IFA European Region Conference 2019 w Warszawie

W dniach 22-24 maja Warszawa gościć będzie pierwszą IFA European Region Conference poświęconą współczesnym wyzwaniom w opodatkowaniu CIT i VAT w Europie, w której udział weźmie ponad 300 osób z Europy i ze świata.

IFA (International Fiscal Association) jest największą na świecie organizacją pozarządową, która zajmuje się popularyzacją wiedzy i najlepszych standardów w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego. Stowarzyszenie zostało założone w 1938r., a jego siedziba mieści się w Holandii. Jest to jedyna pozarządowa i niepowiązana z żadnym sektorem organizacja międzynarodowa zajmująca się tematyką podatkową.

Członkowie IFA to dziś ponad 12 500 osób ze 116 krajów. IFA podzielona jest na oddziały założone przez członków w 70 krajach.

Organizatorem konferencji IFA European Region Conference w Warszawie jest polski oddział IFA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Podatkowe w Polsce), działający od 22 lat z siedzibą w Warszawie.

Warszawska konferencja, poświęcona zmianom i trendom w międzynarodowym opodatkowaniu przedsiębiorstw, podzielona będzie na sesje plenarne oraz liczne seminaria. Tematy niektórych z nich to:
• Najnowsze rozwiązania w zakresie opodatkowania gospodarki cyfrowej
• Przyszłość poboru podatku w ekonomii współdzielenia
• Zapewnienie zgodności (tax compliance) w przedsiębiorstwach multinarodowych
• uszczelnianie systemu VAT w Europie
• europejskie doświadczenia w zwalczaniu uchylania się od opodatkowania.

Gwarancją wysokiej jakości programu merytorycznego konferencji jest Komitet Programowy złożony z 23 ekspertów z 18 państw europejskich, który poszczególnym panelom nadał kształt znany z światowych kongresów IFA. Wysoki poziom dyskusji zapewnią z kolei wybitni polscy i zagraniczni eksperci reprezentujący Komisję Europejską, OECD, IBFD, świat nauki oraz biznesu.

Wojciech Sztuba, prezes zarządu IFA Poland, powiedział: „Polska jest państwem, które pilnie wdraża rekomendowane przez OECD i UE mechanizmy antyabuzywne i rozwiązania mające na celu opodatkowanie szybko zmieniającej się gospodarki. Te bardzo daleko idące zmiany regulacyjne stanowią wyzwanie nie tylko dla podatników, ale także dla prawodawców, administracji skarbowej, sądów i polityków. Majowa konferencja w Warszawie będzie okazją do bezpośredniego kontaktu z najwybitniejszymi autorytetami; umożliwi lepszy wgląd w istotę już wdrażanych zmian i zajrzenie za kulisy tych oczekiwanych w niedalekiej przyszłości. Jednocześnie będzie wydarzeniem inaugurującym utworzenie Regionu Europejskiego w ramach IFA. Do udziału w konferencji zachęcamy nie tylko członków naszego stowarzyszenia, ale wszystkich zainteresowanych międzynarodowym prawem podatkowym.”

Konferencja odbędzie się w Hotelu InterContinental Warszawa. Więcej informacji, szczegółowy program konferencji oraz formularz rejestracji dostępne są na stronie internetowej www.ifa2019warsaw.com.