Dyrektorzy ZOPOT-ów spotkali się z branżą krajową

archiwum POT

Ostatnia narada dyrektorów Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej połączona była ze spotkaniem warsztatowym z przedstawicielami regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych oraz przedsiębiorców specjalizujących się w turystyce przyjazdowej do Polski.

Dotychczas spotkania warsztatowe (tzw. stolikowe) dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT odbywały się dwa razy do roku. Raz wiosną – z przedsiębiorcami oraz jesienią z przedstawicielami ROT i LOT. Rok 2018 jest pierwszym, w którym prezes POT zmienił formułę, łącząc uczestnictwo ROT-ów i LOT-ów z przedsiębiorcami. Tym samym stworzyła się okazja do zwiększenia częstotliwości spotkań z branżą do dwóch spotkań w ciągu roku.
Narady służą omówieniu i podjęciu ustaleń dotyczących wspólnych działań promocyjnych na rynkach zagranicznych, na których aktywna jest Polska Organizacja Turystyczna. Umożliwienie częstszego bezpośredniego kontaktu z dyrektorami ZOPOT było jednym z najczęściej zgłaszanych postulatów przez branżę turystyczną.

Robert Andrzejczyk, prezes POT powiedział: „Zmiana formuły ma zapewnić lepszy kontakt z dyrektorami ZOPOT, pełną integrację środowiska oraz synergię działań wszystkich aktorów działających na rzecz turystyki przyjazdowej do Polski.”

W związku z pozytywnym przyjęciem nowej formuły spotkań warsztatowych z dyrektorami zagranicznych ośrodków POT, polegającej na zwiększeniu ich częstotliwości oraz większej integracji środowiska, prezes POT podjął decyzję o kontynuacji spotkań w tej formie.