Badanie: co drugi Polak planuje podróż z wyprzedzeniem i ubezpiecza się od rezygnacji

Portugalia turystyki zagranicznej
plaża Albufeira w Portugalii / fot. Dan Gold / Unsplash

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Nationale-Nederlanden, blisko 40 proc. ankietowanych organizując wypoczynek, stara się mieć plan awaryjny, gdyby pierwotna wersja podróży się nie powiodła. Ponad połowa ankietowanych Polaków zadeklarowała gotowość do zabezpieczenia swojego wyjazdu poprzez zakup ubezpieczeń turystycznych lub rezygnacji z podróży.

Polacy, rezerwując wakacje z wyprzedzeniem, kierują się przede wszystkim chęcią uniknięcia stresu związanego z planowaniem wyjazdu na ostatnią chwilę. Wskazało tak 47 proc. ankietowanych w badaniu przeprowadzonym na zlecenie Nationale-Nederlanden. Co ciekawe, z odpowiedzi respondentów wynika, że zapobieganie stresującym sytuacjom przy planowaniu „last minute” jest ważniejsze niż uzyskanie lepszych cen związanych z wcześniejszą rezerwacją. Na tę drugą odpowiedź wskazała jedna trzecia badanych. Jednocześnie warto podkreślić, że mężczyźni częściej niż kobiety (44 proc. wobec 33 proc.) deklarują posiadanie „planu B”.

Koszty, pogoda, bezpieczeństwo

Kluczowymi aspektami, które Polacy biorą pod uwagę podczas planowania podróży, są przede wszystkim jej koszty, pogoda oraz bezpieczeństwo w odwiedzanym kraju. Na te odpowiedzi wskazało odpowiednio 55 proc., 46 proc. oraz 45 proc. ankietowanych. Kwestie finansowe związane z wakacjami są najistotniejsze dla osób, których dochód netto oscyluje pomiędzy 3 a 7 tys. zł – taki punkt widzenia podzieliło aż trzy czwarte ankietowanych z tej grupy. Ankietowani wykazali również zainteresowanie atrakcjami turystycznymi dostępnymi na miejscu (37 proc.), a w dalszej kolejności kulturą i tradycjami miejscowej społeczności (19 proc.) oraz możliwością aktywnego wypoczynku (16 proc.).

“Planowanie podróży często jest procesem bardzo złożonym, zależnym od wielu czynników, chociażby możliwości finansowych czy związanych z obowiązkami zawodowymi. Na kwestie finansowe zwracają uwagę osoby z niższymi dochodami, a kwestie bezpieczeństwa są znacznie częściej rozważane wśród kobiet (60 proc.) niż mężczyzn (30 proc.)” – mówi Iwona Debis, menadżerka ds. produktów w Nationale-Nederlanden.

“Aspekty, które Polacy biorą pod uwagę planując urlop, nie są jedynymi, które warunkują jego powodzenie. Zdarzają się sytuacje, których nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak chociażby choroba, problemy członka najbliższej rodziny czy kradzież auta. To właśnie takie zdarzenia losowe wpływają na planowanie podróży, co potwierdzają wyniki naszego badania. Zgodnie z nimi, co trzeci ankietowany spotkał się z nieoczekiwaną sytuacją, w której był zmuszony odwołać wyjazd. Nic więc dziwnego, że Polacy planując urlop, zwracają uwagę na kwestie unikania stresujących sytuacji oraz odpowiedniego zabezpieczenia w postaci polisy. Z odpowiednim zabezpieczeniem przymus odwołania podróży staje się mniej dotkliwy” – dodaje.

Ubezpieczenie ze zwrotem kosztów coraz ważniejsze

Ponad połowa badanych zadeklarowała, że skorzystałaby z ubezpieczenia turystycznego lub ubezpieczenia rezygnacji z podróży. Problemy zdrowotne i kwestie rodzinne lub osobiste były głównymi przyczynami, które skłoniły ankietowanych do odwołania swoich planów podróży w przeszłości. Te powody zostały wymienione odpowiednio przez 46 i 39 proc. badanych.

Autorzy badania postanowili sprawdzić więc, czego Polacy oczekują od ubezpieczenia turystycznego lub ubezpieczenia rezygnacji z podróży. Okazuje się, że najważniejsze dla nich jest pokrycie kosztów leczenia (60 proc.), wysokość składki ubezpieczeniowej (38 proc.) oraz zwrot kosztów w razie niespodziewanych zdarzeń takich jak odwołanie podróży czy kradzież (34 proc.).

“Wysokość płaconej składki okazała się najważniejsza dla najmłodszej kategorii wiekowej (51 proc.) oraz osób, których dochód netto nie przekracza 2 tys. zł na miesiąc, z których niemal trzy czwarte wybrało taką odpowiedź. Analogicznie, dla zarabiających najmniej pokrycie kosztów leczenia jest najbardziej istotnym elementem podczas wyboru ubezpieczenia. Tak wskazało 80 proc. respondentów w tej grupie i jest to jednocześnie najwyższy odsetek w całym badaniu” – podsumowuje Iwona Debis.

Badanie dotyczące ubezpieczeń turystycznych przeprowadził w okresie 7-8 lipca 2023 Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie Nationale-Nederlanden. Wynik zostały pozyskane za pomocą reprezentatywnego badania ilościowego. Wywiady zostały przeprowadzone przy użyciu techniki CATI na osobach powyżej 18. roku życia n=1002.