Współorganizatorzy Meetings Week Poland nagrodzeni za zasługi dla turystyki

Wyrazem uznania dla ludzi, aktywnie pracujących na rzecz rozwoju rynku spotkań w Polsce, były…


Olga Krzemińska-Zasadzka ponownie prezesem SOIT

19 stycznia w MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel w Ożarowie Mazowieckim odbyło się Walne…


Agencja Power: 50 proc. wzrost przychodów w 2021 roku

Agencja Power podsumowała ubiegły rok. Oprócz tradycyjnych działań, firma rozszerzyła działalność o…


Przemysł spotkań i wydarzeń – spadek rocznych przychodów o 73 proc.

Według ankiety przeprowadzonej przez Radę Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, średni spadek liczby…


SOIT: 95 proc. firm MICE bez pomocy z PFR

Pomimo udokumentowanego i związanego z obostrzeniami spadku obrotów (u członków SOIT wystąpiły w…


SOIT: potraktujcie wydarzenia jak imprezy kulturalne

Brak możliwości organizacji konferencji, spotkań i wydarzeń, przez organizatorów wydarzeń i…


SOIT: priorytetem jest odbudowa popytu na nasze usługi

Głównym zadaniem Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel na najbliższe miesiące jest odbudowa…