Agnieszka Szymerowska dyrektorką biura Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce

Agnieszka Szymerowska /fot. materiały prasowe

Decyzją zarządu Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce, od 1 lutego 2023 roku zatrudniona została dyrektorka biura – Agnieszka Szymerowska, dotychczasowa prezeska Convention Bureau – Wrocław oraz Wrocławskiej Organizacji Turystycznej.

“Jest to ogromna i znacząca zmiana dla naszego stowarzyszenia. Wierzę, że dzięki podjęciu tej decyzji kadrowej, będziemy mogli rozwijać SKKP, współpracę z członkami oraz inicjować kolejne wartościowe dla branży spotkań projekty” – podkreśla Paula Fanderowska, prezeska zarządu SKKP.

Celami, jakie przed sobą stawia nowa dyrektorka biura SKKP jest przede wszystkim wzmocnienie relacji z obecnymi członkami oraz pozyskiwanie nowych członków. Realizacja dotychczasowych projektów SKKP oraz inicjowanie nowych to plan na najbliższe miesiące. Wzmocniona zostanie także współpraca z już powołanymi Klubami Ambasadorów Kongresów Polskich.

Stowarzyszenie wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną jest organizatorem programu AKP od 1998 roku, stanowiąc kluczowy jeden z kluczowych dla organizacji projektów. Dyrektorka będzie także wspierała Zarząd w realizacji celów SKKP. Wciąż pozostaje na stanowisku członka zarządu.

Agnieszka Szymerowska, absolwentka zarządzania o specjalności zarządzanie kapitałem ludzkim oraz kompetencje interpersonalne menedżera na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ukończyła również socjologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2010 do lutego 2023 roku związana z Fundacją Convention Bureau – Wrocław, pełniąc rolę prezeski od maja 2019 roku do lutego 2023 roku. Powołana na stanowisko prezeski zarządu najmłodszej lokalnej organizacji turystycznej, Wrocławskiej Organizacji Turystycznej, od listopada 2021 roku do lutego 2023 roku. Podczas swojej wieloletniej pracy w Convention Bureau – Wrocław odpowiadała za realizację zadań i projektów związanych z rozwojem turystki biznesowej i kongresowej we Wrocławiu jako lokalnego produktu turystycznego.

Była również zaangażowana w realizację takich wydarzeń jak m.in. Wrocław Global Forum (2010-2016), Światowe Igrzyska Sportów Nieolimpijskich we Wrocławiu – The World Games 2017, hybrydowy 43. Europejski Kongres Cytologiczny 2021 i wiele innych. Aktywnie utrzymuje relacje ze środowiskiem akademickim, pozyskiwała do Klubu Ambasadorów Kongresów Wrocławia kolejnych nowych członków.

Członkini Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 2019 – 2022 oraz członkini zarządu Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce. Była Ambasadorką Roku Kobiet w Turystyce. Od lutego 2023 roku pełni funkcję dyrektora biura SKKP.