Małopolska – spadek zainteresowania przyjazdami wśród turystów zagranicznych

fot. AG

Przedstawiciele branży turystycznej przewidują spadek zainteresowania przyjazdami turystów zagranicznych do Małopolski, spowodowany agresją Rosji na Ukrainę. Większość z nich wskazuje na wzrost anulacji rezerwacji.

Krakowska Izba Turystyki zwróciła się do grona ponad trzydziestu praktyków i ekspertów o ocenę obecnej sytuacji, związanej z kryzysem w małopolskiej turystyce, który powstał wraz z pojawiającym się zagrożeniem oraz falą uchodźców, która zaburzyła odbudowujący się po pandemiczny ruch turystyczny.

Rafał Marek, prezes Krakowskiej Izby Turystyki, powiedział: “Należy podkreślić, że na dzień dzisiejszy miejsca, które służyły pomocą naszym poszkodowanym sąsiadom w większości zostały doprowadzone do normalnej funkcjonalności a przybyłe ofiary konfliktu zostały alokowane do bezpiecznych obiektów, w których udzielane są nadal świadczenia, wspierane finansowo przez licznych sponsorów z kraju, zagranicy oraz państwo Polskie.”

Hotele oraz szeroko rozumiana infrastruktura m.in. dworce, lotniska, które brały udział w początkowej fazie pomocy udostępniając swoje zasoby, dostosowały swój serwis do aktualnej funkcjonalności i podobnie jak przed wspomnianą sytuacją oferują odprawę podróżnych, sprawną obsługę turystów przybywających i zwiedzających nasz kraj.

Eksperci rekomendują podjęcie jak najszybszych działań związanych z przekazem przedstawiającym Kraków, Małopolskę i nasz kraj jako stabilną destynację, która posiada gwarancję bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz Sojuszu Atlantyckiego, która otoczona jest w pełni kontrolowaną granicą, której przekroczenie możliwe jest wyłącznie na wyznaczonych przejściach granicznych na podstawie stosownych dokumentów.

Mając na uwadze wywołany w ostatnich tygodniach kryzys oraz powoli odradzający się rynek turystyczny po pandemii działania powinny być wielopoziomowe i podzielone na poszczególne etapy, polegający na zintensyfikowanych działaniach public relation, networkingu, podróży studyjnych oraz kampanii wizerunkowej. Wykorzystując do tego dostosowaną formę i poziom komunikacji przy wykorzystaniu mediów społecznościowych i ogólnodostępnych.

Ważne jest również, aby w komunikacji wykorzystać również informacje o zniesieniu z dniem 28 marca 2022, w dużej części obostrzeń związanych z kończącą się pandemią, co pozwoli na odrodzenie się turystyki, zwłaszcza turystyki miejskiej, która najbardziej ucierpiała przez ostatnie dwa lata.

91 proc. ankietowanych przewiduje znaczny spadek zainteresowania przyjazdami turystycznymi do Małopolski z uwagi na wojnę na Ukrainie

88 proc. ankietowanych wskazało znaczące i bardzo dużą liczbę anulacji rezerwacji usług turystycznych
W 48,5 proc. anulacji rozpoczęło się od początku rozpoczęcia konfliktu.

Ankietowani wskazują, że największy spadek zainteresowania przyjazdami do Małopolski, nastąpi w następujących krajach:

42,4 proc. Francja
39,4 proc. Stany Zjednoczone, Kanada
39,4 proc. Włochy
33,3 proc. Wielka Brytania
24,2 proc. Kraje Skandynawskie
21,2 proc. Austria, Szwajcaria:
21,2 proc. Hiszpania
18,2 proc. Rynek krajowy
15,2 proc. Izrael
12,1 proc. Azja
9,1 proc. Litwa, Łotwa, Estonia
6,1 proc. Słowacja, Węgry, Czechy
9,1 proc. pozostałe

Małopolska – 13,3 mln gości w 2021 roku