Rekordowy lipiec na Słowacji

AG

Tegoroczny lipiec był dla słowackiej turystyki najlepszym lipcem od dziesięciu lat. Słowację odwiedziło 255 tys. turystów zagranicznych i 304 tys. krajowych.

Oznacza to, w porównaniu z siódmym miesiącem 2015 roku, wzrost liczby gości zagranicznych o 28 proc., zaś krajowych – o 19 proc.
Od początku roku do końca lipca Słowację odwiedziło ponad 2,8 mln turystów, o 19,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wykupili oni ponad 8 mln noclegów (wzrost o 18,1 proc.). Zagranicznych turystów odnotowano 1,1 mln (wzrost o 20,5 proc.), zaś krajowych – 1,7 mln (wzrost o 19,2 proc.). W samym lipcu, kiedy Słowację odwiedziło prawie 560 tys turystów wzrost w porównaniu do lipca 2015 roku wyniósł 25 proc.

Dyrektor generalny Słowackiej Agencji Ruchu Turystycznego (SACR), Marián Bujna, powiedział: “Dynamiczny wzrost liczby turystów odwiedzających Słowację, pokazuje, że usługi turystyczne w naszym kraju są coraz bardziej konkurencyjne wobec innych krajów i są na coraz wyższym poziomie. Te liczby pokazują także, że Słowacja jest nie tylko bezpiecznym kierunkiem, ale że ma rozwiniętą infrastrukturę turystyczną, bardzo dobre produkty turystyczne i systematyczną przemyślaną promocję kraju.”

Jeśli chodzi o turystów zagranicznych to największy wzrost liczby gości w lipcu odnotowano z Hiszpanii (+52,1 proc.), Chin (+36,9 proc.) i Izraela (+34,5 proc.).

Pierwsza dziesiątka turystów odwiedzającyh Słowację od początku roku do końca lipca wygląda następująco:
Czechy – 341 693 (wzrost o 26,9 proc.)
Polska – 112 927 (+11,8 proc.)
Niemcy – 97 616 (+12,4 proc.)
Węgry – 54 215 (+40,1)
Austria 48 914 (+13,5 proc.)
Wielka Brytania – 42 034 (+21,1 proc.)
Włochy – 35 393 (+20,8 proc.)
Ukraina – 32 762 (minus 1,3 proc.)
Stany Zjednoczone – 26 440 (+28,1 proc.)
Francja – 23 544 (+12,9 proc.)