Biura podróży – lekki spadek cen po dużym wzroście z początku kwietnia

W minionym tygodniu średnia cena dla wycieczek z wylotami pomiędzy 31 lipca i 6 sierpnia 2023 spadła o 20 zł. Największy spadek cen wystąpił w Sardynii – średnio o 270 zł, a mniejsze miały miejsce na wyspach Zakintos i Majorka – o 155 zł i 120 zł. Największy wzrost średnich cen w ostatnim tygodniu zanotowano na włoskiej Kalabrii i w Maroku – o 327 zł i 324 złote, a mniejsza wystąpiła w Portugalii – o 189 zł.

Według podanych danych, największy spadek cen zaobserwowano na Sardynii – średnio o 270 zł, natomiast mniejsze spadki zanotowano na wyspach Zakintos i Majorka – o 155 zł i 120 zł. W ostatnim tygodniu odnotowano również wzrost cen w niektórych kierunkach, w tym we włoskiej Kalabrii i w Maroku, gdzie ceny wzrosły odpowiednio o 327 zł i 324 zł. Z kolei w Portugalii wzrost cen był mniejszy i wyniósł 189 zł. W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek ogółem wzrosły o 28 zł i spadły o 13 zł.

W ubiegłym tygodniu ceny wycieczek spadły we wszystkich pięciu wiodących kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków dla wylotów w dniach 31 lipca – 6 sierpnia 2023. Największe spadki cen miały miejsce na Wyspach Kanaryjskich, w Bułgarii, Egipcie i w Grecji – o 59, 50, 47 i 44 zł, a najmniejsza wystąpiła w Turcji – zaledwie o 6 zł.

Maroko, Półwysep Chalcydycki i Portugalia wciąż bez niższych cen

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2023 pokazało, że średnia cena była wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 1048 zł (wcześniej były wyższe o 1064 zł, 1066 zł, 1043 zł, 1092 zł i 1060 zł).

Największy wzrost cen wycieczek odnotowano w Maroku – o 2345 zł, bardzo znaczące podwyżki miały też miejsce na półwyspie Chalcydyckim i w Portugalii – o średnio 1575 zł i 1466 zł. Podobnie jak niemal przez całą drugą połowę poprzedniego sezonu letniego nie odnotowano spadków cen wycieczek na żadnym z monitorowanych kierunków. W adekwatnym okresie sprzedaży ubiegłego sezonu lato 2021 odnotowano wzrost cen w ujęciu rocznym o 649 zł.

Wśród wiodących kierunków największe roczne wzrosty średnich cen wycieczek wystąpiły w Grecji, Turcji i na Wyspach Kanaryjskich – o 1151 zł, 1080 zł i 1047 zł, a w najmniejszej skali wzrosły ceny wyjazdów do Egiptu i Bułgarii – średnio o 681 zł i 636 zł.

W przypadku mniej uczęszczanych kierunków największe podwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano w Maroku i Portugalii – o 2345 zł i 1466 zł, a nieco mniejsze na Cyprze, Majorce, w Hiszpanii kontynentalnej i we Włoszech – średnio o 1275 zł, 1262 zł, 1098 zł i 1096 zł, a najmniej wzrosły ceny wyjazdów na Maltę oraz do Albanii i Tunezji – o 858 zł, 649 zł i 645 zł.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2021 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia), ponownie najbardziej do góry poszły średnie ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie i Grecji – o 1829 zł i 1744 zł, w mniejszej skali drożały w tym ujęciu wyjazdy do Egiptu i Turcji – średnio o 1525 zł i 1502 zł, a kolejny raz w najmniejszym stopniu podniosły się ceny wyjazdów do Bułgarii – średnio o 1225 zł.

Wśród mniej uczęszczanych kierunków największy dwuletni wzrost cen wycieczek miał miejsce w Maroku, Portugalii i w Hiszpanii kontynentalnej – średnio o 2914 zł, 2336 zł i 2085 zł. Nieco mniejsze były podwyżki średnich cen na Majorce, we Włoszech i na Cyprze – o 1999 zł, 1920 zł i 1742 złote, jeszcze mniejsze w Albanii i Tunezji – średnio o 1337 zł i 1051 zł, a wyraźnie najmniejsze na Malcie – o 804 zł.