SOIT: priorytetem jest odbudowa popytu na nasze usługi

Członkowie Zgromadzenia SOIT/fot. archiwum SOIT

Głównym zadaniem Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel na najbliższe miesiące jest odbudowa branży incentive i całego przemysłu spotkań.

W dniach 6-7 września w Hotelu BoniFaCio odbył się V zjazd Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel. Członkowie SOIT podsumowali działania kryzysowe i inne inicjatywy, które były skupione na wsparciu członków i branży w czasie pandemii, a także podjęli dyskusję o przyszłości rynku w dobie Covid-19.

Olga Krzemińska-Zasadzka Prezes Zarządu SOIT, powiedziała: „Co roku we wrześniu spotykamy się, aby wymienić wiedzę, doświadczenia i podsumować minione miesiące. To był wyjątkowy zjazd, w wyjątkowym czasie. Cieszyliśmy się, że znów się spotykamy. W naszej organizacji bardzo ważne są relacje i to, że możemy wymieniać się pomysłami, ale także dzielić wątpliwościami i zagrożeniami. A przede wszystkim po prostu porozmawiać szczerze o naszych problemach. To szczególna wartość w tym trudnym dla wszystkich czasie. Dziękujemy wszystkim członkom SOIT za obecność, mobilizację i gotowość do dalszego działania na rzecz całej branży incentive”..

Podczas zjazdu zarząd podsumował działania i inicjatywy, w których SOIT uczestniczył od początku 2020 roku:

• Monitoring informacji o koronawirusie z wiarygodnych źródeł – WHO, MSZ, GIS
• Spotkania wewnętrzne członków i wymiana doświadczeń
• Konsultacje prawne dot. interpretacji Art. 47 ust. 4 Ustawy o IT i PUT,
• Przygotowanie stanowisk i komunikatów SOIT dot. sytuacji na rynku incentive w dobie Covid-19,
• Wsparcie członków w rozmowach z liniami lotniczymi, sieciami hoteli na całym świecie promując podejście Goodwill Policy,
• Szkolenia online z aspektów prawnych,
• Udział w rozmowach przedstawicieli organizatorów turystyki i ubezpieczycieli na temat gwarancji, ubezpieczeń turystycznych oraz zmiany paragrafu 3 rozporządzenia w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych,
• Aktywność przedstawicieli SOIT w sztabie przemysłu spotkań #Tugether
• Dostarczanie wiedzy członkom o: programach pomocowych, poszczególnych odsłonach Tarcz Antykryzysowych, abolicji ZUS, dopłatach do wynagrodzeń z urzędów pracy, subwencjach z PRF,
• Zbieranie pytań i identyfikowanie problemów związanych ze składaniem wniosków o subwencje finansowe PFR (weryfikacja wnioskujących rozliczających się w systemie VAT-marża i mieszanym) oraz interwencje w tym zakresie w Polskim Funduszu Rozwoju,
• Występowanie do PFR z prośbą o indywidualne rozpatrywanie spraw członków,
• Pisma do instytucji z wnioskami o pomoc na rzecz firm pominiętych w subwencjach PFR,
• Przygotowanie we współpracy z innymi organizacjami pism do KPRM, Ministerstwa Rozwoju oraz apeli dotyczących sytuacji w przemyśle spotkań, turystyce oraz koniecznej pomocy sektorowej,
• Aktywność przedstawicieli SOIT w Sztabie Kryzysowym przy Ministerstwie Rozwoju – udział w konsultacjach z MR na etapie budowania programów pomocowych i tworzenia protokołów odmrożeniowych, oraz tarczy dla turystyki i eventów
• Pisma i działania na rzecz zmiany wytycznych dot. spotkań i zmiany w zakazach lotów,
• Pisma i działania na rzecz wprowadzenia poprawek w ustawie tzw. tarczy dla turystyki,
• Udział debatach medialnych na temat sytuacji incentive travel, wyjazdów biznesowych i szeroko pojętej turystyki.
• Aktywność w mediach, wypowiedzi eksperckie na temat sytuacji w branży dla prasy, radia i telewizji.

Od maja SOIT jest członkiem organizacji Pracodawcy RP, która aktywnie bierze udział w pracach Rady Dialogu Społecznego oraz uczestniczy z głosem doradczym w procesach legislacyjnych. Od lipca SOIT jest także członkiem Rady Przedsiębiorczości przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców i pracuje w Zespole Roboczym ds. Turystyki, Przemysłu Spotkań i Czasu Wolnego. SOIT jest również członkiem -założycielem Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, która powstała w lipcu br. i zrzesza 18 organizacji branżowych.

Działania, na których skupi się SOIT w najbliższych miesiącach to:

• Działania na rzecz wsparcia firm w kryzysie i na etapie odbudowy
• Działania komunikacyjne, informacyjne na rzecz odbudowy popytu w przemyśle spotkań
• Stworzenie dialogu z rządem dot. MICE
• Wycena przemysłu spotkań

Łukasz Adamowicz, wiceprezes Zarządu SOIT, podkreślił: „Naszym głównym zadaniem na najbliższe miesiące jest odbudowa branży incentive i całego przemysłu spotkań. Skupiamy się na przyszłości, na tym, aby ułożyć rzeczywistość na nowo i nauczyć się działać w nowych warunkach. Cieszą nas informacje od członków że #ZnowuSięSpotykamy, odbyły się, pierwsze od lockdownu, podróże motywacyjne. Klienci wiedzą, że warto się spotykać, a motywacja jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. Wiemy, że wypracowane procedury bezpieczeństwa pozwalają podróżować bezpiecznie. Ważne jest teraz, aby zintegrować wszystkie działania, aby popyt powrócił, a tutaj kluczowa jest rzetelnie prowadzona komunikacja oraz wyważona polityka informacyjna ze strony władz. Apelujemy i będziemy apelować w tej sprawie do właściwych instytucji”..

Stałym elementem zjazdu jest także integracja członków. Uczestnicy spotkania wzięli udział w warsztatach Speed Painting, które w unikalny sposób łączą sztukę z psychologią i redukcją stresu. Podczas arteterapii grupa zaangażowana przez proces twórczy, przeszła w tzw. stan flow, a w rezultacie warsztatów powstały niezwykłe obrazy. Zostaną wystawione na aukcji charytatywnej Columbus Day, która jest doroczną akcją CSR organizowaną przez SOIT.

Olga Krzemińska-Zasadzka, dodała: „Mimo, iż branża jest w trudnej sytuacji, to szukamy rozwiązań i pomysłów, aby kontynuować nasze flagowe projekty jak Columbus Day i utrzymać wsparcie dla fundacji, z którą współpracujemy od lat. Na tym polega właśnie „społeczna odpowiedzialność biznesu.”
Zjazd zakończyła dyskusja dotycząca przyszłości incentive travel i podróży biznesowych oczami agencji, agentów lotniczych i ubezpieczycieli, z udziałem zaproszonych gości – przedstawicieli AXA oraz Time4Travel.

 

Adam Gąsior

Redaktor naczelny portalu branżowego WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center