UFG i CMRT łączą siły w walce z szarą strefą. Stawiają na edukację przedsiębiorców

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) rozpoczął współpracę z Fundacją Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego (CMRT). Obie instytucje będą wspólnie prowadzić działania informacyjne i edukacyjne z zakresu prawa turystycznego. Będą one skierowane do przedsiębiorców, którzy – często poza swoją podstawową działalnością – organizują różnego rodzaju wyjazdy.

„Wielu przedsiębiorców nie wie, że część ich działalności podlega regulacjom ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych i nieświadomie narusza obowiązujące przepisy. To z kolei może zagrażać bezpieczeństwu ich klientów. Dlatego bardzo pozytywnie przyjęliśmy wiadomość o utworzeniu Centrum Monitorowania Rynku Turystycznego, które stawia sobie za cel edukowanie tych wszystkich przedsiębiorców, którzy mogą mieć wątpliwości, jakie wymogi ustawowe powinni spełniać i jak to zrobić. Cieszymy się z tego, że będziemy współpracować z Centrum i dzielić się naszą wiedzą” – mówi Damian Ziąber, rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Wyjazdy powinni organizować profesjonaliści

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zarządza Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym (TFG) i Turystycznym Funduszem Pomocowym (TFP). Ich powstanie i zasady działania wynikają z przepisów prawa. Oba fundusze stanowią dodatkowe zabezpieczenie interesów finansowych osób korzystających ze zorganizowanych wyjazdów i samych przedsiębiorców na czas nieprzewidywalnych zdarzeń. Portal TFG (tfg.ufg.pl) pozwala na sprawdzenie czy przedsiębiorca turystyczny działa legalnie.

Z kolei Fundacja Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego powstała z inicjatywy czterech organizacji branżowych: Polskiej Izby Turystyki, Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel, Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether. Patronat honorowy nad działalnością Centrum objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki. Głównym celem działalności CMRT jest profesjonalizacja branży turystycznej, rozumiana jako doprowadzenie do sytuacji, w której organizowaniem wyjazdów będą się zajmowały wyłącznie podmioty spełniające wymogi ustawowe.

Wyjaśnić, czym jest impreza turystyczna

Wielu przedsiębiorców, na przykład prowadzących agencje eventowe czy szkoły językowe, organizuje wyjazdy. Składają się na nie na przykład: transport, nocleg i dodatkowe atrakcje, co już stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu prawa turystycznego. Przedsiębiorcy bardzo często nie wiedzą zatem, że taka działalność wymaga wpisania firmy do odpowiedniego rejestru u marszałka macierzystego województwa. Jednak by taki wpis uzyskać, wcześniej muszą zapewnić sobie zabezpieczenie finansowe na wypadek niewypłacalności. Profesjonalni organizatorzy turystyki chronią także swoich klientów, odprowadzając składki na TFG i TFP.

„Zależy nam przede wszystkim na tym, by informować i edukować takie firmy w zakresie wszystkich wymogów ustawodawcy wobec ich działalności, wskazywać, jakie obowiązki na nich ciążą i w jaki sposób mogą naprawić sytuację, by nie dopuścić, aby jakikolwiek z aspektów ich działalności był poza prawem. Chcemy, by wszystkie podmioty organizujące wyjazdy, czy to dla klienta indywidualnego, czy biznesowego (MICE) działały zgodnie z obowiązującym prawem, a ich klienci mogli czuć się bezpiecznie. Cieszymy się, że w realizacji naszej misji będzie nas wspierał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny” – podkreśla Edyta Dróżdż, prezes Fundacji Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego.

Nowa broń dla branży w walce z szarą strefą. Ruszyło Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego