Dni Kultury Egipskiej rozpoczęte

Wykład prof. Karola Myśliwca z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk zainaugurował zorganizowane przez Biuro ds. Turystyki Ambasady Egiptu Dni Kultury Egipskiej.

Słuchacze zgromadzeni w Sali kinowej Muzeum Narodowego w Warszawie mogli wysłuchać zaprezentowanego przez prof. Myśliwca sprawozdania z kilkunastu ostatnich lat badań polskich archeologów w Sakkarze. Misja Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW prowadzi badania na nekropoli położonej bezpośrednio na zachód od kompleksu najstarszej piramidy świata należącej do faraona Dżesera. Jak podkreślał prof. Karol Myśliwiec, wybór padł na Sakkarę, ponieważ w portfolio polskich misji archeologicznych pracujących od dziesięcioleci w Egipcie brakowało pozostałości z okresu Starego Państwa. Rejon na zachód od piramidy Dżesera, zanim w Sakkarze nie pojawiła się misja prof. Myśliwca, był pomijany przez badaczy, którzy uznawali, że na tym terenie znajduje się śmietnisko. Jednak badania przeprowadzone metodami nieinwazyjnymi kazały przypuszczać, że kryją się tam ciekawsze pozostałości zawierające konstrukcje kamienne. Wśród najbardziej spektakularnych odkryć, których dokonała misja prof. Myśliwca w pobliżu piramidy Dżesera w Sakkarze znalazły się pięknie dekorowane groby wezyra Merefnebefa i sekretarza królewskiego Ni-Anch-Nefertuma.

Prof. Myśliwiec przypomniał zgromadzonym, że tradycja polskiej archeologii na terenie Egiptu sięga dziesiątek lat wstecz. Kilka lat temu obchodzono w Kairze 70. rocznicę obecności polskich archeologów w Egipcie. Pionierem polskich wykopalisk był twórca polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej, prof. Kazimierz Michałowski. Jego niegdysiejszy uczeń, a dziś sam światowej sławy badacz prof. Karol Myśliwiec przypomniał, że polska archeologia w Egipcie to obecnie nie tylko nekropolia w Sakkarze, ale też świątynie Deir-el Bahari, port w Berenike, Tell Farcha, klasztor Neqloni, twierdza w Tell er-Retaba i wiele innych stanowisk oraz misji.

Po zakończeniu wykładu prof. Karol Myśliwiec odebrał z rąk dyrektora Biura ds. Turystyki Ambasady Egiptu, Ahmeda Sobhiego nagrodę za swój wkład w promocję Egiptu i kultury egipskiej w Polsce.