Sąd ogłasza upadłość Czech Airlines – linie uspokajają, jakie konsekwencje dla naszego rynku?

Jaka jest przyszłość czeskich linii lotniczych? Czy nadal jest szansa, że ​​linia lotnicza zostanie uratowana?

Dziś z Pragi nadeszła smutna informacja o zasądzeniu przez właściwy sąd upadłości czeskiego przewoźnika.  Sąd wzywa podmioty mające roszczenia względem czeskiej linii do ich zgłoszenia w określonych ramach czasowych. Przewoźnik wciąż liczy na możliwość przeprowadzenia restrukturyzacji, mimo dzisiejszej decyzji sądu. Należy pamiętać, iż Czech Airlines są tylko częścią większej grupy lotniczej (Smartwings), w oparciu o której aktywa może wyłonić się nowy przewożnik.

Czeskie linie wczoraj poinformowały największych polskich agentów o swojej sytuacji

CSA wysłały do czołowych polskich agentów IATA pismo informujące o ostatnich zmianach w tym przedsiębiorstwie lotniczym. Jego przesłanie streszczamy w poniższym akapicie.

W dniu 26 lutego 2021 roku Czech Airlines złożyły w Sądzie Miejskim w Pradze wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika wraz z wnioskiem o zgodę na reorganizację spółki.

Czech Airlines przystąpiły do ​​tego wniosku głównie ze względu na trwający kryzys całej branży lotniczej. Wynikający z nadzwyczajnych środków wdrożonych w całej Europie w wyniku pandemii SARS-CoV-2, która to  znacznie ogranicza możliwości wykonywania przewozów lotniczych przez Czech Airlines.

Postępowanie upadłościowe nie wpływa w żaden sposób na obsługę lotów Czech Airlines, a nasza działalność będzie kontynuowana do tej pory.
Jednak podczas tego procesu nadal obowiązują bardzo surowe zasady i procesy określone przez obowiązujące ustawodawstwo Republiki Czeskiej, które muszą być bezwzględnie przestrzegane przez naszą firmę.

Jedna z nich wymaga, aby potencjalne i już istniejące wnioski klientów o zwrot środków za bilety i inne dokumenty wystawione na dodatkowe usługi były dochodzone w ramach postępowania upadłościowego. Dotyczy to również dokumentów przewozowych, w odniesieniu do których Twoja firma złożyła wniosek o zwrot pieniędzy za pośrednictwem BSP Link; w takich przypadkach o zwrot środków można dochodzić również w ramach postępowania upadłościowego.

Dalsze informacje zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej w najbliższych dniach.

Czech Airlines podejmą wszelkie możliwe kroki w celu znalezienia optymalnego rozwiązania w obecnej sytuacji i pomyślnego zakończenia procesu reorganizacji. Jesteśmy przekonani, że wszystkie kroki podjęte w tym zakresie pozwolą nam przezwyciężyć ten trudny okres.

Proszę przyjąć nasze najszczersze przeprosiny za wszelkie spowodowane niedogodności i dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość.

Pomimo wyżej wymienionych faktów będziemy wdzięczni za stałą lojalność wobec Czech Airlines i cieszymy się na dalszą współpracę.

Jaka może być przyszłość czeskiego przewoźnika? Konsekwencje dla rynku polskiego?

Możemy liczyć, iż linia lotnicza, jeżeli przetrwa obecne turbulencje, zostanie znacznie zredukowana. Będzie latać do zaledwie kilku miejsc, niezbędnych dla celów podróży stricte służbowych. Politycy mogą  rozważać takie rozwiązanie, aby uniknąć swego rodzaju skandalu związanego z utratą krajowego przewoźnika. Jednak utrzymanie małej linii lotniczej utrudnia osiągnięcie progu rentowności w przewidywalnej przyszłości.

Idealnym rozwiązaniem byłoby raczej wsparcie firmy Smartwings i stworzenie w pełni/w 100 proc. wakacyjnej linii lotniczej. Zarówno na krótkim, jak i średnim/długim dystansie osoby podróżujące służbowo z Czech byłyby zaś obsługiwane przez duże grupy jak LHG, AF/KL lub BA/IB. Nie zapominając o mocnej obecności przewoźników z Zatoki Perskiej.

Jakie konsekwencje upadłość czeskiego przewoźnika może mieć dla polskiego rynku? Jeśli CSA zniknie z Polski, trasa praska może stać się trasą monopolistyczną, skutkując istotnym wzrostem cen. To samo stało się w przypadku Budapesztu, gdy upadł Malev. Oprócz konsekwencji taktycznych dla polskiego rynku, można dostrzec także strategiczne.

W szczególności strategiczna obecność Korean Air w Czechach/ Europie Środkowo-Wschodniej może zostać przedefiniowana. To może być szansa dla LOT-u, aby poszukać bliższego partnerstwa. Jak wiemy strona koreańska jest zaangażowana w planowanie nowego lotniska centralnego w Polsce. Kilka miesięcy temu na rynkach rozeszły się pogłoski o powstaniu regionalnych linii lotniczych dla Europy Centralnej z koncepcją dwóch hubów (Warszawa/Praga). Trudno w to uwierzyć w czasach Covidu, ale politycy zawsze mogą nas zaskoczyć.

Incheon (Seul) strategicznym doradcą CPK – zbliżenie na linii Polska(LOT)-Korea?