Dariusz Rogowski odwołany z MSiT

AG

Dariusz Rogowski, podsekretarz stanu w MSiT odpowiedzialny za turystykę został dzisiaj odwołany ze stanowiska przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Przypomnijmy, że Rogowski pełnił tę funkcję od lipca 2017 roku. Zastąpił na tym stanowisku Dawida Laska, który skonfliktowany z ministrem Bańką odszedł po niecałych dwóch latach urzędowania.

Najważniejszymi zadaniami postawionymi przed Rogowskim było: wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302, które wymagało m.in.: przygotowania ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz siedmiu aktów wykonawczych, a także nowelizacja ustawy o POT.

Rogowskiemu udało się doprowadzić do zapisania poprawek proponowanych przez branżę turystyczną do projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Jednak za jego kadencji odeszło z Departamentu Turystyki w MSiT kilka osób ważnych dla tego resoru i dla turystyki (m.in. dyrektor Joanna Jędrzejewska). Rogowski nie lubił wystąpień publicznych (zawsze podczas nich wspomagał się kartkami z notatkami), nie lubił też specjalnie kontaktów z mediami i publicznych debat w branżowym gronie. Na przykład, mimo objęcia przez MSiT patronatem II Forum Promocji Turystycznej, na imprezie nie pojawił się nikt z resortu. Zapytany o nieobecność na Forum Promocji urzędników MSiT, Rogowski odpowiedział: „Ani ja, ani nikt ministerstwa nie ma obowiązku bywać na takich imprezach.”

Jako że zwolniony został w ramach odchudzania ministerstw przez premiera Morawickiego, można przypuszczać, że turystyka w MSiT nie będzie nadzorowana przez urzędnika w randze wiceministra. W samym resorcie najwyżej postawioną osobą odpowiedzialną za turystykę będzie dyrektor departamentu Ewa Pawlak-Lewandowska. Możliwe, że „opiekę” nad turystyką będzie sprawował w Andrzej Pawluszek, sekretarz w kancelarii premiera.