Branża turystyczna: stop restrykcjom w ruchu lotniczym

Samolot na płycie lotniska/fot. materiały prasowe

Restrykcje zawarte w ww. Rozporządzeniu nie są w pełni uzasadnione, a powodują, iż podróże lotnicze z perspektywy opinii publicznej stają się niebezpieczne, piszą w liście otwartym do premiera – Zrzeszenie Agentów IATA, przedstawiciele biur podróży, portali rezerwacyjnych oraz lotnisk.

Oto pełna treść listu:

List otwarty

Działając w imieniu Zrzeszenia Agentów IATA, jednego z wiodących podmiotów w branży lotniczej w Polsce, reprezentującego interesy 165 biur podróży posiadających autoryzację International Air Transport Association (IATA) do sprzedaży biletów lotniczych, jak również innych podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej, zwracamy się o zminimalizowanie restrykcji w zakresie lotów międzynarodowych.

Mając na względzie konieczność stabilizacji biznesu i gospodarki pragniemy wyrazić zaniepokojenie wprowadzaniem tak szerokich restrykcji w ruchu lotniczym, jak w najnowszym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zakazów w ruchu lotniczym oraz zwracamy się apelem, licząc na zrozumienie i spojrzenie na problem z innej perspektywy.

Restrykcje zawarte w ww. Rozporządzeniu nie są w pełni uzasadnione, a powodują, iż podróże lotnicze z perspektywy opinii publicznej stają się niebezpieczne. Transport lotniczy nie jest traktowany na równi z transportem lądowym mimo braku racjonalnych przesłanek, by takie różnice w traktowaniu wprowadzać. Wprowadzenie zakazu bezpośrednich lotów do 63 krajów, w tym wiele europejskich m.in. do Hiszpanii i Francji bez wątpienia pogorszy biznesowe funkcjonowanie linii lotniczych, agentów IATA, lotnisk, a także innych podmiotów, działających w branży turystycznej.

Nie ukrywamy, że branża turystyczna liczyła na ożywienie i wzrost poziomu sprzedaży we wrześniu do poziomu pomiędzy 30 a 40% wobec ubiegłorocznej sprzedaży. Niestety, na skutek opisanych powyżej restrykcji sprzedaż nie osiąga nawet poziomu 10%.

Zaznaczyć należy, iż zgodnie z najnowszymi badaniami naukowymi podróże samolotem są uznawane za jedne z najbardziej bezpiecznych przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego, który obowiązuje od początku pandemii. Jednak wprowadzony zakaz obejmuje wyłącznie ten środek transportu, pozostawiając możliwość podróży za granicę pociągiem czy autokarem, w których reżim sanitarny nie jest przestrzegany z taką dokładnością, jak przy podróżach samolotem. W szczególności pasażerom tych środków transportu nie jest mierzona temperatura, a egzekwowanie obowiązku zasłaniania ust i nosa nie jest w pełni możliwe. Co więcej, w przypadku podróży samolotem przewoźnicy dbają o bezwzględne przestrzeganie obowiązujących zasad, a także przestrzegają wymogów w zakresie zbierania kart lokalizacyjnych, które pozwalają na skuteczne zlokalizowane osób, które mogły mieć bezpośredni kontakt z osobą zarażoną.

Niezmiernie ważnym jest również fakt, że podróż innymi niż samolot środkami transportu wydłuża czas podróży, co przekłada się na większe prawdopodobieństwo kontaktu z osobami potencjalnie zarażonymi. Podróż samolotem na trasach zagranicznych eliminuje ten problem nie tylko ze względu na szybkość podróży, ale także ze względu na stosowane w samolotach filtry typu HEPA, które zatrzymują nawet 99,99 % bakterii i wirusów, a nie są stosowane np. w pociągach czy autokarach, które nie są objęte Rozporządzeniem.

W dalszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z raportem Polskiego Instytutu Ekonomicznego, bezpośrednia wartość dodana wygenerowana przez branżę turystyczną wyniosła w samym 2018 r. 1,3 proc. PKB. Nie może przy tym ujść uwadze, że na dzień dzisiejszy branża turystyczna zapewnia miejsca pracy dla ponad 10.000 osób w Polsce.

Pandemia spowodowała, że nasza nieustannie rozwijająca się branża spotkała się z największym kryzysem w historii, a kolejne ograniczenia w ruchu lotniczym mają bowiem przełożenie na rozwój biznesu i współpracę międzynarodową również w innych obszarach gospodarczych.

Mając powyższe na uwadze, apelujemy o zminimalizowanie ograniczeń dla transportu lotniczego i przywrócenie swobody w podróżowaniu, by zredukować dalsze negatywne skutki ekonomiczne dla branży turystycznej i gospodarki ogółem.

 Jawahar Jyoti Singh

Prezes ZA- IATA.

Sygnatariusze:

Piotr Szczucki, Sales Manager Poland, AIR WORLD SERVICES

Łukasz Hajkowski, Sales Director Poland, AXA Partners

Jerzy Ruszkowski, Pełnomocnik Zarządu, Blue Sky Travel

Łukasz Habaj, Prezes Zarządu, eSky.pl

Marian Szypuła, Wiceprezes Zarządu, eTravel

Michał Wrodarczyk, Prezes Zarządu, Fru.pl

Grzegorz Bosowski, Prezes Zarządu, Fly.pl

Michał Kijewski, Wiceprezes, Fostertravel.pl

Henryk Sobieraj, Dyrektor, Biuro Podróży GRYF

Krzysztof Łuszcz, Właściciel, Infoloty.pl

Karol Kozieł, Prezes Zarządu, Lucky2go.pl

Kamil Lodziński, Założyciel, Fly4free.pl

Leszek Chorzewski, p.o Prezes Zarządu, Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin

Maciej Nykiel, Prezes Zarządu NEKERA

Tomasz Kloskowski, Prezes, Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

dr Anna Midera, Prezes Zarządu, Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta

Tomasz Kądziołka, Prezes Zarządu, Port Lotniczy Olsztyn-Mazury

Paweł Cybulak, Właściciel, Pasazer.com

Piotr Macierzyński, Prezes Zarządu START Parking

Marcin Lis, Prezes Zarządu TravelTech

Artur Kowalczyk, Prezes Zarządu, Tanie-Loty.pl

Izabella Puchajda, Wiceprezes Zarządu, Travel Consulting

Adam Tlatlik, Członek Zarządu, Tropical Sun Tours

Michał Zurek, Wiceprezes Zarządu , Weco Travel

Marcin Nasternak, Członek Zarządu, WhyNotTRAVEL