Rada Miasta Krakowa zdecydowała: Kraków będzie miał swoją LOT

Krakowski rynek nocą
Krakowski rynek nocą / fot. Przemysław Czaja

Na posiedzeniu Rady Miasta Krakowa, które odbyło się 7 grudnia, przeprowadzone zostało głosowanie nad wyrażeniem zgody na utworzenie i przystąpienie przez Gminę Miejską Kraków do lokalnej organizacji turystycznej pod nazwą “Organizacja Turystyczna Królewskiego Miasta Krakowa”. Za było 21 radnych, przeciw – 19. Jedna osoba się wstrzymała od głosu.

Przypomnijmy, że o utworzenie LOT w Krakowie starał się departament turystyki Urzędu Miasta Krakowa. Projekt był rozpatrywany przez radę w sierpniu 2022 roku, jednak został odrzucony. Departament podjął kolejną próbę przekonania radnych do tego, że organizacja turystyczna przyniesie miastu korzyści. 10 listopada 2022 pozyskano pozytywną opinię Komisji Promocji i Turystyki. Za głosowało pięciu radnych, jeden się wstrzymał, nikt nie był przeciwny. Nowemu podmiotowi zajmującemu się promocją miałaby zostać nadana nazwa “Organizacja Turystyczna Królewskiego Miasta Krakowa”.

Pozytywna rekomendacja dla LOT w Krakowie. Rada ponownie rozpatrzy projekt