Novaturas – ustalona cena akcji

Cena akcji w ofercie publicznej akcji Novaturas została ustalona na 10,5 euro. Cena akcji dla inwestorów w Polsce wynosi 44,13 zł.

Ostateczna cena akcji oferowanych w ramach oferty publicznej Novaturas, największego operatora turystycznego w krajach bałtyckich, została ustalona na 10,5 euro za jedną akcję, a jej równowartość w polskich złotych wynosi 44,13 zł.
Oferta obejmie 2 104 648 akcji, tj. 27 proc. akcji Spółki, sprzedawanych przez część z jej obecnych akcjonariuszy, w tym przez Central European Tour Operator S.a.r.l. (CETO), czyli podmiot należący do funduszu Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors.

Łączna wartość oferty publicznej wyniesie tym samym 22,1 mln EUR (około 92,9 mln zł), a kapitalizacja Spółki wg ostatecznej ceny akcji w ofercie publicznej sięgnie 82,0 mln EUR (około 344,5 mln zł).
Inwestorom indywidualnym zostanie przydzielonych 121 902 akcje, które stanowią 5,8 proc wszystkich akcji oferowanych. Zapisy złożone przez inwestorów indywidulanych zostaną zredukowane o ok. 40 proc.
Akcje Novaturas zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Nasdaq w Wilnie. Przewidywany pierwszy dzień notowania akcji na obu giełdach to 21 marca 2018 r.

Linas Aldonis, dyrektor generalny Novaturas, powiedział: “Bardzo się cieszę, że Novaturas wkrótce zadebiutuje na parkietach w Warszawie i Wilnie. To duży sukces – jest to pierwsza znacząca oferta publiczna akcji na Litwie od 2010 roku. Jednocześnie, to pierwsze IPO oferowane inwestorom na trzech rynkach, z notowaniami w Warszawie i Wilnie. Przeprowadziliśmy transakcję przy dość napiętej sytuacji na lokalnych i międzynarodowych rynkach kapitałowych.

Dzięki naszemu debiutowi Spółka stanie się jeszcze bardziej wiarygodnym partnerem dla naszych klientów oraz partnerów biznesowych i finansowych. Traktujemy nasz debiut jako początek długookresowej współpracy z lokalnymi i zagranicznymi inwestorami. Jestem przekonany, że dzięki naszym dobrym osiągnięciom oraz solidnej komunikacji z rynkiem, pozyskamy w przyszłości kolejnych inwestorów, którzy będą chcieli uczestniczyć w naszym dalszym rozwoju.”.