Krzysztof Jędrocha nowym dyrektorem regionalnym IGHP w Małopolsce

Krzysztof Jędrocha, dyrektor hotelu Wyspiański w Krakowie, został powołany 2 lipca 2023 roku na stanowisko dyrektora regionalnego Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego w województwie małopolskim.

Krzysztof Jędrocha jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji, specjalizacja Ekonomika i Organizacja Badań Naukowych Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Karierę zawodową rozpoczął w BPiT Almatur oddział w Krakowie, w latach 1983-1985 na stanowiskach głównego księgowego i zastępcy dyrektora ds. administracyjnych. W latach 1985-1991 pracował w BPiT Logostour w krakowskim oddziale na stanowiskach zastępcy i dyrektora oddziału biura. Od 1991 roku do chwili obecnej zajmuje stanowiska wiceprezesa Zarządu Spółki JANPOL SA oraz dyrektora ds. handlowych hotelu Wyspiański w Krakowie. W latach 2005-2006 był prezesem Zarządu spółki JANPOL Incoming Touroperator. Od 2006 roku do chwili obecnej zasiada w jej Radzie Nadzorczej. Od 1995 roku do chwili obecnej zajmuje stanowisko wiceprezesa Zarządu spółki Symposium Cracoviense (organizacja konferencjii  kongresów).

W latach 1993-2000 członek władz naczelnych organów Polskiej Izby Turystyki. W latach 1992-1996 współzałożyciel i członek władz Krakowskiej Izby Turystyki, tym w latach 1993-1996 wiceprezes. W latach 1999-2012 współzałożyciel i członek naczelnych organów Forum Turystyki Przyjazdowej działającego przy Polskiej Organizacji Turystyki. W latach 2005-2019 pracował na rzecz Fundacji Polish Prestige Hotels, w tym od 2008 roku jako członek Zarządu, od IV 2016 r. wiceprezes, a od X 2016 do XI 2019 r. jej prezes. Od IX 2021 roku członek Rady Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia branżowe, w tym Brązowy Krzyż Zasługi, odznaczenie „Honoris Gratia” przyznawane przez prezydenta Krakowa osobom zasłużonym dla miasta, Odznakę honorową „Za Zasługi dla Turystyki” przyznawaną przez ministra właściwego ds. turystyki.

„Nowa funkcja oznacza dla mnie przede wszystkim odpowiedzialność za budowanie silnej pozycji IGHP oraz branży hotelowej w regionie i mieście Krakowie. Jako dyrektor regionalny będę dążyć do jeszcze większej integracji branży wokół realizacji celów IGHP” – mówi Krzysztof Jędrocha, dyrektor regionalny IGHP w woj. małopolskim.

Krzysztof Jędrocha zastąpił Annę Gasińską, która tę funkcję pełniła od 2019 roku. Do zadań dyrektorów regionalnych IGHP należą m.in. usprawnienie komunikacji oraz integracja środowiska hotelarzy w regionie, upowszechnianie wiedzy o działaniach lobbingowych Izby, a także pozyskiwanie nowych członków oraz monitorowanie wydarzeń branżowych w regionie, współpraca z władzami, samorządami i innymi lokalnymi instytucjami, które mają lub mogą mieć wpływ na branżę hotelarską.