Accor: wzrastają wydatki na wydarzenia biznesowe

Blisko 80 proc. klientów zwiększyło wydatki na wydarzenia biznesowe i eventy w porównaniu do 2022 roku – wynika z najnowszego raportu Accor. Badanie „Meeting Expectations: The future of meetings & events” pokazuje wartość relacji międzyludzkich i znaczenie równowagi oraz społecznej przynależności jako priorytety rozwoju biznesu na rok 2024.

Najnowszy raport przygotowany przez Accor bada trendy dalszej odbudowy sektora spotkań i eventów na całym świecie, podążając za zmianami, jakie branża przeszła w ostatnich latach. Grupa hotelowa na świecie skupia się na podstawowych zjawiskach wpływających na transformację biznesu w 2024 i najbliższych latach.

„Strefa biznesowa na całym świecie przechodzi obecnie głęboką transformację. Nasze życie codzienne, praca i sposób, w jaki się komunikujemy, zostały ukształtowane na nowo w ciągu ostatnich kilku lat, a skutki tych zmian stworzyły nowe możliwości w branży spotkań i eventów” – mówi Sophie Hulgard, Chief Sales Officer, Accor.

„Okres pandemii był definiującym momentem dla całej branży turystycznej, hotelarskiej i światowego biznesu. Wirtualne spotkania stały się coraz bardziej powszechne, a przez krótki czas musieliśmy zapomnieć o eventach. Niemniej przez cały ten czas dostosowywaliśmy się do zmian i rozwijaliśmy się. Ta ewolucja trwa do dziś, a jednym wspólnym mianownikiem wszystkich przewidywanych trendów są wzajemne interakcje. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, chodzi o ludzką potrzebę spotkania się, dzielenia się i rozwoju” – dodaje.

Balans, relacje, doświadczenia kluczami do sukcesu

Dane z badania przeprowadzonego przez Accor potwierdzają prognozowany wzrost – 78 proc. respondentów stwierdziło, że wydatki ich firm lub klientów wzrosły od 2022 roku, z czego 36 proc. przyznaje się do wzrostu o ponad 25 proc. W 2024 oczekuje się kontynuacji tego trendu – 80 proc. zbadanych ekspertów spodziewa się zwiększenia wydatków, z czego 30 proc. twierdzi, że wzrosną one o ponad 25 proc.

Według badań Accor, przewiduje się wzrost we wszystkich formułach spotkań i wydarzeń w 2024 roku. Trzy czwarte (78 proc.) oczekuje wzrostu liczby małych i średnich spotkań (poniżej 100 delegatów) w przyszłym roku, a tyle samo osób spodziewa się wzrostu liczby spotkań z ponad 100 delegatami. Ponad połowa (57 proc.) przewiduje wzrost liczby dużych spotkań (ponad 300 delegatów), a prawie dwie trzecie (78 proc.) stwierdziło, że będzie to „bardzo ważne” dla ich branży, aby uczestniczyć w wystawach, konferencjach i targach w 2024 roku.

Podkreślając wartość spotkań w realnym życiu (IRL), 33 proc. planistów oczekuje ponad 40 proc. więcej przychodów ze spotkań twarzą w twarz w porównaniu do tych wirtualnych, a większość, 80 proc., nie byłaby zadowolona z korzystania z wideokonferencji do finalizacji umów w 2024 roku. Nowy raport Accor, „Spełnione oczekiwania: przyszłość spotkań i wydarzeń”, ujawnia pięć trendów, które kształtować będą rozwój branży.

  1. „Softer Productivity” – nowe podejście, które łączy cele biznesowe z równowagą i produktywnością.
  2. „Selling Belonging” – skupienie na relacjach międzyludzkich i poczuciu przynależności.
  3. „Designing Experiences” – koncentracja na tworzeniu niezapomnianych doświadczeń, które łączą ludzi.
  4. „Green Gatherings” – zrównoważony rozwój jako kluczowy czynnik w wyborze wydarzeń.
  5. „Disruptive Technology” – wykorzystanie technologii do łączenia ludzi, jednocześnie doceniając wartość spotkań twarzą w twarz.