Agnieszka Szymerowska dyrektorką biura Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce

Decyzją zarządu Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce, od 1 lutego 2023 roku zatrudniona…


Współorganizatorzy Meetings Week Poland nagrodzeni za zasługi dla turystyki

Wyrazem uznania dla ludzi, aktywnie pracujących na rzecz rozwoju rynku spotkań w Polsce, były…


Paula Fanderowska ponownie prezesem SKKP

Walne zgromadzenie członków SKKP zdecydowało o utrzymaniu władz stowarzyszenia w tych samych rękach…