Travelport – większa kadra zarządzająca

archiwum Travelport

Firma Travelport poinformowała o wzmocnieniu zespołu zarządzającego w regionach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz utworzeniu nowych, rozszerzonych stanowisk w zespole ds. sprzedaży.

Nowe nominacje mają na celu wykorzystanie możliwości rozwoju, które Travelport dostrzega w niektórych kluczowych regionach geograficznych i zapewnienie tam jak najlepszego dopasowania kadry zarządzającej.
W regionach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w wyniku rekrutacji wewnętrznej zostały ogłoszone następujące nominacje:

Marcin Pilarski, który dotychczas kierował regionem Europy Wschodniej, objął kierownictwo nad działem Produktów i Marketingu w skali globalnej. Marcin Pilarski jest absolwentem wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i dołączył do firmy Travelport w 2003 r. Przedtem piastował szereg wysokich stanowisk w sektorze branży turystycznej, m.in. kierował siecią wypożyczalni samochodów w rejonie CEE.

Rabih Saab, który dotychczas zajmował stanowisko lidera regionu Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji Południowej, teraz będzie odpowiedzialny również za region Europy, tym samym za dalszy dynamiczny wzrost frimy Travelport w tym regionie. Rabih Saab dołączył do firmy Travelport w 2005 roku i kierował wdrożeniem nowych sposobów bezpośredniej współpracy z biurami podróży na całym Bliskim Wschodzie. Przed dołączeniem do Travelport piastował wyższe stanowiska kierownicze w szeregu korporacji międzynarodowych, w tym we francuskiej firmie Chantelle, w Japan Tobacco International czy w Procter & Gamble.

Obszarem Europy Wschodniej pokieruje Gavin Teale, doświadczony członek kadry zarządzającej w tym regionie.

Damiano Sabatino, który poprzednio kierował regionem Europy Zachodniej, teraz stanął na czele nowo utworzonego regionu Europy Południowej i Afryki Północnej. Będzie odpowiedzialny za rozwój działalności Travelport i ekspansję na tych strategicznie istotnych terytoriach. Pan Sabatino będzie w szczególności starał się optymalnie wykorzystać duże zależności handlowe pomiędzy Europą a Afryką Północną i Zachodnią. Przed rozpoczęciem pracy w firmie Travelport w 2008 r. zajmował wyższe stanowiska techniczne i handlowe w szeregu renomowanych firm telekomunikacyjnych i technologicznych, takich jak Motorola, Telecom Italia czy SITA.

Simon Ferguson będzie kierował regionem Europy Północnej na rozszerzonym stanowisku, w ramach którego jego dotychczasowe obowiązki, obejmujące region Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz państw skandynawskich, zostały rozszerzone o kraje Beneluksu, Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Przed dołączeniem do firmy Travelport. Simon Ferguson przez 20 lat pracował w mediach biznesowych, konsumenckich i technologicznych, w tym przez osiem lat na stanowisku dyrektora generalnego brytyjskiej grupy Travel Weekly Group. Po jego awansie Paul Broughton będzie odpowiedzialny za Wielką Brytanię i Irlandię, a Peter Cramon za kraje skandynawskie.
Powyższe nominacje uzupełniają inne niedawne zmiany kadrowe w zespole handlowym Travelport, którym globalnie zarządza Jason Clarke. Ostatnio mianowano tam Scotta Hydena szefem nowo utworzonego działu klientów korporacyjnych (obejmujących globalne internetowe biura podróży, międzynarodowych organizatorów podróży służbowych oraz klientów korporacyjnych), natomiast Bret Kidd zastąpił Hydena na stanowisku dyrektora zarządzającego na region Ameryki Północnej i Południowej.

Jason Clarke, dyrektor zarządzający ds. globalnej sprzedaży w firmie Travelport,powiedział: „Nowe nominacje w regionie Europy i Afryki Północnej zwiększają siłę i zasięg naszego regionalnego zespołu EMEA i pozwalają nam lepiej wykorzystać naszą obecność oraz naszą bezkonkurencyjną platformę handlową dla branży turystycznej w tym bardzo zróżnicowanym i złożonym regionie. Dzięki rozszerzonej kadrze zarządzającej będziemy mogli skupić się w większym stopniu również na możliwościach ,które dotychczas nie były dostatecznie wykorzystywane przez nas w tych regionach”.

Marcin Pilarski dodał: „Bardzo się cieszę z objęcia nowego stanowiska w firmie Travelport. Intensywnie pracujemy nad tym, aby przekształcać branżę turystyczną z korzyścią dla naszych klientów, oferując prawdziwie innowacyjne produkty takie jak platforma Travelport Smartpoint, które pomagają rozwijać ich biznes. To fascynująca historia i cieszę się, że dzięki swojej nowej roli jestem jej częścią w innym, niezmiernie interesującym zakresie. Cieszy mnie również to, że Gavin Teale przejmuje bieżące zarządzanie regionem Europy Wschodniej. Gavin to doświadczony i szanowany lider z wielkim doświadczeniem w branży turystycznej, od 20 lat związany z Travelport w tym przez ostatnie sześć na stanowiskach kierowniczych w regionie Europy Wschodniej “

Firma Travelport poinformowała o wzmocnieniu zespołu zarządzającego w regionach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz utworzeniu nowych, rozszerzonych stanowisk w zespole ds. sprzedaży.