Małopolska – 13,3 mln gości w 2021 roku

fot. archiwum Małopolskiej Organizacji Turystycznej

Z badań przeprowadzonych przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego wynika, że w 2021 roku Małopolskę odwiedziło ok. 13,3 mln turystów – czyli o blisko 13 proc. mniej niż w poprzednim roku. W 2020 odnotowano 15,37 mln odwiedzających a w 2019 roku – 17,86 mln. Turystów nocujących w 2021 było 9,2 mln, w tym 8,1 mln krajowych i 1,1 mln zagranicznych.

W dniu 9 lutego odbyła się konferencja prasowa dotycząca wyników badań ruchu turystycznego za 2021 rok w Małopolsce. W konferencji prasowej podsumowującej rok 2021 w turystyce w Małopolsce, wzięli udział: Iwona Gibas – członek zarządu Województwa Małopolskiego, Grzegorz Biedroń – prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej oraz Rafał Kosowski – radny województwa, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Iwona Gibas powiedziała: „2021 rok był bardzo trudny dla branży turystycznej, która wciąż zmaga się z skutkami ograniczeń związanych z pandemią COVID-19. Podobnie jak w roku poprzednim, przedsiębiorcy z tego sektora kilkukrotnie musieli zmieniać sposób funkcjonowania, by dostosować się do wymagających zasad reżimu sanitarnego. To przełożyło się na zmniejszenie liczby turystów odwiedzjących nasz region.”

Z badań przeprowadzonych przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego wynika szacunkowo, że w 2021 roku Małopolskę odwiedziło ok. 13,3 mln turystów – czyli o blisko 13 proc. mniej niż w poprzednim roku. W 2020 odnotowano 15,37 mln odwiedzających a w 2019 roku – 17,86 mln.

Turystów nocujących w 2021 było 9,2 mln, w tym 8,1 mln krajowych i 1,1 mln zagranicznych. Jednodniowych gości odnotowano 4,12 mln, w tym 3,93 mln krajowych i 190 tys. zagranicznych.

Ponad 10 mld zł z turystyki

Szacunkowe wpływy Małopolski z turystyki w ubiegłym roku wyniosły 10,81 mld zł, o ok. 9,8 proc więcej niż w 2020 roku.
Wielka Brytania, Niemcy i Francja biorą ponad 46 proc. rynku zagranicznego

Wśród turystów zagranicznych, pierwszą dziesiątkę krajów stanowiły: Wielka Brytania (19,1 proc.) Niemcy (14,9 proc.), Francja (12,1 proc.), Holandia (10,7 proc.), Hiszpania (8,6 proc.), Włochy (8,2 proc.), Czechy (5,8 proc.), Irlandia (3,9 proc.), Ukraina (3,8 proc.) i Słowacja (3,7 proc.). Pierwsza dziesiątka zapewniła 90,8 proc. wszystkich gości zagranicznych

Wśród odwiedzających z Polski, największą grupę stanowili mieszkańcy Śląska (26,7 proc.), Małopolski (24,4 proc.), Mazowsza (10,8 proc.), Podkarpacia (5,9 proc.) oraz Pomorza (4,8 proc.).

Wypoczynek, zabytki, przyroda i rozrywka

Turyści krajowi jako cel podróży do Małopolski najczęściej wymieniali: wypoczynek (36,6 proc.), zwiedzanie zabytków (15,4 proc.) oraz poznawanie walorów przyrodniczych (10,3 proc.). Dla rozrywki (kluby, dyskoteki, puby) przyjeżdżało 7,8 proc. gości krajowych.

Wśród turystów zagranicznych celem numer 1 było zwiedzania zabytków (24,6 proc.), rozrywka (17,2 proc.) i wypoczynek (15,9 proc.)

Na liście najczęściej wybieranych destynacji turystycznych w Małopolsce znalazły się: Kraków, Niedzica, Pustynia Błędowska, Ojcowski Park Narodowy oraz rodzinny park rozrywki Energylandia w Zatorze. Najpopularniejszymi atrakcjami turystycznymi wskazywanymi przez odwiedzających region w 2021 r. były: górskie szlaki turystyczne i baseny geotermalne.

Iwona Gibas z zarządu województwa, podkreśliła: „W dobie pandemii uświadomiliśmy sobie, jakie znaczenia ma możliwość przebywania na łonie przyrody i niespiesznego podróżowania w ciszy i spokoju, dlatego jednym z głównych atutów naszego regionu była bliskość natury. Warto też podkreślić, że to kolejny już rok, kiedy turyści najbardziej docenili gościnność, życzliwość, atmosferę i bogatą ofertę turystyczną regionu. Chęć ponownego przyjazdu do Małopolski wyraziło ponad 81 proc. badanych.”

Najczęściej samochodem i do hotelu

Zarówno turyści krajowi, jak i zagraniczni najczęściej podróżowali do Małopolski samochodem – odpowiednio 61,9 proc. i 29,2 proc. Goście krajowi na drugim miejscu stawiali pociąg – 12,1 proc., samolot 8,7 proc., autobus liniowy – 7,6 proc. oraz autokar turystyczny – 7,1 proc.

Goście zagraniczni bardzo chętnie podróżowali tanimi liniami – 25,4 proc., liniami tradycyjnymi – 12,1 proc. Autobus wybrało 10,1 proc., zaś autokarem turystycznym przyjechało 7,9 proc.

W hotelach nocowało 40,1 proc. turystów krajowych i 49,5 proc. zagranicznych. Na kolejnych miejscach noclegowych wśród gości krajowych znalazły się: pensjonaty (15,7 proc.), apartamenty (14,5 proc.) i hostele (8,9 proc.). Goście zagraniczni preferowali apartamenty (31,6 proc.), hostele (14,3 proc.) oraz domy wycieczkowe (11 proc.).

Promocja i wsparcie

Województwo Małopolskie wraz z Małopolską Organizacją Turystyczną i Miastem Kraków przygotowało projekt pn. „Małopolska – cel podróży”, zakładający realizację kampanii promocyjnej na wybranych rynkach zagranicznych, organizację misji gospodarczych, ambientów oraz udział w międzynarodowych targach turystyki biznesowej.

Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, zaznaczył: „Kampania jest ukierunkowana na pozyskanie turystów z rynków niemieckiego i brytyjskiego i koncentruje się na promocji turystyki aktywnej, w tym rowerowej i górskiej. W roku 2022 będziemy prezentować także bogatą, mocną i różnorodną ofertę Małopolski w zakresie turystyki kulturowe, wellness i spa, kulinarnej, czy biznesowej.”

Ponadto w Programie Regionalnym Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 „Małopolska Przyszłości” zaplanowane zostało wsparcie działań przyczyniających się do rozwoju oferty turystycznej i rekreacyjnej regionu.

Iwona Gibas skomentowała: „Propozycje projektów dotyczą m.in.: budowy, rozbudowy i promocji szlaków turystycznych wraz z budową schronisk i schowków na szlakach, rozbudowy i promocji zintegrowanej sieci głównych tras rowerowych VeloMalopolska oraz działań mających na celu promocję gospodarczą Małopolski.

Zaplanowano także wsparcie rozwoju stref rekreacyjnych oraz stref aktywności, tj. np. tężni, punktów widokowych, pól noclegowych, kąpielisk, basenów korzystających ze źródeł geotermalnych, wód leczniczych i mineralnych, jak również rozwój infrastruktury turystycznej wokół zbiorników wodnych.

Strategia rozwoju turystyki

Istotnym projektem w przeciwdziałaniu skutkom COVID-19 jest również inicjatywa przygotowania dokumentu programowego w turystyce pn. „Strategia Rozwoju Turystyki dla Województwa Małopolskiego do 2030 r.” Założenia zawarte w programie umożliwią planowanie spójnych działań samorządów i całej branży turystycznej, tak by maksymalnie wykorzystać szansę regionu w tym zakresie oraz wykreować atrakcyjną i dobrze kojarzoną markę regionu.

Rafał Kosowski, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego, podsumował: „Dokument „Strategia Rozwoju Turystyki dla Województwa Małopolskiego do 2030 r.” wdroży efektywne projektowanie i realizację zadań umożliwiających powrót do stanu przez COVID 19, zwłaszcza jeżeli chodzi o wysokość ruchu turystycznego zagranicznego. Umożliwi też rozwijanie turystyki w Małopolsce w sposób zrównoważony i przyjazny zarówno dla mieszkańców regionu, turystów i przedsiębiorców działających na rynku usług turystycznych w Małopolsce.”

Zakończono już prace związane z przygotowaniem Strategii – opracowano diagnozę rynku turystycznego dla Małopolski w konsultacji ze środowiskiem turystycznym, a także przeprowadzono nabór zadań do Banku Projektów Turystycznych. Przyjęcie Strategii zaplanowano pod koniec maja 2022 roku.

Do oszacowania rozmiarów ruchu przyjazdowego do regionu wykorzystano kilka źródeł informacji: publikowane dane GUS za 10 miesięcy 2021 roku z obiektów noclegowych, wyniki uzyskane w przeprowadzonych badaniach ankietowych oraz dane dotyczące przewozów pasażerskich z lotniska Kraków-Balice.

Blisko 60 stacji narciarskich w Małopolsce czeka na turystów