Wystartował konkurs „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2019”

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych.

Konkurs jest realizowany przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną jako etap regionalny XVII edycji konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT”.

Zgłoszone propozycje zostaną poddane ocenie Kapituły, do której zaproszeni zostaną eksperci z zakresu promocji, turystyki oraz marketingu.

Produkty oceniać będą również Internauci, którzy nagrodzą najatrakcyjniejszy ich zdaniem projekt. Nagrodzeni przez Kapitułę zdobywcy trzech pierwszych miejsc w konkursie na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2019” otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz rekomendację LROT do etapu ogólnopolskiego konkursu, który przeprowadzi Polska Organizacja Turystyczna.

Produkty, które otrzymały Certyfikat POT w poprzednich latach mogą ubiegać się o „Złoty Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej”. Nagrodą dla laureata będzie zrealizowana przez POT w roku 2020 kampania promocyjna o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł.

Laureaci z poprzednich lat: Noc Kultury, Magiczne Ogrody Rodzinny Park Tematyczny Janowiec, Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi”, Carnaval Sztuk-Mistrzów w Lublinie, Szlak Żelaza i Kowalskich Tradycji, Centralny Szlak Rowerowy, Chełmskie Podziemia Kredowe – Zabytkowa Kopalnia Kredy, Jarmark Jagielloński w Lublinie, Zamojskie Lato Teatralne, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 29 sierpnia za pośrednictwem aplikacji on-line, dostępnej pod adresem: www.polskapodajdalej.pl .

Rozstrzygnięcie etapu regionalnego konkursu nastąpi do dnia 9 września 2019 r.

Produkty mogą być zgłaszane w pięciu kategoriach: wydarzenie cykliczne, pakiet usług turystycznych – impreza turystyczna, obiekt, szlak, obszar.
Regulamin oraz pozostałe informację dotyczące konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2019” dostępne są na stronie www.lrot.pl.

W razie pytań dotyczących produktów turystycznych oraz zgłaszania propozycji poprzez aplikację, informacji udziela Beata Kuczmara, e-mail: [email protected], tel. 81 / 532 14 48.

Patronem medialnym konkursu jest portal WaszaTurystyka.pl