Przedsiębiorcy turystyczni z apelem do polityków: ostatnia szansa na uratowanie firm

sejm tarcza antykryzysowa
fot. sejm.gov.pl

Przyjęcie jednej poprawki do projektu ustawy o pomocy dla branży turystycznej i przemysłu spotkań może uratować ciągłość firm zapewniających 100 mld zł wpływu do budżetu państwa. Szereg stowarzyszeń i izb zrzeszających organizatorów turystyki, spotkań oraz hotelarzy podjęło kolejną próbę przebicia się do polityków z prośbą o pomoc.

Pismo adresowane do premiera, marszałka i wicemarszałków Sejmu zredagowane zostało pod hasłem „jedno głosowanie – milion miejsc pracy”. Odnosi się ono do ustawy o pomocy dla branży turystycznej, która została przyjęta przez Senat z postulowanymi przez branżę poprawkami. Jutro ustawa ma być przedmiotem prac Sejmu. Branży zależy na tym, aby posłowie nie odrzucili rozszerzających zakres pomocy propozycji Senatu.

Jedno głosowanie, milion pracowników

„Liczymy, że projekt ustawy trafi bez zwłoki do Sejmu. Nasz Przemysł na pomoc dłużej czekać już nie może” – apelują firmy.

Kryzys wywołany koronawirusem szczególnie mocno dotyka przedsiębiorstw z obszarów turystyki przyjazdowej, turystyki szkolnej, turystyki biznesowej, agencji eventowych, firm przemysłu targowego, firm techniki scenicznej. Firmy te w związku z zatrzymanym popytem stoją przed dramatyczną decyzją zamknięcia działalności. Sama turystyka przyjazdowa (PKD 79.12 Z.) według GUS wygenerowała w 2019 r 70 mld PLN. Środki te pozostały w Polsce. Spotkania sektora MICE, za które odpowiadają m.in. firmy eventowe (PKD 73.11 Z) oraz targowe, wycenione zostały w raporcie Polands Events Impact 2019 na 35 mld PLN. Firmy te wpływają na zatrudnienie 1 mln osób w Przemyśle Spotkań i Turystyce.

„Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że za sejmowym projektem ustawy i poprawkami wprowadzonymi przez Senat głosowało 430 posłów i 95 senatorów. Dziękujemy Ministerstwu Rozwoju, Posłom i Senatorom za zaangażowanie w pracę” – napisali przedsiębiorcy.

Stawka: 100 mld zł do budżetu

Według nich fundamentalne dla skuteczności pomocy jest przyjęcie przez Sejm jednej kluczowej poprawki wprowadzonej przez Senat.

„Poparcie jednej poprawki zdecyduje o przyszłości polskiej turystyki i sektora wydarzeń: turystyki przyjazdowej, targów, konferencji, kongresów, targów, organizatorów wycieczek szkolnych i turystyki religijnej. Uratuje milion ludzi pracujących w tych sektorach przed bezrobociem. Zadecyduje o rezerwacjach w hotelach miejskich, zatrudnieniu przewodników, kierowców autokarów, istnieniu lokalnych organizatorów turystyki. Umożliwi dalsze funkcjonowanie firm współorganizującym: Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, Szczyt NATO w Warszawie, targi Polagra czy Verva Street Racing.”

Poparcie jednej poprawki jest warte 100 mld w gospodarce” – czytamy w liście otwartym.

Chodzi konkretnie o jeden zapis:

„druk nr 193 uch
29) w art. 1 w pkt 11, w ust. 8:
a) po wyrazach „49.39.Z,” dodaje się wyrazy „52.29.C,”,
b) po wyrazach „55.10.Z,” dodaje się wyrazy „55.30.Z, 73.11.Z,”,
c) po wyrazach „79.11.A,” dodaje się wyrazy „79.11.B, 79.12.Z,”

Zainwestujcie przyszłe podatki

„Działamy solidarnie proponując skierowanie pomocy do najbardziej dotkniętych. Popieramy przesunięcie pomocy na lipiec, aby trafiła celnie i skutecznie do przedsiębiorstw w przestoju. Z tego powodu wspieramy 75 proc. kryterium spadku dochodu. Te czynniki mocno obniżają wielkość pomocy w stosunku do podawanych publicznie szacunków” – zwracają się do polityków autorzy listu.

„Głosujcie Państwo za turystyką przyjazdową, organizacją targów, organizacją konferencji i kongresów, turystyką szkolną, religijną. Do dziś Ci, w zdecydowanej większości polscy przedsiębiorcy, pozostają bez sektorowego wsparcia. Firmy te generowały w 2019 r. ponad 100 mld PLN. Jeśli nie pozwolicie im upaść, podobne środki będą generować w przyszłości” – kończą swój apel.

Pod listem podpisały się:

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel – SOIT
Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
Klub Agencji Eventowych SAR
Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce – SKKP
Polska Izba Przemysłu Targowego – PIPT
Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych – SOIAR
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego – IGHP
Polska Izba Techniki Estradowej – PITE
Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji – IAKS Polska
Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce
Stowarzyszenie Organizatorów Turystyki Biznesowej – SITE Poland
Stowarzyszenie Branży Eventowej – SBE
Harmony Polish Hotels
Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych – PSPA
Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich – IGMAP
Fundacja FOH
Future for MICE
Meeting Professional International Poland Chapter – MPI

SOIT: priorytetem jest odbudowa popytu na nasze usługi

Marzena Markowska

Redaktorka Naczelna portalu WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center