We Wrocławiu przyznane zostaną nagrody Kryształowego Orła MTT Wrocław

Już po raz trzeci, przy okazji MTT Wrocław przyznamy nagrody „Kryształowe Orły”. Nagrody te mają być podkreśleniem zasług i wyjątkowości działań w sektorze turystyki.

Zostaną przyznane w następujących kategoriach:

• Produkt regionalny
• Atrakcja turystyczna
• Wydarzenie cykliczne – związane z turystyką lub produktem turystycznym

Organizując konkurs organizatorzy chcą zwrócić uwagę branży turystycznej oraz jej odbiorców na ciekawe projekty turystyczne. Wielokrotnie ciekawe miejsca nie są promowane wystarczająco, część z nich postrzegana jest jeszcze przez pryzmat dawnych lat, a tymczasem one mocno się zmieniły. Organizatirzy chca także, aby konkurs był swego rodzaju motywacją do działania dla innych.

Udział w konkursie będzie również szansą na zdobycie atrakcyjnych nagród. Zwycięzcy każdej kategorii otrzymają od organizatora m.in. stoisko targowe, do wykorzystania podczas następnej edycji targów.

Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do końca 14 lutego 2020 roku poprzez formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia mogą przesyłać sami zainteresowani, jak i osoby trzecie zgłaszając inne podmioty lub osoby. Więcej na www.mttwroclaw.pl

Wszystkie nadesłane zgłoszenia zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatora.

Nagroda przyznawana w kategoriach:

• Produkt regionalny
Produkty charakterystyczne dla danego regionu, wytwarzane rzemieślniczo. Mogą być to zarówno produkty spożywcze jak i inne – np. dekoracyjne.

• Atrakcja turystyczna
Miejsce lub usługa o charakterze turystycznym lub z założenia umożliwiające spędzenie czasu wolnego, dostępna dla szerokiego grona odbiorców.

• Wydarzenie cykliczne – związane z turystyką lub produktem turystycznym
Wszelkiego typu wydarzenia jedno- bądź wielodniowe, związane z produktem turystycznym, produktami regionalnymi, festiwale podróżnicze, imprezy turystyczne. Zgłaszane wydarzenie musi mieć odbyte co najmniej 2 edycje i planowane kolejne.

Nagroda główna – 4 metrów kwadratowych powierzchni niezabudowanej na następnych targach, statuetka,

Jury wybiera po pięć najlepszych zgłoszeń, których beneficjenci zostaną zaproszeni na oficjalne rozdanie nagród Podczas Targów. Tam, na miejscu ogłoszony zostanie zwycięzca.

Patronem medialnym targów i konkursu jest portal WaszaTurystyka.pl.