Coraz więcej turystów odwiedza Polskę

AG

Wyniki badań zleconych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pokazują, że w ciągu dziewięciu miesięcy 2013 roku liczba turystów odwiedzających Polskę osiągnęła na 12,1 mln. Oznacza to wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku 2102 o 8 proc.

Dane GUS wykazują, że w ciągu ośmiu miesięcy 2013 roku z obiektów zakwaterowania zbiorowego korzystało o 5 proc. więcej cudzoziemców niż w tym samym okresie 2012 roku, zaś liczba udzielonych im noclegów wzrosła o 4 proc.
Jeśli chodzi o największy wzrost liczby gości z poszczególnych krajów, to czołówkę stanowią dwa kraje zza naszej wschodniej granicy: Białoruś (36 proc.) i Ukraina (26 proc.). Spory wzrost zanotowano wśród turystów pochodzących z krajów zamorskich (w tym USA) –t średnio o 15 proc.
Lekko za to spadł udział noclegów udzielonych Czechom, Włochom, Węgrom.

Autorzy badań zwracają uwagę na stały wzrost znaczenia turystyki zdrowotnej, zwłaszcza wśród podróżujących z krajów UE (szczególnie Niemców) oraz na wzrost przyjazdów na zakupy (tu z kolei na dobry wynik „pracowali” głównie Rosjanie). Z kolei kolejny rok z rzędu zmalał udział przyjazdów biznesowych.
W badanym okresie 2013 roku średnia długość pobytu turystów w Polsce wyniosła ok. 5 noclegów (w 2012 roku było to 3,8). Średnią długość pobytu zwiększyli wszystkich obcokrajowcy, za wyjątkiem przybyszów z krajów zamorskich.
Bardziej samodzielni są przyjeżdżający do Polski drogą lądową – 78 proc. nie korzystało przy rezerwacji pobytu z pośrednictwa biur podróży. Wśród podróżujących samolotami odsetek ten wynosi 45 proc.
Z noclegów w obiektach typu hotelowego korzystało ogółem 42 proc. turystów (blisko 51 proc. turystów badanych na lotniskach).
W pierwszym półroczu 2013 r. do najczęściej odwiedzanych województw należały: małopolskie (18 proc. odwiedzających), dolnośląskie (16 proc.), pomorskie (13 proc.) i zachodniopomorskie (10 proc.). Spadła liczba odwiedzających województwo mazowieckie.
Ok. 26 proc. badanych odwiedziło Polskę jedynie raz w ciągu 12 miesięcy, a ok. 34 proc. było u nas pięć lub więcej razy. Jeśli chodzi o gości zza wschodnich granic, procent ten wyniósł aż 65.
W 2013 roku, jeśli idzie o wiek, największy udział mieli turyści w wieku 35-44 lata (ok. 31 proc.). udział osób w wieku od 25 do 34 lat to ok. 22 proc., osób w wieku 45-54 lata – ok.22 proc.
Przeciętne wydatki turystów poniesione na terenie Polski w okresie od stycznia do września 2013 r. oszacowano na poziomie 413 USD na osobę i 80 USD na jeden dzień pobytu. Najmniej wydawali Czesi – 145 USD, najwięcej turyści z krajów zamorskich – 872 USD.
Jeśli chodzi o przeciętne dzienne wydatki turystów, analiza danych z trzech kwartałów pokazuje, że wahały się one w gra-nicach od około 45-48 USD (Irlandia i Czechy) do 161 USD (Bia-łoruś). W stosunku do ubiegłego roku najbardziej wzrosły przeciętne dzienne wydatki turystów z Białorusi, Rosji, Skan-dynawii, a zmalały – z Włoch.
Podobnie jak w poprzednim roku, w okresie styczeń-wrzesień 2013 najwięcej wydawały osoby deklarujące zakupy na własne potrzeby jako główny cel podróży, następnie ci, którzy przyjechali w sprawach służbowych i typowo turystycznych.
Tak jak rok wcześniej, w trzech pierwszych kwartałach 2013 roku najwięcej wydawały w Polsce osoby zatrzymujące się w mieszanych rodzajach zakwaterowania (przeciętnie 648 USD na osobę, nieco więcej niż w 2012), następnie w hotelach i motelach (439 USD – podobnie jak w 2012) oraz w domkach letnich i apartamentach, u rodziny, znajomych, a także w pensjonatach (te trzy kategorie są zbliżone do siebie pod wzglęedem poziomu wydatków). Co zrozumiałe, najmniej wydali nocujący w kwaterach prywatnych i to ta kategoria wydatków, obok wydatków związanych z zakwaterowaniem w domkach letnich i apartamentach, odnotowała największe spadki.
Jeśli chodzi o strukturę wydatków, to turyści przeznaczyli około 14 proc. pozostawionych w Polsce sum na noclegi i około 12 proc. na wyżywienie.
Wyniki badań pokazują, że znaczącą część wydatków (31 proc) gości zagranicznych stanowią wydatki przeznaczone na zakupy na własne potrzeby, w roku 2012 – 24,8 proc.).

Nieco inaczej wyglądają wyniki wydatków tzw. odwiedzających jednodniowych.
W okresie trzech pierwszych kwartałów 2013 roku ich przeciętne wydatki oszacowano na 107 USD na osobę, o ponad 2 proc. więcej, niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wśród cudzoziemców nie nocujących na terenie Polski zdecydowanie najwyższe wydatki zadeklarowali Białorusini i Rosjanie. Ci ostatni wygenerowani największy przyrost wydatków (o 42 proc).
Autorzy badań zwracają uwagę, że w badanym okresie zanotowano zwiększenie wydatków obywateli większości państw, oprócz Czechów (spadek o 28 proc.) i Słowaków (spadek o 14 proc.).
Podsumowując wyniki badań, autorzy stwierdzili m.in.:
– wzrost zainteresowania naszym krajem w kontekście przyjazdów zdrowotnych (znaczny i systematyczny) oraz wizyt typowo turystycznych;
– spadek przyjazdów biznesowych i tranzytowych;
– wzrost poziomu wydatków odwiedzających jednodniowych;
– spadek wydatków turystów Z Wielkiej Brytanii, Włoch, Czech, Słowacji, Niemiec;
– wzrost wydatków turystów z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Węgier, Francji i Skandynawii;
– wzrost liczby gości jednodniowych – o ponad 9 proc.;
– wzrost wydatków turystów jednodniowych – o ponad 2 proc.;
Badania powyższe firmują swoimi nazwiskami: Dr Justyna Wiktorowicz, Katarzyna Janczak, Krzysztof Patelak