Anna Cichońska dyrektorem ZOPOT-u w Nowym Jorku

materiały prasowe

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Wojciech Fedyk powołał na stanowisko dyrektora Zagranicznego Ośrodka POT w Nowym Jorku, Annę Cichońską.

Jak pisał portal WaszaTurystyka.pl, w maju komisja powołana przez prezesa POT, przesłuchała piątkę kandydatów na to stanowisko. Niestety, żadna kandydatura nie okazała się dostatecznie dobra i konkurs został powtórzony. Tym razem kandydatów była również piątka, wszyscy byli związani zawodowo z branżą turystyczną. Komisja konkursowa na stanowisko dyrektora Zagranicznego  Ośrodka POT w Stanach Zjednoczonych nie rekomendowała żadnego z 5 kandydatów, spełniających wymogi formalno-prawne, w dwóch ogłoszonych konkursach. Wobec czego Prezes POT  podjął decyzję o skorzystaniu z zapisów stosownego Zarządzenia w sprawie powoływania dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT. Zgodnie z zarządzeniem osoba zatrudniona w POT posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie może być powołana przez prezesa POT na stanowisko dyrektora  ZOPOT bez przeprowadzenia procedury konkursowej. Podjęta decyzja o oddelegowaniu na w/w stanowisko pracownika POT – Anny Cichońskiej (Eksperta-Doradcy z Departamentu Strategii) została oparta o dogłębną analizę wiedzy merytorycznej, co jest gwarancją efektywności pracy ZOPOT w USA oraz daje dodatkowo możliwość pozyskania oszczędności w funduszu płac w POT.
Anna Cichońskajest doradcą – ekspertem w Departamencie Strategii POT, ukończyła Uniwersytet Warszawski, pracowała m.in. w firmie JAN-POL.