archiwum WaszaTurystyka.pl
Decydenci, posłuchajcie się NIK-u

Kontrole NIK głównie oparte na mechanizmach badania dokumentów formalnych nie zawsze, i nie w pełni…


NIK: POT działa na podstawie starych danych, a system promocji turystycznej jest wybrakowany

Według raportu „Promocja turystyczna Polski” opublikowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli, nie…


NIK: turystyka dobrze wykorzystała fundusze unijne

Według raportu Naczelnej Izby Kontroli, wsparcie z funduszy europejskich pozwoliło poprawić ofertę…


Uzdrowiska niezdrowe

Żadna z 11 kontrolowanych miejscowości nie spełniała wymogów określonych dla uzdrowisk -…


archiwum Eurolot
Upadek Eurolot-u: Minister Skarbu Państwa nie dał rady pomóc

Najwyższa Izba Kontroli ustaliła, że działania naprawcze Ministra Skarbu Państwa w poprzednim…


PIT: podróżujmy z uczciwymi

Ostatnie przypadki oszukania turystów podróżujących do Chorwacji z nieuczciwymi organizatorami…


archiwum własne
Czyżby koniec szarej strefy w turystyce młodzieżowej?

Zmiany w ustawie o systemie oświaty dają nadzieję na znaczne ograniczenie szarej strefy w turystyce…


archiwum PIT
PIT chce walki z szarą strefą w turystyce dziecięcej

PIT dołoży wszelkich starań, aby szkodliwe dla wypoczynku dzieci i młodzieży prawo zostało…


AG
Szara strefa w turystyce dziecięcej

Zatrważająca jest skala działania szarej strefy w turystyce dziecięcej i młodzieżowej – napisał…