PIT: podróżujmy z uczciwymi

Ostatnie przypadki oszukania turystów podróżujących do Chorwacji z nieuczciwymi organizatorami wypoczynku potwierdziły to, o czym branża turystyczna od dawna mówi a ostatnia kontrola NIK to potwierdziła – szara strefa w turystyce ma się dobrze. Tym razem skończyło się tylko na starcie czasu i pieniędzy, następnym razem może dojść do nieszczęścia. Polska Izba Turystyki opublikowała komunikat komentujący ostatnie wydarzenia.

Oto treść komunikatu:

Polska Izba Turystyki od dawna przekonuje, że prawdziwie profesjonalny wyjazd turystyczny może odbyć się tylko za pośrednictwem organizatora turystyki działającego w ramach określonych przez prawo. Prawdę tę potwierdziła niedawno Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie na temat stanu turystyki młodzieżowej w Polsce.

Pragniemy podkreślić, że wyjazd do Chorwacji, w wyniku którego grupa została pozostawiona sama sobie bez zapewnionego transportu do Polski, nie odbywał się w ramach wyjazdu będącego imprezą turystyczną zorganizowaną przez zarejestrowane biuro podróży.
Po raz kolejny zaznaczamy konieczność wytężenia działań mających na celu likwidację tzw. szarej strefy w turystyce zorganizowanej. Oferty kierowane do polskich klientów przez różnego rodzaju podmioty podające się za organizatorów turystyki mogą bowiem narażać klientów na niebezpieczeństwo oraz straty finansowe.

Pod koniec lipca w Chorwacji miała miejsce właśnie tego typu sytuacja. Grupa 100 klientów (dwa autokary) udała się na wyjazd w ramach imprezy zorganizowanej niezgodnie ze standardami wymaganych ustawą o usługach turystycznych. Gdy turystom nie zapewniono transportu do Polski, zostali oni pozostawieni sami sobie i musieli zwrócić się o pomoc do władz konsularnych, a także pokryć dodatkowe koszty związane z zapewnieniem im noclegu i transportu. Sprawą zajmuje się już Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, prawdopodobnie zostanie ona też skierowana do prokuratury.

Zauważmy, że tego typu sytuacja nie mogłaby mieć miejsca, gdyby wyjazd odbywał się w ramach imprezy turystycznej, przeprowadzanej zgodnie z polskim prawem. Przypominamy, że komercyjne imprezy turystyczne mogą być realizowane wyłącznie przez organizatorów turystyki posiadających wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych oraz stosowne zabezpieczenie w postaci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej na wypadek niewypłacalności. Każdy podmiot spełniający tego typu wymogi i co za tym idzie, działający w zgodzie z polskim prawem, podlega nadzorowi Urzędu Marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy i widnieje w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystycznych i Pośredników Turystycznych.

W związku z tym, że działalność tzw. szarej strefy, czyli podmiotów działających poza wymienionymi powyżej przepisami prawa nasila się z roku na rok, Polska Izba Turystyki stanowczo apeluje o przyspieszenie działań mających na celu likwidację tego zjawiska. Nie pierwszy raz domagamy się od polskich organów Państwa, aby przyspieszyły kompleksową nowelizację ustawy o usługach turystycznych i uskuteczniły kontrolę nad nielegalną działalnością podmiotów podających się za organizatorów turystyki.

Uczulamy też po raz kolejny klientów, aby weryfikowali rzetelność podmiotów, które oferują im usługi turystyczne. Informacje o tym, czy organizator turystyki działa w zgodzie z polskim prawem są publicznie dostępne. Aby sprawdzić wiarygodność touroperatora, można zadzwonić do Urzędu Marszałkowskiego danego województwa, bądź zajrzeć do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Za każdym razem, gdy kupujemy wycieczkę, powinniśmy otrzymać potwierdzenie wpłaty oraz podpisać umowę o imprezę turystyczną.