Itaka: przedłużamy ważność voucherów i zgadzamy się z interpretacją MRPiT

001. Piotr Henicz
Piotr Henicz, wiceprezes Itaki / fot. materiały prasowe

Sytuacja wywołana upływem terminu ważności voucherów wywołuje kolejne komentarze i dyskusje w branży. Głos zabrał w niej wiceprezes Itaki Piotr Henicz, odnosząc się do słów dra Piotra Cybuli i powołując na opublikowaną na naszych łamach interpretację projektu ustawy nadesłaną przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Co zrobić ma organizator turystyki w sytuacji, gdy skończyła się ważność voucheru wystawionego klientowi w zamian za wyjazd odwołany rok temu na skutek epidemii? Czy klientowi należy się zwrot gotówki w zamian za voucher i w jakich sytuacjach? Temat ten wywołał dyskusje w gronie branżowym i eksperckim. Na naszych łamach opublikowaliśmy w tej sprawie interpretację projektowanych przepisów przygotowaną przez MRPiT oraz komentarz prezesa PIT Pawła Niewiadomskiego.

Projekt ustawy: zwrot wpłaty za niezrealizowany voucher? Tylko w uzasadnionych przypadkach

Otrzymaliśmy również wypowiedź wiceprezesa Itaki Piotra Henicza, który odniósł się do tematu, nawiązując do publikacji radcy prawnego dra Piotra Cybuli na Facebooku, powołując się między innymi na opublikowane przez nas stanowisko MRPiT.

Niewykorzystane vouchery a stan prawny

„W nawiązaniu do wpisu i dyskusji na profilu Prawo turystyczne/dr Piotr Cybula w sprawie niewykorzystanych voucherów Covid, widzę potrzebę dodania swojego komentarza, co czynię poniżej.

Ustawa covidowa jak nazywamy w skrócie Ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która reguluje temat voucherów wystawianych klientom zamiast zwrotu środków wpłaconych na poczet imprezy odwołanej z powodu koronawirusa, cały czas obowiązuje.

Na jej podstawie Biuro Podróży ITAKA, które reprezentuję, stało na stanowisko, że voucher niewykorzystany w okresie ważności, ulega przepadkowi i nie ma możliwości zamiany go na gotówkę. Trudno było zajmować inne stanowisko, skoro wynikało to z samej ustawy. Tu nadmienię, że takie sytuacje były incydentalne i staraliśmy się rozwiązywać je z korzyścią dla klientów.

Faktem jest, że na styku zakończenia okresu ważności pierwszych voucherów wystawionych np. za imprezy mające odbyć się w marcu 2020 r. powrócił temat tej formy rozliczenia, ponieważ nie wszyscy klienci wykorzystali vouchery w ciągu roku od daty, w której miała odbyć się impreza odwołana z powodu pandemii.

Wybór vouchera deklaracją chęci wyjazdu

Wraz z tym tematem rozpoczęła się dyskusja i prace nad projektem ustawy, która przedłużyłaby okres ważności niewykorzystanych voucherów o rok. Dyskutuje się także nad innymi opcjami.

Podkreślamy jednak, że jak na razie jest mowa o projekcie ustawy i projektowanych rozwiązaniach i szanując branżowe autorytety prawne, to klient jest dla nas najważniejszy i dyskusje na temat tego czy Itaka lub inni touroperatorzy mają rację w kwestii przeterminowanego vouchera dotyczą w naszej opinii problemu, którego nie ma.

Nie ulega przecież wątpliwości, że jest grupa klientów, którzy mieli prawo wystąpić o zwrot dokonanych wpłat, ale nie zrobili tego decydując się na voucher i, co wynika z ustawy, przedłużenie umowy. Szanujemy te decyzje i dziękujemy za nie. Bez zagłębiania się w szczegóły, możemy uznać, że silniejsza w takim przypadku jest chęć wyjazdu i zrealizowania na jego poczet vouchera, niż sam zwrot dokonanej kwoty. Wybór vouchera można uznać także za deklarację wyjazdu – bo skoro klient nie wybrał opcji zwrotu to znaczy, że nam zaufał i czeka na możliwość zrealizowania vouchera.

Ważność voucherów Itaki przedłużona przed wejściem ustawy

Co ważne, po wypłynięciu tematu przedłużenia ważności voucherów, nie czekając na ostateczny kształt nowych przepisów, zadeklarowaliśmy pod koniec kwietnia (m.in. komunikatem do sieci sprzedaży), że klientom, którzy nie wykorzystali vouchera Covid lub nie będą mogli zrealizować go w pierwotnym terminie, data ważności podana na voucherze będzie automatycznie wydłużona o jeden rok.

Jest to bardzo dobra perspektywa dla klientów, bo rozszerza możliwość wykorzystania vouchera nawet na Lato 2022. Przedłużenie jego ważności np. o rok od marca 2021, daje możliwość opłacenia nim do marca 2022 imprezy, która odbędzie się np. w sierpniu 2022 r. lub jeszcze później. Klient nie musi wyjechać na wakacje w okresie ważności vouchera, z czego chyba nie wszyscy zdają sobie sprawę.

Co więcej jest to także bardzo dobra perspektywa dla biur agencyjnych, którym zależy, aby klient zrealizował u nich swój voucher i sfinalizował temat wakacji. Trudno tu nie traktować tematu na zasadzie naczyń połączonych i wzajemnych zależności klient, agent, touroperator. Z tego powodu przygotowaliśmy dodatkowe warunki zachęcające do wyboru i skorzystania z vouchera m.in. podniesienie jego wartości o dodatkowe 5 proc. lub specjalną promocję dla posiadaczy voucherów.

Zwrot środków możliwy, ale nie w każdej sytuacji

Sprawa na pewno jest dynamiczna i rozwojowa, o czym może świadczyć chociażby najnowszy komentarz MRPiT, z którego wynika, że „właściwym, w sensie prawnym, postępowaniem dla rozliczenia między stronami będzie odstąpienie przez podróżnego od umowy (czyli rezygnacja z vouchera; dopisek ITAKI) z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa w art. 47 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Odstąpienie to musi jednak odnosić się do warunków określonych w voucherze, który dotyczył konkretnej imprezy turystycznej.”, do której to interpretacji przychylamy się i my, w przeciwieństwie do opcji rezygnacji z vouchera „na życzenie” klienta.

Podkreślamy, że najważniejszy jest dla nas klient i jego zadowolenie. Nie dopuszczamy sytuacji wejścia w konflikt z klientem z powodu braku możliwości wykorzystania vouchera i zawsze jesteśmy otwarci na rozmowy i indywidualne podejście do tematu. Jednocześnie warto zaznaczyć, że przedmiotowa kwestia, stanowi zaledwie promil spraw, którymi aktualnie zajmuje się nasze Centrum Obsługi Klienta.
Budowanie właściwych relacji z klientem to odpowiedzialność i obowiązek każdego touroperatora, działającego nie tylko w ramach dnia dzisiejszego lecz także patrzącego w przyszłość, a za takiego właśnie uważam naszą firmę.

Mam nadzieję, że problem zostanie wkrótce rozwiązany, a efekt prac legislacyjnych zadowoli wszystkie strony – zarówno klientów, jak i organizatorów oraz sieć sprzedaży.

Pozdrawiam serdecznie

Piotr Henicz, Wiceprezes Zarządu Biura Podróży ITAKA”

Marzena Markowska

Redaktorka Naczelna portalu WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center