Olga Krzemińska-Zasadzka ponownie prezesem SOIT

Nowy zarząd SOIT/fot. archiwum SOIT

19 stycznia w MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel w Ożarowie Mazowieckim odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SOIT, które dokonało podsumowania dwóch lat działalności oraz wybrało władze stowarzyszenia na kadencję 2022-23. Prezesem zarządu ponownie została wybrana Olga Krzemińska-Zasadzka.

Olga Krzemińska-Zasadzka, prezes zarządu SOIT, powiedziała: „Objęłam stanowisko Prezesa Zarządu SOIT w styczniu 2020 roku, w momencie prężnego rozwoju Stowarzyszenia i prosperity na rynku incentive travel. Mieliśmy wypracowaną długofalową strategię i bardzo ambitne plany dotyczące rozwoju organizacji i inicjatyw branżowych. Po miesiącu urzędowania wybuchła pandemia i przeszliśmy w tryb zarządzania kryzysowego. Skupiliśmy się na bieżącym informowaniu członków, edukacji i cennej wymianie wiedzy o pandemii na świecie i bezpieczeństwie wyjazdów. Podjęliśmy rozmowy z innymi organizacjami tworząc sztab kryzysowy i platformę TUgether, dzięki którym prowadziliśmy dialog z administracją rządową i walczyliśmy o różnego rodzaju pomoc dla zamkniętych branż. Przez te dwa lata, dzięki współpracy i wzajemnemu wsparciu, zgodnie z naszym hasłem #OneVoice, nauczyliśmy się prowadzić nasze biznesy w nowej rzeczywistości. To była bardzo trudna i wymagająca kadencja, lecz o sile organizacji świadczy to, jak funkcjonuje w sytuacji kryzysowej. Zdaliśmy ten egzamin celująco. A kolejną kadencję rozpoczynamy jeszcze silniejsi, z nowymi członkami i nową energią na pokładzie.”

Walne Zgromadzenie Członków w dniu 19 stycznia wybrało nowe Władze SOIT – zarząd, Komisję Etyki i Komisję Rewizyjną na kadencję 2022-2023. Prezesem zarządu SOIT została ponownie wybrana Olga Krzemińska-Zasadzka (CEO Agencji Power). Funkcję wiceprezesa będzie również nadal pełnić Łukasz Adamowicz (wiceprezes Grupy BFC). Do składu siedmioosobowego zarządu dołączyli:

Liwiusz Misiaszek (prezes Air Tours Club) wiceprezes zarządu SOIT – ds. współpracy z regionami
Małgorzata Gulińska (CEO Margot Travel) – członek zarządu ds. członkowskich i pilotów
Katarzyna Szełemej-Pobożniak (wiceprezes Haxel Events&Incentive) – członek zarządu ds. edukacji
Majka Szura (CEO Polka Travel) – członek zarządu ds. komunikacji
Konrad Wielgórski (CEO *Bespoke) – członek zarządu ds. finansowych

Nowy zarząd wyznaczył cele dotyczące nie tylko odbudowy rynku incentive travel, promowania i monitorowania dobrych praktyk czy edukacji nowych kadr, ale także zmierzające do wypracowania nowych standardów współpracy na linii agencja-klient w odpowiedzi na zmiany jakie przyniosła pandemia.

Liwiusz Misiaszek, wiceprezes zarządu SOIT, podkreślił: “Będziemy jak zawsze powtarzać jaką wartość stanowią wyjazdy motywacyjne i integracyjne jako skuteczne narzędzie do zwiększania sprzedaży, budowania kultury organizacyjnej oraz kreowania lojalności wśród partnerów biznesowych.”

Łukasz Adamowicz, wiceprezes zarządu SOIT ds. współpracy branżowej, dodał: „Planujemy skupić się na odbudowie rynku w taki sposób, aby zwiększyć efektywność firm członkowskich i co za tym idzie satysfakcję klientów. W interesie rynku jest istnienie silnych organizatorów incentive travel, gwarantujących odpowiedni poziom kreatywności, egzekucji, ale i bezpieczeństwa. Przed nami czas aby przypomnieć klientom, jak dużą wartość, szczególnie po pandemii, dla ich organizacji mogą mieć podróże motywacyjne i integracyjne. Liczymy także na owocną współpracę z innymi organizacjami, udowodniliśmy jak ważnym elementem przemysłu spotkań jest SOIT. Nauczyliśmy się też, że jesteśmy bardziej efektywni działając wspólnie.”

Konrad Wielgórski, członek zarządu SOIT ds.finansowych, CEO *Bespoke, zoznaczył: “Nasza branża ma za sobą ekstremalnie trudne 2 lata. Podnoszenie Incentive Travel z kolan to zdecydowanie za mało. Efekty pracy naszych firm są istotnym elementem w dobrze dobranym marketing mixie każdej korporacji. Wartość naszej pracy, a co za tym idzie pozycjonowanie naszej branży w perspektywie najbliższych 2 lat powinno znaleźć się w zupełnie innym miejscu. Osiągniecie tego celu będzie możliwe tylko przy skutecznym dialogu zarówno wewnątrz MICE, jak również (a może przede wszystkim) przy aktywnym udziale strony klienckiej.”

Katarzyna Szełemej-Pobożniak, członek zarządu SOIT ds. edukacji, wiceprezes agencji Haxel, skomentowała: “Ostatnie dwa lata pokazały, jak bardzo nasz biznes różni się od pracy typowej agencji turystycznej. Ogromna część naszej pracy poświęcana jest na przygotowanie ofert, które spełnią cele klienta – zmotywowanie, zlojalizowanie jego pracowników, klientów czy kluczowych kontrahentów. Wymaga ona od nas nie tylko znajomości atrakcji turystycznych w wielu krajach świata, ale też wiedzy m. in. z zakresu konsultingu, marketingu i skutecznej komunikacji. Nad przygotowaniem świetnej oferty i wyjazdu pracują kreatywni, doskonale wykształceni, zaangażowani ludzie.

Jednocześnie koszty naszej działalności rosną – procedury przetargowe są coraz bardziej skomplikowane i czasochłonne, a ryzyko realizacji w związku z pandemią znacząco wzrosło. Współpraca z naszymi klientami na etapie przetargu zbyt rzadko odbywa się na zasadach win-win. Czas zmienić sposób myślenia, czas się zjednoczyć i jednym głosem mówić o wartości naszej pracy. Tylko razem mamy szansę wypracować inne standardy współpracy z klientami. Czy jest to możliwe? Na pewno jest to trudne, przykłady z innych krajów i we współpracy z niektórymi klientami na polskim rynku pokazują, że zmiana jest realna. Biała Księga była ważnym krokiem w tym kierunku, teraz trzeba jej rekomendacje wypromować i zachęcić naszych klientów do wdrożenia ich w życie.”

Małgorzata Gulińska, członek zarządu ds. członkowskich i pilotów, prezes zarządu Margot Trave, dodała: ,,Pandemia i brak wyjazdów konferencyjnych oraz incentive pokazały, jak ważne są to usługi. Firmom brakowało tego narzędzia do zwiększania sprzedaży, a także budowania relacji. W biznesowych podróżach szytych na miarę, potrzebujemy kadry świadczącej niezwykle wysoki poziom usług. Z uwagi na odpływ pracowników turystyki do innych branż, brak szkoleń, jak również regulacji uprawnień oraz otrzymywania certyfikatów przez pilotów wycieczek zagranicznych, będziemy proponować szkolenia teoretyczne i praktyczne, żeby zapełnić tę lukę. Jest to szansa dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje, a także zdobyć doświadczenie pod okiem profesjonalistów.”

Liwiusz Misiaszek, wiceprezes zarządu SOIT, podsumował: “Będziemy jeszcze skuteczniej walczyć z szarą strefą – rynek po pandemii dojrzał do tego, aby w pełni docenić profesjonalne podmioty i wprowadzić skuteczne narzędzia do ograniczenia nieuczciwej konkurencji. Będziemy także zachęcać coraz większą liczbę uczestników rynku w różnych regionach Polski do spełniania wysokich standardów Stowarzyszenia i zasilenia naszych szeregów.”

Na zakończenie Walnego Zgromadzenia członkowie SOIT podziękowali za pracę zarządowi kadencji 2020-2021 w składzie – Olga Krzemińska-Zasadzka (prezes), Łukasz Adamowicz (wiceprezes), Krzysztof Pobożniak (wiceprezes), Agnieszka Słowik (członek zarządu), Anna Zowczak (członek zarządu). Wręczono także symboliczne statuetki dla Olgi Krzemińskiej-Zasadzkiej i Łukasza Adamowicza za wyjątkowe zaangażowanie w działania Stowarzyszenia oraz bezcenne wsparcie członków SOIT i branży w obliczu kryzysu związanego z pandemią. Specjalne podziękowania za nieocenione wsparcie SOIT i branży w czasach kryzysu otrzymała także Daria Rzadkiewicz pełniąca funkcję Head of Opertions&PR.

Skład nowo wybranych władz SOIT:

Zarząd SOIT 2022-2023

Olga Krzemińska-Zasadzka – prezes zarządu SOIT
Łukasz Adamowicz – wiceprezes zarządu SOIT ds. współpracy branżowej
Liwiusz Misiaszek – wiceprezes zarządu SOIT – ds. współpracy z regionami
Małgorzata Gulińska – członek zarządu ds. członkowskich i pilotów
Katarzyna Szełemej-Pobożniak – członek zarządu ds. edukacji
Majka Szura – członek zarządu ds. komunikacji
Konrad Wielgórski – członek zarządu ds. finansowych

Komisja Rewizyjna 2022-2023

Andrzej Hulewicz (Mazurkas Travel)
Katarzyna Zawadzka (NU Horizons)
Anna Zowczak (Motivpscope)

Komisja Etyki 2022-2023

Agata Gościńska (Viventum)
Mikołaj Jeżak (InDreams)
Łukasz Kalinowski (Wysoko i Wyżej)
Agnieszka Słowik (Flower Travel)
Anastazja Szerkus (Conqueror Travel Club)

Jedenastka z Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń nominowana do prestiżowej listy Eventex 2021