Mazowiecka wieś zaprasza – konferencja online już w środę

W najbliższą środę Mazowsze zaprasza na konferencję online

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna zaprasza na konferencję „Mazowiecka wieś zaprasza”. Z uwagi na sytuację epidemiczną konferencja odbędzie w formule online w dniu 28 października 2020 w godz. 10.00-16.00. Konferencja będzie dostępna na Facebooku pod linkiem: https://www.facebook.com/events/2966577600296549/.

Konferencja podsumowuje projekt „Promocja najciekawszych obiektów turystyki wiejskiej na Mazowszu”, który MROT realizowała jako partner Krajowej Sieć Obszarów Wiejskich.
Operacja „Promocja najciekawszych obiektów turystyki wiejskiej na Mazowszu” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ramowy program konferencji

Część I – 10.00 – 11.00

• Powitanie gości oraz przedstawienie programu konferencji

• Wywiady z zaproszonymi gości
– Jan Błoński – prezes zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
– Izabela Stelmańska – zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
– Iwona Majewska – zastępca dyrektora Biura Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

• Tematyka wypowiedzi zaproszonych gości
– Przedstawienie działań MROT w zakresie wspierania rozwoju turystyki na Mazowszu
– Przedstawienie działań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie wspierania rozwoju turystyki na obszarach wiejskich
– Przedstawienie założeń i celów projektu

• Prezentacja filmu promocyjnego

• Prezentacja obiektów objętych projektem z materiałem video – Wschodnie Mazowsze
– Dwór Mościbrody
– Dwór Zaścianek
– Latosowo
– Mazowieckie Sioło Julianówka
– Mitowska Zagroda
– Stadnina Koni w Nowej Wsi
– Wypoczynek nad Bugiem

Przerwa – 11.00 – 11.10

Część II – 11.10 – 12.40

• Powitanie prelegenta – Tymoteusz Tymiński / SocialTime – ekspert w zakresie marketingu terytorialnego

• Wykład 1. Skuteczny marketing internetowy w działalności obiektów agroturystyki i turystyki wiejskiej

• Prezentacja obiektów objętych projektem wraz z materiałem wideo – Kurpie
– Dom nad Wierzbami
– Młyn Gąsiorowo
– Przystań Zdrowia
– Siedlisko Leluja
– U Bursztyna

• Interakcja w widzami – pytania do prelegenta i odpowiedzi

Przerwa – 12.40 – 13.00

Część III – 13.00 – 14.30

• Powitanie prelegenta – Bartosz Wilczyński / Doradztwo Strategiczne i Marketingowe – ekspert ds. produktu turystycznego

• Wykład 2. Prezentacja dobrych praktyk w zakresie rozwoju produktów turystyki wiejskiej

• Prezentacja obiektów objętych projektem z materiałem wideo – północne Mazowsze
– Dworek nad Wkrą
– Osada Młynarza
– Sielanka Raciąż

• Interakcja w widzami – pytania do prelegenta i odpowiedzi

Przerwa – 14.30 – 14.40

Część IV – 14.40 – 16.10

• Powitanie prelegenta – Paweł Gałecki / Creative Tower – ekspert w dziedzinie marketingu miejsc

• Wykład 3. Promocja agroturystyki i turystyki wiejskiej poprzez wydarzenia

• Prezentacja obiektów objętych projektem z materiałem wideo – centralne, południowe i zachodnie Mazowsze
– Apisołtysówka
– Gościniec Wiecha
– U Ani
– Winnica Dwórzno
– Wioska pod kogutem

• Interakcja z widzami – pytania do prelegenta i odpowiedzi

Część V – 16.10 – 16.20

• Podsumowanie i zakończenie konferencji

WAŻNE
Dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w całości lub w części konferencji online w wyznaczonym terminie na stronie www.mrot.pl udostępniony będzie link do wszystkich materiałów prezentowanych podczas wydarzenia.

Promocja najciekawszych obiektów turystyki wiejskiej na Mazowszu

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna wraz z Fundacją Mazowiecka Micha Szlachecka będące partnerami KSOW wystąpiły z wnioskiem o realizację operacji pod nazwą “Promocja najciekawszych obiektów turystyki wiejskiej na Mazowszu”. Niniejsza operacja realizowana jest przy wsparciu ze środków KSOW.

Celem operacji jest promocja najciekawszych obiektów turystyki wiejskiej na Mazowszu poprzez:

– Opracowanie i publikację przewodnika „Mazowiecka wieś zaprasza”.
– Realizację spotów promujących poszczególne gospodarstwa oraz umieszczenie ich na stronach administrowanych przez MROT: mrot.pl, modanamazowsze.pl, Mazowsze.travel oraz w zintegrowanych mediach społecznościowych w kanałach Facebook, Instagram, YouTube.
– Publikację opracowanych materiałów na stronie MROT: modanamazowsze.pl oraz w magazynie „Moda na Mazowsze” (kwartalnik wydawany przez MROT w nakładzie 20 tys. egzemplarzy rocznie)
– Organizację konferencji „Mazowiecka Wieś zaprasza” promującej najciekawsze obiekty turystyki wiejskiej na Mazowszu oraz promującej również powstały przewodnik, umożliwiającej transfer wiedzy i wymianę informacji pomiędzy partnerami zainteresowanymi rozwojem turystyki na obszarach wiejskich.

Spójne cele

Realizacja operacji jest spójna z celami KSOW m.in. w następujących zakresach:
– Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
– Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich
– Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
– Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności
– Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego

Grupa docelowa

Działania projektu będą skierowane do następujących grup docelowych:

• potencjalnych turystów odwiedzających województwo mazowieckie zainteresowanych wypoczynkiem na wsi. Będą to odbiorcy publikacji „Mazowiecka Wieś Zaprasza”, którzy:
– otrzymają ją podczas imprez promocyjnych oraz targów turystycznych,
– otrzymają ją punktach IT na Mazowszu,
– zapoznają się z nią w gospodarstwach, które będą opisane w przewodniku (ponieważ zakłada się, iż każde opisane gospodarstwo dysponować będzie przewodnikiem, aby promować go wśród swoich gości),
– będą mogli dotrzeć do publikacji dzięki internetowej kampanii promocyjnej na stronach MROT: mrot.pl, modanamazowsze.pl, mazowsze.travel oraz w zintegrowanych mediach społecznościowych w kanałach Facebook, Instagram, YouTube.

• mieszkańców województwa mazowieckiego – odbiorców/uczestników konferencji, do których należą:
– właściciele obiektów agroturystycznych i turystyki wiejskiej prezentowanych w przewodniku,
– właściciele obiektów agroturystycznych i turystyki wiejskiej nie ujęci w przewodniku,
– Informacje Turystyczne,
– Ośrodki Doradztwa Rolniczego,
– Lokalne Grupy Działania,
– Lokalne Organizacje Turystyczne,
– branża turystyczna i media.

Efekty operacji

Unikatowy przewodnik „Mazowiecka wieś zaprasza”
3-minutowy film promocyjny
20 spotów reklamowych prezentujący potencjał obiektów turystyki wiejskiej Mazowsza przedstawionych w publikacji