500+ pomaga turystyce młodzieżowej

Dzięki rządowemu programowi Rodzina 500+ na tegoroczne wakacje wyjechało o 14 proc. więcej dzieci niż w ub iegłym roku. Wynika tak z raportu powstałego w wyniku współpracy Travelplanet.pl, SW Research oraz Expandera.

Wyniki raportu koryguja poprzednie ustalenia Travelplanet.pl. Jeszcze w lipcu tego roku firma twierdziła, że pieniądze z rządowego Programu 500+ nie są przeznaczane na zorganizowaną turystykę dzieci i młodzieży.
Według najnowszego raportu, w sumie z biurami podróży na wakacje w 2016 roku wyjechało o 7,7 proc. więcej Polaków.
Respondenci, biorący udział w sondażu Agencji Badania Rynku i Opinii SW Research i Travelplanet.pl wysoko pozycjonowali wypoczynek wakacyjny dzieci w hierarchii wydatków. Prawie 60 proc. badanych wyjechało na urlop w ciągu ostatniego roku, z czego 30 proc. w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Tylko 4 proc. ankietowanych nigdy nie było na urlopie.
Aż 22 proc. ankietowanych decyduje się na sfinansowanie z dodatkowych pieniędzy wyjazdów wakacyjnych.
Z danych rezerwacyjnych Travelplanet.pl obejmujących okres wakacji szkolnych wynika, że deklaracje beneficjentów rządowego programu przełożyły się na konkretne decyzje. Na wypoczynek z biurami podróży wyjechało o 14 proc. dzieci więcej niż latem 2015 roku. Odsetek dzieci i młodzieży wśród ogółu wyjeżdzających z biurami podróży zwiększył się z około 32 proc. podczas ubiegłorocznych wakacji do 34,5 proc. obecnie.
Z badań społecznych, przeprowadzonych w lipcu przez agencję SW Research wspólnie z Travelplanet.pl wynika, że 14 proc. dzieci ostatni raz na wakacjach było co najmniej 3 lata temu, a kolejne 14 proc. w ogóle nie wyjechało na letni wypoczynek.

Piotr Zimolzak, dyrektor ds. Badań i Analiz SW Research, powiedział: “Badanie pokazuje, że zdecydowana większość rodziców, bo ponad 65 proc., w ciągu ostatnich dwóch lat, zapewniła swoim podopiecznym wypoczynek. Ponad 35 proc. zaś zorganizowała dzieciom wakacje w ciągu ostatniego półrocza. Jednak ciekawe wnioski nasuwają się po przeanalizowaniu innych odpowiedzi badanych, zwłaszcza osób, które są beneficjentami programu Rodzina 500 plus. Otóż badanie pokazuje, że 22 proc. respondentów dodatkowe pieniądze zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie wyjazdów wakacyjnych. Równocześnie zwiększa się odsetek osób, które chciałyby na wakacje swoich dzieci wydawać więcej niż dotychczas. Dotyczy to zwłaszcza tych badanych, którzy dotychczas wydawali na ten cel do 500 zł. Tak więc można pokusić się o stwierdzenie, że dzięki programowi Polacy nie tylko chętniej wysyłają i będą wysyłali swoje dzieci na wakacje, ale równocześnie skłonni będą przeznaczać na ten cel więcej pieniędzy.”

Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors, dodał: “To, czy dzieci wyjadą na wakacje, zależy od kondycji finansowej ich rodziców. Na szczęście sytuacja finansowa Polaków stopniowo się poprawia. Jak wynika z Diagnozy Społecznej 2015, miesięczne dochody netto na gospodarstwo domowe wyniosły 3 731 zł i w ciągu 5 lat wzrosły o 563 zł. W tym roku są jeszcze wyższe, gdyż nadal rosły płace i dodatkowo część rodzin otrzymała 500 zł na dziecko.Trzeba jednak dodać, że poprawa sytuacji nie oznacza jeszcze, iż jest dobrze. W ubiegłorocznej Diagnozie Społecznej aż 19 proc. gospodarstw domowych deklarowało, że ich dochody nie pozwalają na zaspokojenie bieżących potrzeb. W 2007 r. było to aż 32 proc., więc sytuacja się poprawia, ale 19 proc. to wciąż bardzo dużo.”

Jak wynika z badania Travelplanet i SW Research, aż 22 proc. beneficjentów programu zamierzało przeznaczyć dodatkowe pieniądze na sfinansowanie wyjazdów wakacyjnych dzieci. Na ten cel planowali wykorzystać ok. 2000 zł. Ci, którzy rzeczywiście sfinansowali wypoczynek swoich pociech, płacili za niego w biurach podróży ok. 2400 zł.
Według badań SW Research i Travelplanet.pl w wypadku ok. 50 – 60 proc. rodzin nie ma problemu ze wspólnym wyjazdem na urlop. Za to z powodów finansowych w ponad 40 proc. rodzin zdarza się, że dziecko w ogóle nie wyjeżdża na wakacje.
Program Rodzina 500 plus objął już 3,6 mln dzieci i do końca lipca wypłacono z niego wsparcie w wysokości 7,18 mld zł. Według autorów raportu nie wszystkie rodziny mogły sobie pozwolić na przeznaczenie całej otrzymanej kwoty na ten cel. Nawet jeśli w niektórych przypadkach tak było, to odkładając od kwietnia po 500 zł miesięcznie, udało im się zebrać maksymalnie 2 500 zł.

Jarosław Sadowski podkreślił: “Taka kwota jest zbyt niska, by mogła w całości pokryć koszt wyjazdu zagranicznego dla czteroosobowej rodziny. Część rodzin zapewne więc częściowo finansowało wyjazdy z oszczędności lub kredytów.”

Jeśli chodzi o kierunki wyjazdów z dziećmi, niewiele odbiegają one od ogólnych preferencji turystycznych Polaków. Na pierwszym miejscu jest Grecja (40 proc. wyjazdów z dziećmi wobec 41,5 ogółem). Pozycję wicelidera zdobyła tego lata Bułgaria (18,5 proc. wyjazdów z dziećmi / 17 proc. ogółem) a za nią uplasowała się Hiszpania (12,7 proc./14 proc.). Do Turcji, czwartej w rankingu popularności, wyjechało tego lata z dziećmi 12 proc. klientów biur podróży (8,3 proc. ogółem), a do zamykających pierwszą piątkę Włoch – 4,2 proc. (4,2 ogółem).
Według deklaracji respondentów badania SW Research i Travelplanet.pl trzy czwarte turystów organizuje sobie wyjazd samodzielnie. Cena nie jest przy tym najważniejsza.

Piotr Zimolzak z SW Research powiedział: “Jedynie 15 proc. badanych deklaruje, że korzysta z usług biur podróży przy organizacji wakacji. Respondenci nie decydują się na oferty biur, ponieważ nie chcą być uzależnieni od grupy (47 proc.) lub cena jest dla nich za wysoka (40 proc.). Co piaty wskazał, że taka oferta nie odpowiada ich potrzebom lub jest zbyt mało elastyczna. Z kolei respondenci, którzy wolą skorzystać z usług biur podróży, nie chcą martwić się organizacją (55 proc.) i ufają w bezpieczeństwo zapewnione przez biuro (38 proc.).”

Radosław Damasiewicz z Travelplanet.pl dodał: “Nie zawsze deklaracje turystów odpowiadają rzeczywistości. O ile od lat obserwujemy trend do samodzielnych wyjazdów do Chorwacji, ale i tak lokuje się ona w pierwszej dziesiątce, to wysoki odsetek deklarowanych wyjazdów z biurami podróży do Wielkiej Brytanii, znacznie wyższy niż do Chorwacji, zupełnie nie odpowiada miejscu tego kraju w statystykach rezerwacyjnych. W sferze deklaracji pozostaje chyba również wysoki odsetek samodzielnie organizowanych wyjazdów do Egiptu, wyższego niż do Wielkiej Brytanii, gdzie Polacy mają mnóstwo mieszkających tam krewnych czy znajomych.”

W statystykach rezerwacyjnych Travelplanet.pl Polska awansowała z 13. na 12. miejsce. Dane Travelplanet.pl pokazują, że 67 proc. turystów spędziło lato w nadbałtyckich kurortach. W badaniu SW Research na Bałtyk, jako miejsce wypoczynku w kraju, wskazywała ponad połowa respondentów.
Jednak w wypadku wakacji w Polsce trzeba mieć na uwadze, że turyści planując odpoczynek w kraju, zdają się na biura podróży jeszcze rzadziej niż wyjeżdżając na zagraniczny urlop. Według badania SW Research to ok. 6 – 8 proc. Lipcowy raport Ministerstwa Sportu i Turystyki o wyjazdach turystycznych Polaków w 2015 roku przytacza jeszcze bardziej skrajne liczby: krajowe wyjazdy przez biura podróży rezerwowało raptem 1,9 proc. turystów, zagraniczne – 25,5 proc.