międzynarodowi eksperci.

Juliusz Kłosowski, dyrektor programowy cyklu Poland Meetings Destination, podkreślił: „Udział przemysłu spotkań w dochodzie narodowym wielu państw Unii Europejskiej przekracza 3 proc. Międzynarodowe kongresy, konferencje, wystawy to zarazem samofinansująca się, niezwykle efektywna promocja naszej gospodarki i miast, w których takie spotkania mają miejsce. A zatem to po prostu idealny przepis na sukces: promować, zarabiając. Jednak wciąż wśród polityków i urzędników w Polsce ten temat jest niedoceniany, a niezbędne zmiany przepisów trafiają na przeszkody. Próbujemy to zmienić poprzez działania w ramach naszego projektu.”

Uczestnicy kolejnego spotkania w ramach Meetings Week Poland szukać będą odpowiedzi na pytanie, jak przetrwać w świecie event managementu i skąd czerpać moc do działania, analizując, jak właściwie gospodarować energią życiową, jak budować swoją siłę i wyzwalać pasję do działania. w drugiej części dnia natomiast odbędzie się debata pt. „Etyka w branży eventowej”, której towarzyszyć będzie oficjalna premiera Kodeksu Dobrych Praktyk Branży Eventowej opracowanego przez Komisję Etyki działającą w Stowarzyszeniu Branży Eventowej.

Nie zabraknie również silnej dawki motywacji i inspiracji biznesowych. Podczas spotkania „Inspiration Booster” uczestnicy poznają najnowsze trendy w sprzedaży B2B oraz komunikacji w social media. Dowiedzą się także, jak motywować, aby odnieść sukces, oraz jak budować pewność siebie i stworzyć zwycięski zespół (organizatorzy: Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel i SITE Poland).

Dobre praktyki w zakresie współpracy hoteli z organizatorami konferencji i eventów biznesowych to temat Forum Hotelarskiego w czwartek, 17 marca. Konferencja ta łączy dwa środowiska niezbędne w biznesie konferencyjnym: zleceniodawców imprez oraz hotele, jako usługodawców.

Warsztaty w ramach MPI Poland Spring Meeting będą poświęcone praktycznym aspektom organizacji imprez – m.in. promocji, logistyce, bezpieczeństwu, oraz prezentacji najlepszych praktyk związanych z realizacją ciekawych i wymagających wydarzeń (organizator MPI Poland).

Pod egidą stowarzyszenia, po raz pierwszy w ramach MWP, odbędzie się Forum Obiektów (organizator Z—Factor i MPI Poland), kierowane do właścicieli, managerów i pracowników hoteli i centrów konferencyjnych. Forum to wydarzenie tworzone przez hotelarzy dla hotelarzy oraz gestorów innych typów bazy konferencyjno-eventowej. Jego celem jest podnoszenie poziomu dostarczanych usług, świadomości i innowacyjności w tego typu obiektach w Polsce poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń jej liderów w naszym kraju. Tematyka obejmować będzie obszary związane ze sprzedażą, zakupami, gastronomią, HR ale również np. wyborem odpowiedniej marki dla własnego obiektu. Nowoczesna formuła „time-out speeches” pozwala, aby w ciągu jednego dnia poznać spojrzenie kilkunastu ekspertów na tematy na codzień trapiące praktyków.

Kolejną nowości w programie w ramach dnia MPI Poland jest organizowane wspólnie z Z—Factor Meetings Industry Speak-up, czyli otwarta dla wszystkich uczestników platforma wypowiedzi, w ramach której mogą oni zaprezentować swoją opinię albo swój pomysł dotyczący branży

Częścią Meetings Week Poland 2016 jest także coroczne spotkanie przedstawicieli convention bureaux z całej Polski, jedenasta edycja studenckiej konferencji Future Leaders Forum (projektu firmowanego przez międzynarodowe organizacje i instytucje branżowe) oraz finał Meetings Week Poland 2016 – gala finałowa konkursu branży eventowej MP Power Awards, która odbędzie się w Teatrze Palladium.

Marta Dunin-Michałowska dodała: „Wcześniejsze edycje MWP, które cieszyły się dużą popularnością, pokazały, że w kalendarzu branżowych wydarzeń tydzień spotkań zajmuje bardzo wysoką pozycję, a udział w nim poszerza horyzonty, jest źródłem nowej wiedzy, a przede wszystkim niezwykle cennych branżowych kontaktów. Dlatego serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Meetings Week Poland.”

www.meetingsweek.pl