Grupa Novaturas z nagrodą specjalną GPW w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przyznała Grupie Novaturas nagrodę specjalną za…


archiwum Enter Air
Enter Air złożył prospekt emisyjny

Linia lotnicza Enter Air złożyła do KNF prospekt emisyjny na podstawie którego zamierza…


archiwum Enter Air
Enter Air – wszystkie akcje trafią do obrotu na GPW

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Enter Air związany z dopuszczeniem do obrotu…


Novaturas – ustalona cena akcji

Cena akcji w ofercie publicznej akcji Novaturas została ustalona na 10,5 euro. Cena akcji dla…


Novaturas – emisja prospektu w poniedziałek

Bank Litwy zatwierdził 23 lutego prospekt emisyjny Novaturas, największego operatora turystycznego…


archiwum Novaturas
Litewski touroperator wchodzi na warszawską Giełdę

Novaturas, największy operator turystyczny w krajach bałtyckich, potwierdza zamiar przeprowadzenia…