Współorganizatorzy Meetings Week Poland nagrodzeni za zasługi dla turystyki

Wyrazem uznania dla ludzi, aktywnie pracujących na rzecz rozwoju rynku spotkań w Polsce, były…


Paula Fanderowska ponownie prezesem SKKP

Walne zgromadzenie członków SKKP zdecydowało o utrzymaniu władz stowarzyszenia w tych samych rękach…