Litewski touroperator wchodzi na warszawską Giełdę

archiwum Novaturas

Novaturas, największy operator turystyczny w krajach bałtyckich, potwierdza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Nasdaq w Wilnie.

Planowana oferta zostanie przeprowadzona w Polsce, na Litwie i w Estonii. Akcje Spółki zostaną również zaoferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym poza terytorium Stanów Zjednoczonych w oparciu o odpowiednie regulacje.
Oferta obejmie do 50 proc. istniejących akcji Spółki sprzedawanych przez niektórych z jej obecnych akcjonariuszy, w tym przez większościowego akcjonariusza – Central European Tour Operator S.a.r.l. (CETO, podmiot należący do funduszu Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors). Novaturas nie planuje podwyższenia kapitału zakładowego i pozyskania dodatkowych środków w ramach oferty.

Jak głosi komunikat spółki, w przypadku dużego popytu na akcje Spółki, CETO może zaoferować dodatkowo pakiet do 16 proc. istniejących akcji. Tym samym, w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji, po przeprowadzeniu oferty w posiadaniu nowych inwestorów może znaleźć się do 50 proc. akcji Spółki w pierwszym scenariuszu lub do 66 proc. akcji Spółki w przypadku uruchomienia dodatkowej puli.
Pozostałe akcje należące do obecnych akcjonariuszy mniejszościowych będą objęte umowami zakazu sprzedaży typu lock-up przez okres 540 dni, natomiast akcje należące do CETO będą objęte lock-up’em przez okres 180 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW i Nasdaq.

W 2017 r. przychody Grupy Novaturas wzrosły o blisko 40 proc. w porównaniu do roku 2016 i wyniosły ponad 141 mln euro. Zysk netto wyniósł prawie 8,2 mln euro.

Grupa chwali się również świetnymi wynikami przedsprzedaży na sezon Lato 2018. Na koniec 2017 roku liczba sprzedanych wycieczek sięgnęła 61 tys., o 84 proc. więcej niż w analogicznym okresie .poprzedniego roku.

Grupa przygotowała na ten rok ofertę dla 199 tys. klientów, co oznacza wzrost o 27 proc. w porównaniu z sezonem Lato 2017. Udział przedsprzedaży w całkowitej wielkości programu letniego na koniec 2017 r. sięgnął już 31 proc.

Linas Aldonis, dyrektor generalny Novaturas, powiedział: „Novaturas jest liderem na bardzo atrakcyjnym rynku turystycznym Litwy, Łotwy i Estonii, z rozpoznawalną marką oraz przejrzystym i efektywnym modelem biznesowym. Naszym celem jest utrzymanie pozycji numer 1 we wszystkich trzech krajach bałtyckich oraz rozwój działalności na Białorusi, którą postrzegamy jako bardzo perspektywiczny rynek. Nie posiadamy własnych hoteli, samolotów czy autobusów oraz nie zamierzamy ich kupować, gdyż naszym zdaniem wyższe stopy zwrotu można osiągać, koncentrując się na naszej podstawowej działalności, niż inwestując w aktywa trwałe. Wypracowanymi zyskami wolimy dzielić się z akcjonariuszami. Rosnący popyt na wyjazdy oferowane przez Novaturas jest motorem wzrostu naszej sprzedaży, który idzie w parze z utrzymaniem wysokich wskaźników rentowności.”

Grupa Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Grupa ma ponad 40 proc. udział w regionie w rynku zorganizowanych lotów czarterowych.