Świdnica zaprasza na Konferencję Kongresu Turystyki Polskiej

MM

W dniach 16-17 października, po raz piąty w Świdnicy na Dolnym Śląsku spotka się branża turystyczna, samorząd terytorialny i przedstawiciele nauki by podyskutować o przyszłości turystyki i perspektywach jej rozwoju, a także popycie na wyjątkowe doznania. Tematem przewodnim będzie hasło „Turystyka w czasach experience economy. Przedsiębiorstwo, samorząd, nauka”.

Organizatorami sa Miasto Świdnica, LOT „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”, Fundacja Symbioza, Dolnośląska Izba Turystyki, Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak zauważa doktor Andrzej Stasiak z Uniwersytetu Łódzkiego, jeden z prelegentów w tejże konferencji, rozwój gospodarki doświadczeń wzmógł popyt na wyjątkowe doznania i emocje również w turystyce. Wewnętrzne doznania, ekscytacja, psychiczne satysfakcje z pobytu w danym miejscu stają się niekiedy ważniejsze od standardu usług turystycznych. Prowadzi to do postrzegania doświadczenia turysty jako fundamentu całościowej strategii marki turystycznej, celu i sensu wszystkich działań marketingowych firmy czy obszaru. I wymaga zmiany dotąd znanych metod i narzędzi profesjonalnego kształtowania produktów turystycznych, w takie które sprawią, że produkty te będą silnie nasycone emocjami. Aby zamienić zwykły produkt w niezwykłe doświadczenie potrzebna jest reorientacja myślenia. Znany branży turystycznej i marketingowej pakiet usług turystycznych musi się zmienić w pakiet doświadczeń turystycznych. Jak to zrobić i dlaczego to warto zrobić – o tym m.in. będzie mowa podczas poszczególnych sesji świdnickiej konferencji, a także na warsztatach, które zaplanowano dla jej uczestników.

Konferencja jest dedykowana przedstawicielom organizacji branżowych, pozarządowych, przedsiębiorcom i pracownikom przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku turystycznym i paraturystycznym, naukowcom, przedstawicielom samorządów terytorialnych zajmujących się turystyką, promocją, sportem i kulturą, pracownikom ośrodków sportu i rekreacji, marketingowcom – wszystkim, którzy chcieliby zaistnieć na rynku turystycznym lub właśnie na niego wchodzą, a także osobom zarządzającym produktami turystycznymi, atrakcjami turystycznymi czy odpowiedzialnym za rozwój turystyczny obszarów.

W programie dwudniowej konferencji zaplanowano sesje plenarne, panele dyskusyjne, networking, koncert, study tour po Świdnicy i atrakcjach turystycznych jej okolic, warsztaty dla osób związanych z sektorem turystyki, samorządowców prowadzone przez ekspertów, a także uroczyste wręczenie dorocznych nagród: Gmina Przyjazna Turystyce oraz Najlepszy Produkt Turystyczny i Usługa Turystyczna Roku.

Główne sesje, wokół których skupi się dyskusja dotycząca doświadczenia i emocji w turystyce konferencji dotyczą następujących zagadnień:

• Turystyka sportowa. Organizacyjne, finansowe i marketingowe aspekty realizacji wydarzeń sportowych
• Innowacje produktowe i procesowe w gospodarce turystycznej XXI wieku
• Rola dziedzictwa niechcianego w budowaniu produktów turystycznych
• Samorząd terytorialny jako kreator i współtwórca produktów turystycznych
• Organizacyjne i informatyczne wsparcie rozwoju produktów turystycznych – aplikacje mobilne i oprogramowanie IT jako narzędzia wspomagające rozwój turystyki.

W gronie prelegentów, panelistów oraz prowadzących warsztaty podczas świdnickiej konferencji są cenieni w branży eksperci rynku turystycznego. Wielu spośród nich to doświadczeni naukowcy i praktycy oraz ludzie łączący naukę z pracą zawodową w turystyce – menadżerowie obiektów turystycznych, marketingowcy, twórcy produktów, szlaków turystycznych i eventów. Uczestnicząca od początku w organizowanych przez Świdnicę konferencjach turystycznych profesor

Magdalena Kachniewska naukowiec i praktyk w zakresie zarządzania biznesem turystycznym poruszy zagadnienia związane z innowacjami na rynku turystycznym oraz poprowadzi warsztat dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę w zakresie profesjonalnego posługiwania się nowymi kanałami medialnymi i technologiami, bez których rynek turystyczny nie jest w stanie dziś już się obejść.

Konsultant projektów turystyki kulturowej, propagator i twórca idei Szlaku Piastowskiego w Polsce, czynny pilot, przewodnik i organizator wypraw, prof. dr hab. Armin Mikos von Rorhscheidt wprowadzi uczestników w tajniki poziomów interpretacji dziedzictwa we współczesnych produktach turystyki kulturowej, a także opowie o tym, jak wprowadzić różnorodność doświadczeń tematycznych i rozmaitość poziomów interpretacji w obiekcie dziedzictwa i dlaczego to jest ważne we współczesnej turystyce i kulturze.

Profesor Andrzej Rapacz, który moderował będzie sesję poświęconą innowacjom na rynku turystycznym wygłosi referat, który powinien zainteresować uczestników zajmujących się gastronomią. Smaki są niezwykle ważnym dziś motywem każdej podróży, dlatego restauratorzy, którzy chcą iść z duchem czasu i odpowiadać na potrzeby turystów i także rosnącego rynku turystyki kulinarnej tego wystąpienia powinni wysłuchać ze szczególnym zainteresowaniem. Będzie w nim mowa o innowacjach w gastronomi.

Podczas konferencji w Świdnicy będzie okazja przekonać się o silnych związkach sportu z turystyką, które występują także na szczeblach lokalnych, gminnych. Niby są one oczywiste, ale tak naprawdę w dużych miastach. Z istnienia tych związków i możliwości jakie dają – jeśli dostrzeże się w nich potencjał turystyczny – nie zawsze zdają sobie sprawę samorządowcy w mniejszych miejscowościach w Polsce, szczególnie w gminach.

Na konferencji będą mieli okazję przekonać się, że eventy, w które czasami inwestują mogą przynosić zyski lokalnej społeczności i wpływy do budżetu gminnego. Że przy okazji ich organizacji można rozwijać lokalną i regionalną turystykę. W sesji tej uczestnicy zapoznają się z zadudnieniami dotyczącymi marketingu imprez sportowych, dowiedzą się jak w gąszczu zwiększającej się liczby eventów sportowych aktywnie walczyć o rynek. Będą mogli wziąć udział w warsztacie pt. „Turystyka sportowo-rekreacyjna. Tworzenie eventów przekształcających się w produkty turystyczne miast i gmin”, prowadzonym przez Grzegorza Kitę, prezesa Sport Management Polska, przewodniczącego Rady Głównej Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich.

Sylwia Osojca-Kozłowska, kierownik Referatu Turystyki Urzędu Miejskiego w Świdnicy, członek zarządu lokalnych organizacji turystycznych, prezes Fundacji Symbioza, czynna pilotka i przewodniczka i przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji, powiedziała: “Jeśli tematem konferencji jest gospodarka doświadczeń, a więc coś, co przekłada się w turystyce na doświadczenie oraz emocje, to nie może zabraknąć na niej także trudnych tematów, z którymi od lat w Polsce niewiele się robi, a które przedstawicieli branży turystycznej, w szczególności krajoznawców mocno poruszają. Do nich zalicza się tak zwane trudne, niechciane czy wręcz utracone dziedzictwo, często wywołujące kontrowersje społeczne i niosące ze sobą zarazem olbrzymi potencjał turystyczny. O roli dziedzictwa niechcianego w budowaniu produktów turystycznych będzie opowiadało kilku prelegentów, pokazując pozytywne przykłady podjęcia przez samorządy gminne bądź organizacje pozarządowe i inne instytucje próby ich zagospodarowania na cele turystyczne i efekty z tym związane. Wprowadzając jako moderator do sesji temu poświęconej przybliżę uczestnikom, czym jest dziedzictwo niechciane i pożądane, a także, co można zyskać na włączaniu go do oferty turystycznej i na kontrowersjach, które wywołuje.”

Przysłuchujący się tej sesji będą mieli okazję wysłuchać m.in. Michała Filipowicza, który opowie o nowożytnych fortyfikacjach ziemnych w Sudetach, które mogą być szansą na rozwój turystyki militarnej w regionie, Piotra Zawadzkiego, doktora z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który zaprezentuje uczestnikom, jakie znaczenie mają obiekty dziedzictwa przemysłowego dla rozwoju oferty turystycznej regionu. Ciekawe dyskusje mogą wywołać prezentacje profesor Joanny Szczepankiewicz-Battek i Andrzeja Trojanowskiego oraz Wiesława Motyki z delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie. Pierwsza będzie dotyczyła odzyskiwania utraconego dziedzictwa na przykładzie zabytków ewangelickich, druga będzie próbą odpowiedzi na pytanie Dlaczego cmentarze wojenne potrzebują większej opieki? opartą o wnioski z raportów NIK.

Dodatkowe informacje, szczegółowy program konferencji i link do rejestracji uczestników dostępne są na stronie www.kongresturystyki.pl.Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi 150 zł od osoby.

Patronem medialnym jest portal WaszaTurystyka.pl

Program

Teatr Miejski, Rynek 43 (blok śródrynkowy)

Pierwszy dzień konferencji 16-17 PAŹDZIERNIKA 2019

7.00-9.45 Rejestracja i powitalna kawa
10.00-10.20 Uroczyste otwarcie konferencji

Godz. 10.20 – 11.20 Sesja inauguracyjna – referaty programowe
• Referat 1. Turystyka w gospodarce doświadczeń, dr Andrzej Stasiak
• Referat 2. Między autentycznością a wyobrażeniem: jak tworzyć filary doświadczenia turystycznego?, Magdalena Kachniewska, dr hab., prof. SGH
• Referat 3. Poziomy interpretacji dziedzictwa we współczesnych produktach turystyki kulturowej, Armin Mikos von Rohrscheidt, dr hab, prof SGW
• Referat 4. Trendy w gastronomii a ekonomia doświadczeń, Andrzej Rapacz, prof. zwyczajny, UE Wrocław

Godz. 11.20-11.30 Przerwa kawowa

Godz. 11.30-12.45 Sesja tematyczna: Innowacje produktowe i procesowe w gospodarce turystycznej XXI wieku – moderator Andrzej Rapacz, prof. zwyczajny
• Referat 1 : Kto potrzebuje innowacji? Czy każda innowacja to pewny efekt “wow”?, Elżbieta Wąsowicz – Zaborek, dr SGH
• Referat 2: Eco trendy w promocji turystyki. Jak zainspirować gości atrakcjami Regionu, ofertami hotelu czy atrakcjami turystycznymi?, Hanna Burno, CEO ExtraInHotel sp. z o.o
• Referat 3 Innowacje produktowe gospodarstw agroturystycznych makroregionu Polski Wschodniej, Michał Roman, dr hab. SGGW
• Referat 4 Zmiany w ofercie gospodarstw agroturystycznych. Studium Przypadku, Renata Przeorek, dr UE Wrocław

Godz. 12.45 – 13.00 Przerwa kawowa

Godz. 13.00 -16.00 Sesja tematyczna: Rola dziedzictwa niechcianego w budowaniu produktów turystycznych
• Referat 1 Dziedzictwo niechciane i pożądane. Co można zyskać na włączaniu go do oferty turystycznej i na kontrowersjach, które wywołuje?, Sylwia Osojca-Kozłowska, UE Wrocław, UM Świdnica, LOT “Księstwo Świdnicko-Jaworskie”
• Referat 2, Nowożytne fortyfikacje ziemne w Sudetach. Zapomniane i niechciane dziedzictwo, czy szansa na rozwój turystyki militarnej w regionie?, Michał Filipowicz, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
• Referat 3 Odzyskiwanie utraconego dziedzictwa na przykładzie zabytków ewangelickich, Joanna Szczepankiewicz – Battek, dr hab, prof. WSB
• Referat 4, Dlaczego cmentarze wojenne potrzebują większej opieki? Wnioski z raportów NIK, Andrzej Trojanowski, Wiesław Motyka, delegatura NIK w Rzeszowie
• Referat 5, Znaczenie obiektów dziedzictwa przemysłowego dla rozwoju oferty turystycznej regionu, dr Piotr Zawadzki, dr UE Wrocław

Godz. 14.00-15.00 Obiad

Godz. 15.00 – 16.00 Panel dyskusyjny: Rola dziedzictwa niechcianego w budowaniu produktów turystycznych
Godz.16.00 – 18.00 Sesja tematyczna: Turystyka sportowa. Organizacyjne, finansowe i marketingowe aspekty realizacji wydarzeń sportowych
• Referat 1 Zawody lekkoatletyczne jako produkt marketingowy. Zbiór doświadczeń organizacji i realizacji imprez lekkoatletycznych w Polsce od 2010 roku, Filip Moterski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania/Polski Związek Lekkiej Atletyki
• Referat 2 Marketing imprez sportowych a rozwój turystyki w miastach, Adam Karpiński, AWF Wrocław, DIT
• Referat 3 Turystyka sportowo-rekreacyjna. Aktywnie w walce o rynek!, Grzegorz Kita, prezes Sport Management Polska, przewodniczący Rady Głównej Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich.
• Referat 4 Triathlon – Biznes – Pasja, Tomasz Sakuta, prezes Fundacji Pro Sport Pro Life Wrocław
• Referat 5 Półmaratony. Emocje, doświadczenie i sukces organizacyjny (treść tematu w uzgodnieniu) Fundacja Wroactiv, organizator RST Półmaratonu Świdnickiego i 10 Wroactiw.
• Panel dyskusyjny: „Turystyka sportowa a gospodarka doświadczeń”

Godz. 17.00-18.00 Otwarty warsztat: Zintegrowany system kwalifikacji – działania sektorowej rady ds. kompetencji w turystyce, prowadzący Józef Ratajski, Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Turystyki Małgorzata Rafał, sekretarz Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Turystyki

Godz. 18.00-18.15 Podsumowania i wnioski

Godz. 19.00-00.00 Uroczysta kolacja – wieczór integracyjny (Klub “Bolko”, plac Grunwaldzki 11)
• W programie: Kolacja, Gala czasopisma Forum Biznesu: Wręczenie nagród laureatom konkursu Przyjazna Gmina 2019, Turystyczny Produkt Roku/ Turystyczna Usługa Roku, Koncert zespołu Future Folk, Netoworking

Drugi dzień konferencji, 17.10.2019,

Miejsce: Sale warsztatowe Świdnickiego Ośrodka Kultury, Świdnica, Rynek 44.

Godz. 9.00 – 11.00 4 Sesje warsztatowe
Godz. 11.15 – 13.15 4 Sesje warsztatowe
Godz. 13.30-14.30 Obiad

Godz. 15.00 Wycieczka po Świdnicy i okolicy, zwiedzanie wpisanego na listę UNESCO Kościoła Pokoju, w tym minikoncert
Warsztaty dla uczestników konferencji:
• Warsztat 1 Jak sprawić, aby moje kampanie na Facebooku nie trafiały w próżnię?, prof. Magdalena Kachniewska
• Warsztat 2 Turystyka sportowo-rekreacyjna. Tworzenie eventów przekształcających się w produkty turystyczne miast i gmin, Grzegorz Kita, prezes Sport Management Polska, przewodniczący Rady Głównej Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich.
• Warsztat 3, Aplikacja mobilna ExtraInVisit (ExtraInHotel) w praktyce. Założenie konta i utworzenie promocji atrakcji regionu, atrakcji hotelu i oferty turystycznej w 10 minut, Hanna Burno, CEO ExtraInHotel sp. z o.o
• Warsztat 4 Jak wprowadzić różnorodność doświadczeń tematycznych i rozmaitość poziomów interpretacji w obiekcie dziedzictwa, dr hab., prof. GWS Armin Mikos von Rohrscheidt
• Warsztat 5 „Jak Cię widzą, tak Cię piszą” – wizerunek miejsca w Internecie, czyli czy można kontrolować niekontrolowane i do czego wykorzystać treści Internautów, dr Elżbieta Wąsowicz – Zaborek
• Warsztat 6 Od zwykłego produktu do niezapomnianego doświadczenia turystycznego, dr Andrzej Stasiak
• Warsztat 7 Agroturystyka usłana kwiatami, dr hab Michał Roman
• Warsztat 8 Eventy a kształtowanie wizerunku miejsca, dr Daria Jarmen, dr hab. Elżbieta Nawrocka