Enter Air złożył prospekt emisyjny

archiwum Enter Air

Linia lotnicza Enter Air złożyła do KNF prospekt emisyjny na podstawie którego zamierza przeprowadzić publiczną emisję do 2,3 mln akcji. Celem emisji będzie sfinansowanie części lub całości wkładu własnego na zakup dwóch nowych Boeingów 737-8 MAX. Ostateczna decyzja o emisji i jej termin są uzależnione od warunków rynkowych.

Prospekt został złożony w KNF w celu dochowania terminów wynikających z przepisów kodeksu spółek handlowych. Decyzja dotycząca przeprowadzenia oferty publicznej zostanie podjęta w przyszłości w oparciu o istniejącą wówczas sytuację na rynkach kapitałowych, ocenę możliwości przeprowadzenia takiej oferty na warunkach satysfakcjonujących dla Spółki oraz uwzględniając interesy wszystkich jej akcjonariuszy.

Grzegorz Polaniecki, członek zarządu i dyrektor generalny Enter Air, powiedział: „Boeingi 737-8 MAX, które pojawią się we flocie w IV kw. 2018 r. charakteryzują się znacznie niższymi kosztami eksploatacyjnymi, a dłuższy zasięg od obecnie wykorzystywanych maszyn umożliwi nam zaoferowanie nowych połączeń. Dzięki środkom z emisji będziemy mogli osiągnąć istotne oszczędności związane z lepszymi warunkami finansowania i większą elastycznością w zarządzaniu flotą.”

Szczegóły oferty zostaną zawarte w prospekcie emisyjnym, który zostanie opublikowany po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Zgodnie z podjętą w kwietniu 2018 r. uchwałą Walnego Zgromadzenia emisja nowych akcji zostanie przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Jednocześnie, zgodnie z uchwałą, obecni akcjonariusze, którzy zdecydują się na uczestnictwo w ofercie, będą mieli możliwość utrzymania dotychczasowego udziału w akcjonariacie dzięki preferencyjnemu przydziałowi. 

Nowe akcje będą stanowiły ok. 11,6 proc. w podwyższonym kapitale spółki.